» » Криворiзький залiзорудний комбiнат досяг докризових показникiв виробництва

Криворiзький залiзорудний комбiнат досяг докризових показникiв виробництва

Криворiзький залiзорудний комбiнат досяг докризових показникiв виробництва Криворiзький залiзорудний комбiнат досяг докризових показникiв виробництва
01.09.2009 р

Криворiзький залiзорудний комбiнат досяг докризових показникiв виробництва Пiсля тривалого спаду виробництва, викликаного свiтовою фiнансовою кризою, провiдне пiдприємство гiрничодобувної галузi країни i нашого регiону - вiдкрите акцiонерне товариство "Кривбасзалiзрудком" - досягло докризових показникiв роботи. Керiвництво комбiнату вважає, що рубiж найважчого перiоду спаду виробництва на пiдприємствi вже подолано.

За минулий мiсяць на КЗРК було вiдвантажено 576 000 руди. Таким же цей показник був у серпнi 2008-го року. Для порiвняння - два мiсяцi тому, в червнi, було вiдвантажено лише 140 тон.

На даний момент пiдприємство активно i результативно працює над збiльшенням кiлькостi замовникiв. Вiдвантаження руди на комбiнатi ведеться для споживачiв як зовнiшнього так i внутрiшнього ринкiв.

За словами керiвництва комбiнату, сьогоднi розвиток шахт КЗРК має непоганi перспективи i в планi подальшого поглиблення, i щодо технiчного переоснащення.

Сьогоднi, зазначає голова правлiння ВАТ «Кривбасзалiзрудком» Федiр Караманиць, коли комбiнат почав працювати стабiльно, вже вирiшуються питання пiдвищення заробiтної плати гiрникiв.

28-07-2018, 02:51
138 просмотров
[/group]