Позичальники все частiше судяться з банками

Позичальники все частiше судяться з банками

У зв'язку з кризою зростає кiлькiсть юридичних компанiй, що пропонують банкiвським позичальникам послуги щодо зменшення вартостi кредитiв.

Вони готовi допомогти клiєнту через суд зменшити суму виплат по кредиту на розмiр комiсiй, штрафiв, а часто навiть частини вiдсоткiв. Особливого поширення подiбнi послуги отримали в Амурськiй областi.

"У цьому регiонi спостерiгається особлива активнiсть позичальникiв, що iнiцiюють судовi розгляди з банками, - зазначає голова правлiння" Схiдного експрес банку "Сергiй Власов, - частково це пов'язано з великим числом фiрм, що пропонують подiбнi послуги".

Причому суди в бiльшостi випадкiв стають на бiк позичальникiв, вiдзначали представники таких банкiв, як "ВТБ 24", "Урса Банк", "Схiдний експрес банк", на круглому столi, присвяченому цiй проблемi, в кiнцi липня.

Однак, заощадивши на вiдсотках i штрафах, позичальники отримують погану кредитну iсторiю, .

30-08-2017, 03:47
339 просмотров
[/group]