» » Кабмiн України посилив умови отримання молодiжного кредиту на придбання нерухомостi.

Кабмiн України посилив умови отримання молодiжного кредиту на придбання нерухомостi.

Кабмiн України посилив умови отримання молодiжного кредиту на придбання нерухомостi.Кабiнет мiнiстрiв України посилив умови надання кредитiв молодим сiм'ям та одиноким молодим громадянам на придбання нерухомостi.Вiдповiднi змiни закрiпленi постановою уряду №880 вiд 19 серпня 2009 року, що передбачають змiни до Положення про порядок надання пiльгових довготермiнових кредитiв молодим сiм'ям та одиноким молодим громадянам на будiвництво (реконструкцiю) i придбання житла, затвердженого постановою Кабмiну №
584 вiд 29 травня 2001 року.

Згiдно з документом, зокрема, при наданнi кредиту в структурi розрахункової вартостi 1 кв. м враховуються вiдрахування в межах 4% на розвиток соцiальної та iнженерно-транспортної iнфраструктури, тодi як ранiше враховувалося 25%.

Таким чином, розрахункова вартiсть 1 кв. м житла в цiлому не повинна перевищувати опосередкованої вартостi будiвництва визначеної Мiнiстерством регiонального розвитку i будiвництва i вiдрахувань на розвиток соцiальної та iнженерно-транспортної iнфраструктури в межах 4% розрахункової вартостi.


Як повiдомлялося, кредит надається виходячи з норми 21 кв. м загальної площi житла на одного члена сiм'ї, а також додатково 20 кв. м на сiм'ю.


  • Опублiковано на сайтi: 21.08.09

  • Джерело:


29-09-2018, 09:10
132 просмотров
[/group]