» » Іпотечна казка: українцi можуть отримати безвiдсотковий кредит на житло, правда, лише пройшовши «вогонь, воду i мiднi труби

Іпотечна казка: українцi можуть отримати безвiдсотковий кредит на житло, правда, лише пройшовши «вогонь, воду i мiднi труби

Іпотечна казка: українцi можуть отримати безвiдсотковий кредит на житло, правда, лише пройшовши «вогонь, воду i мiднi труби»

Отримання молодiжного кредиту на житло в Українi, як гра в рулетку з державою - теоретично кредит на квартиру для молодої сiм'ї пiд 0-3% рiчних доступний, але на практицi майже всi сiм'ї потрапляють у фiнансову кабалу. Як цього уникнути i як правильно скористатися програмами молодiжного кредитування читайте в данiй статтi.

Двi програми
Взяти молодiжний кредит на купiвлю житла можна за допомогою двох програм, якi курирує Державний фонд сприяння молодiжному житловому будiвництву (Молодiжний фонд). Перша з них пiд назвою «Пiльгове довгострокове кредитування» передбачає покупку квартири з мiнiмальним першим внеском (6%) i розстрочкою залишилася 94% вартостi на 30 рокiв пiд 3% рiчних.

Якщо в сiм'ї з'являються дiти, то позичальники можуть розраховувати на додатковi пiльги. Примiром, одна дитина дає право на безпроцентний кредит, другий дозволяє зменшити суму повернення по позицi на 25%, а виховання трьох i бiльше малюкiв дає батькам право знизити суму повернення кредиту Молодiжному фонду ще на 50%. Іншими словами, квартира обiйдеться багатодiтнiй сiм'ї за пiвцiни, при цьому сам кредит буде безпроцентним. Кошти на «iпотечну казку» для українських сiмей видiляються з мiсцевих i держбюджетiв.

Друга програма, iменована «Часткова компенсацiя вiдсоткiв за кредитами молодим сiм'ям», передбачає покупку нерухомостi за участю банку. У цьому випадку позичальник бере iпотечний кредит на придбання нерухомостi, левову частку вiдсоткiв якого, виплачує держава.

Однак розраховувати на хороми не варто. При розрахунку суми наданого кредиту оперують такими термiнами як «нормативна площа» та «нормативна вартiсть квадратного метра». Згiдно з даними Мiнрегiонбуду, на одну персону передбачено 21 кв. м загальної площi та ще 20 кв. м на сiм'ю. Іншими словами, сiм'я з трьох чоловiк може розраховувати на житло площею 83 кв. м, тодi як за зайвi метри доведеться доплачувати самостiйно.

«Нормативна вартiсть квадратного метра» розраховується виходячи з собiвартостi будiвництва i рентабельностi забудовника в 7%. Враховуючи, що багато будiвельних компанiй не згоднi працювати на мiнiмальних прибутки i встановлюють бiльш високi цiни на житло, рiзницю мiж реальною та нормативною вартiстю квадратного метра житла, яка часто складає 1,5-2 рази, також пропонується заплатити покупцевi.

Позичальникiв рейтингом за дiтям
Отримати молодiжний кредит не просто. Згiдно з вимогами фонду, на допомогу можуть розраховувати або молодi сiм'ї, або самотнi люди у вiцi до 35 рокiв. Як розповiв «Фiнзах» голова правлiння Фонду Валерiй Омельчук, головною проблемою, з якою стикається левова частка потенцiйних позичальникiв, є наявнiсть документа з районної державної адмiнiстрацiї про те, що людина стоїть на квартирнiй черзi.

Потрапити в заповiтний список можна тiльки в тому випадку, якщо людина проживає в обмежених умовах, тобто на нього припадає всього близько 7 кв. м житлової площi. Іншими словами, якщо в квартирi житловою площею 30 кв. м прописано чотири особи, то на чергу поставлять. Крiм того, отримати кредит на покупку житла в конкретному мiстi можуть тiльки тi люди, якi стоять на черзi в цьому ж населеному пунктi.

У Фондi кажуть, що дуже часто до них звертаються молодi жителi з регiонiв, якi, проживши кiлька рокiв у столицi i знайшовши хорошу роботу, хочуть отримати молодiжний кредит на купiвлю житла, однак, як правило, їм у цьому вiдмовляють.

Останнi роки черга формується за так званою рейтинговою системою, за якою кожному черговику присвоюються певну кiлькiсть балiв, якi i визначають його мiсце у списку. Однак позицiї кожного потенцiйного позичальника перiодично змiнюються. Наприклад, людина може стояти в черзi у другiй сотнi, а пiсля народження близнят його рейтинг збiльшується, i вiн може значно просунуться вперед.

Пiдводнi течiї
Однак все це лише в теорiї. На практицi молодiжне кредитування має безлiч «пiдводних каменiв», при цьому права власника, придбаної по тiй або iншiй схемi квартири, абсолютно не захищенi. В пiдтвердження тому недавно стали з'являтися i реальнi приклади. Так, великий скандал вибухнув по процесу будiвництва пiльгового будинку в смт Буча по вул. Тарасiвськiй, 8-а.

Покупцям квартир по молодiжним програмам слiд бути готовим до того, що за кожен квадратний метр через рiзкого стрибка цiн на будiвельнi матерiали i подорожчання будiвельних робiт доведеться доплатити 15-20% i бiльше.

Невдоволення жителiв викликав той факт, що вартiсть квадратного метра суттєво пiдвищили, аргументуючи це подорожчанням будiвельних матерiалiв. Власники апартаментiв вказували i на той факт, що забудовник здав будинок в експлуатацiю на два роки пiзнiше термiну. Крiм того, через проблеми з його реєстрацiєю в державних структурах, будинок не був пiдключений до водо-, газопостачання та електрики.

Глава Мiжнародної лiги захисту прав громадян України Едуард Багiров зазначає «Фiнзах», що багато сiмей самi були в цьому виннi. «Бiльшiсть молодих людей неуважно читають договору, а потiм стикаються з цiлою низкою труднощiв», - говорить експерт.

При цьому вiн зазначає, що в 95% випадкiв покупцям, дiйсно, доведеться доплатити за квадратний метр житла 15-20% i бiльше. В основному це пов'язано з двома причинами - рiзким стрибком цiн на будiвельнi матерiали i подорожчанням робiт. Можливостi пiдвищення 1 кв. м житла забудовники часто прописують в договорах, покупцi ж часто не звертають на це увагу або сподiвається «на краще», говорить пан Багiров.

А от, щоб не потрапити у фiнансову кабалу до банку, слiд звернути увагу на те, чи передбачають фiнустанови в договорах iпотеки, наприклад, пiдвищення процентної ставки в разi коливання курсу iноземної валюти або нестабiльної полiтичної ситуацiї в країнi. Едуард Багiров радить всiм неуважним за допомогою квалiфiкованого юриста провести правовий аудит ранiше пiдписаного договору, i якщо в документi будуть знайденi пункти, якi суперечать правам людини, то змiнити умови угоди в свою користь.

Виконавчий директор компанiї Real Estate Solutions Андрiй Борщ застерiгає позичальникiв i ще про одну небезпеку отримання кредиту за схемою часткової компенсацiї вiдсоткiв. Справа в тому, що якщо держава не зможе на черговий рiк забезпечити Молодiжний фонд коштами, то всi зобов'язання перед банками будуть виконувати вже самi позичальники. Враховуючи, що бiльшiсть з них - молодi люди, якi, як правило, не мають великих доходiв, подiбна ситуацiя може виявитися критичною.

Гнiтюча картина
Але навiть дуже уважним сiм'ям отримати довгоочiкуваний кредит вдасться далеко не завжди. У Державному фондi сприяння молодiжному житловому будiвництву зiзнаються, що зараз на черзi стоїть близько 20 тис. Бажаючих отримати пiльговий кредит. Для порiвняння: за весь час роботи фонду - близько 10 рокiв було видано близько 29 тис. Позик. Виходячи з цього, можна припустити, що деякi молодi люди, якi зараз стоять черги не встигнуть отримати кредит до заповiтної дати - свого 35-рiччя.

Якщо держава не зможе на черговий рiк забезпечити Молодiжний фонд коштами, то всi зобов'язання перед банками будуть виконувати вже самi позичальники.

Не виключено, що в нинiшньому роцi кошти отримають одиничнi позичальники. Валерiй Омельчук каже, що цього року в державному бюджетi не передбачено коштiв на програму пiльгового довгострокового кредитування, тому сподiватися можна лише на мiсцевi бюджети. Однак, навряд чи, їх вистачить на велику кiлькiсть бажаючих. Лiдер надання позик - Луганська область цього року видiлить лише близько 5 млн грн.

На реалiзацiю програми з часткової компенсацiї вiдсоткiв по кредитах цього року передбачено близько 50 млн грн. Аналогiчну суму минулого тижня надав Кабiнет Мiнiстрiв України, який направив на цi цiлi кошти зi Стабiлiзацiйного фонду. Всi грошi пiдуть на обслуговування вже виданих кредитiв, а на нових позичальникiв їх, судячи з усього, не вистачить.

Документи для отримання пiльгового довгострокового кредитування:
- Заява про надання кредиту;
- Довiдка про перебування на квартирнiй черзi або документи, що пiдтверджують необхiднiсть полiпшення житлових умов для кандидатiв, якi постiйно проживають в селi;
- Довiдка про склад сiм'ї;
- Копiя свiдоцтва про шлюб, паспортнi данi;
- Копiя довiдки про присвоєння iдентифiкацiйного коду;
- Копiя свiдоцтва про народження дитини (дiтей);
- Документи, що пiдтверджують платоспроможнiсть (довiдка з мiсця роботи дорослих членiв сiм'ї, у разi потреби - договiр поруки, iншi документи, якi пiдтверджують доходи);
- Акт про незалежну оцiнку об'єкта купiвлi-продажу нерухомостi;
- Кандидат на отримання кредиту на будiвництво (реконструкцiю) iндивiдуального житлового будинку, крiм перерахованих вище документiв, надає паспорт будiвництва, який видається мiсцевими органами архiтектури, затверджений кошторис будiвництва.

Документи для отримання часткової компенсацiї вiдсоткiв по кредитах молодим сiм'ям - заяву про надання часткової компенсацiї;
- Довiдка про склад сiм'ї;
- Копiя свiдоцтва про шлюб, паспортнi данi;
- Копiя свiдоцтва про народження дитини (дiтей);
- Копiя довiдки про присвоєння iдентифiкацiйного коду;
- Довiдка про перебування на квартирному облiку.

Документи, наданi напередоднi перед отриманням рiшення про часткову компенсацiю вiдсоткiв за кредитами - копiя кредитного договору, завiреного комерцiйним банком, який видав кредит;
- Копiя договору з будiвельною компанiєю (пiдрядником) на будiвництво (реконструкцiю) або копiя договору про участь у Фондi фiнансування будiвництвом або нотарiально завiрена копiя договору купiвлi-продажу житла;
- Звiт проведеної експертної оцiнки i завiрену копiю iпотеки об'єкта кредитування;
- Довiдку-розрахунок комерцiйного банку про розмiр платежiв за кредитом i прогнозований розмiр вiдсоткiв за користування кредитом.

Максим Голубченко
13-01-2018, 09:21
163 просмотров
[/group]