Уряд продовжив дiю держактiв на землю

Уряд продовжив дiю держактiв на землюПродовжено дiю держактiв на право власностi на землю старого зразка.

Про це говорить постанова уряду, що вiдроджує легiтимнiсть державних актiв на право власностi на земельну дiлянку, введених в обiг сiм рокiв тому. Таким чином Кабмiн хоче заощадити грошi на створеннi нових документiв. Цiкавий поворот бюрократичної думки допоможе Юлiї Тимошенко вiдзвiтувати в просуваннi земельного питання.

Інiцiатором продовження термiну дiї старих держактiв стало Мiнiстерство юстицiї. У постановi Кабмiну вiд 27.05.2009 р № 774 «Про питання видачi державних актiв на право власностi на земельну дiлянку» визначено i термiн дiї паперiв «до повного використання виготовлених бланкiв з урахуванням внесених до форми змiн». При цьому держакти, виданi пiсля 5 грудня 2008 р також залишаються дiйсними.

Ранiше, 1 травня 2009 р набув чинностi закон «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо документiв, що посвiдчують право на земельну дiлянку, а також порядку подiлу та об'єднання земельних дiлянок», прийнятий Верховною Радою 5 березня. Документ повинен був спростити оформлення землi при проведеннi операцiй з нею: купiвлi-продажу, мiни, дарування або передачi в спадщину, вiдчуження. За новим порядком цi договори оформляються договором купiвлi-продажу, а на держактi колишнього власника ставиться вiдмiтка про нового власника. Потiм документи реєструються в органах Державного комiтету iз земельних ресурсiв, i не потрiбно щоразу перевипускати держакти, як це робилося ранiше. Однак це нововведення поки не дуже працює. Кабмiн не ухвалив постанову, вже кiлька мiсяцiв тому розроблене Держкомземом, про форму i порядок ведення поземельної книги.

Земля зараз топ-тема у передвиборнiй боротьбi полiтикiв. Так, прем'єр Юлiя Тимошенко проводить прямi лiнiї, на яких звучить багато скарг на органи земельних ресурсiв з приводу затягування оформлення правовстановлюючих документiв на земельнi дiлянки через вiдсутнiсть бланкiв державних актiв на право власностi на земельну дiлянку та на право постiйного користування земельною дiлянкою. При цьому летять розпорядження Держкомзему, на якi вiдомство по-чиновницькi вiдповiдає, що «жоден дзвiнок з земельних питань до прем'єр-мiнiстра не залишився без уваги Держкомзему».

У вiвторок президент Вiктор Ющенко розкритикував главу уряду i попросив вжити невiдкладних заходiв для недопущення зловживань при оформленнi та видачi державних актiв на право власностi на землю. За його словами, спрощення процедури посвiдчення права власностi на земельну дiлянку, набуту у власнiсть iз земель приватної власностi без змiни її меж, провалено. «А майже 7 млн. Чоловiк, якi скористалися правом приватизацiї земельних дiлянок, не отримали державнi акти на право власностi на землю, не завершена робота з видачi державних актiв власникам сертифiкатiв», - заявив Вiктор Ющенко i зажадав вiд Юлiї Тимошенко «забезпечити щомiсячне iнформування мене та громадськостi про результати врегулювання порушених проблем ».

Однак, за словами юристiв, продовження термiну дiї держактiв - черговий формальний крок. І вiн нiяк не просуває спрощення оформлення прав на землю. «Проблем i плутанини мiж рiзними держактами виникнути не повинно, оскiльки постанова це швидше технiчного характеру. З огляду на те, що залишилося певну кiлькiсть бланкiв старого зразка, їх вирiшили використовувати. Крiм того, одночасно вiдбулася додаткова легiтимiзацiя актiв старої форми, виданих в першiй половинi 2009 р. ", - Пояснює адвокат, партнер юридичної фiрми« Ільяшев i Партнери »Максим Копейчиков. За його словами, постанова Кабмiну не скасовує i не може скасувати встановленого Земельним кодексом порядку. «Зрозумiло, мова йде про видачу держактiв лише в тих випадках, коли вони мають видаватися, а не про випадки вiдчуження дiлянок за цивiльно-правовими угодами або при придбаннi землi в порядку спадкування», - додає пан Копейчиков.

Так що фактично уряд просто економить кошти на друкування бланкiв 7 млн. Держактiв, якi, за словами президента, ще не оформленi. Що дає можливiсть Кабмiну також вiдзвiтувати, що «поява бланкiв забезпечене». Але це поки реально не спростить проблеми в оформленнi договорiв купiвлi-продажу землi i вже нiяк не прискорить їх отримання.


9-12-2017, 07:23
140 просмотров
[/group]