Пол країни на продаж!

Іноземцi дiлять Україну

17000000 га - стiльки української землi хочуть освоїти iноземнi компанiї. Нашi законодавцi впевненi, що країнi вистачить i тих 25 млн га, якi залишаться нам. Зарубiжнi бiзнесмени вважають, що краще нас зумiють розпорядитися нашою землею.
Сьогоднi таємно вiд простих громадян, за полiтичними лаштунками, вiдбувається розподiл українських сiльськогосподарських земель - iноземцi монiторять ринок угiдь в Українi i дiлять їх мiж собою. Справа зайшла настiльки далеко, що питання вже практично вирiшене - нашi дiлянки нам уже практично не належать. Українська влада замiсть того, щоб боротися за цiлiснiсть рiдної землi, навпаки, роблять все, щоб вона стала вотчиною iноземцiв.

До 90-х Україна вважалася житницею мало не всiєї Європи. Поля з Колосящееся пшеницею, розвиненi колгоспи, багатi ферми, багатi домашнiми тваринами ... Городяни прагнули придбати дачi, земельнi дiлянки, якi обробляли дбайливо i з любов'ю. Тепер же все розвалено, а держава сприяє тому, щоб не давати своїм громадянам можливостi трудитися.

На самi соковитi i родючi землi в Європi завжди точили зуб охочi з-за кордону. Іноземнi олiгархи виявляють пiдвищений iнтерес до нашої країни зовсiм не в планi iнвестицiй та вигiдного для нас спiвробiтництва - всiм вiдомо, що кожен в першу чергу печеться про власну вигоду. Раз українцi «раптом» стали поганими господарниками, якi не вмiють поводитися зi своїм багатством, висловили гаряче бажання працювати на нашiй землi ... французи.

"Таємна вечеря"

«Новой» стали вiдомi цiкавi подробицi одного iз засiдань Української академiї аграрних наук з питання земельних ресурсiв, якi сьогоднi проводяться на найвищому рiвнi. Офiцiйно засiдання називалося «Французько-український семiнар на тему:« Землi сiльськогосподарського призначення. Оренда або продаж? Роль землi в розвитку сiльськогосподарського виробництва в
Половина землi - плата за щедрiсть МВФ

Дозволити вiльний продаж сiльськогосподарських земель з 1 сiчня 2009 року - одна з умов угоди уряду з Мiжнародним валютним фондом. Видать, до нас вже давно придивляються, i всi широкi жести - не такi вже й безкорисливi. А нашi законодавцi, пiдiгруючи багатим сусiдам, стверджують, що Україна, взагалi-то, необхiдно всього лише близько 25 млн га сiльськогосподарських земель. А зараз ми маємо близько 42 млн га.

5-10-2017, 09:12
132 просмотров
[/group]