» » Елiтна нерухомiсть - як коштовнiсть: до неї ставляться з любов'ю i продають вкрай рiдко

Елiтна нерухомiсть - як коштовнiсть: до неї ставляться з любов'ю i продають вкрай рiдко

Елiтна нерухомiсть - як коштовнiсть: до неї ставляться з любов'ю i

продають вкрай рiдко.

Столична нерухомiсть 07.07.2009

Як виглядає сьогоднi ринок нерухомостi вищої цiнової категорiї порталу «Столична нерухомiсть» розповiла генеральний директор агентства Park Lane Галина Мельникова.

Галина Ерленовна, розкажiть, будь ласка, як криза вiдбилася на сегментi елiтної житлової нерухомостi?


Специфiка елiтного сегмента ринку нерухомостi полягає в тому, що вiн найменше пiддається яким би то не було негативним економiчним, полiтичним тенденцiям. Якщо за останнi пiвроку вартiсть житла економ- i бiзнес-класу в середньому знизилася на 40%, то в премiум-сегментi зниження вiдбулося в межах 20%, при чому даний показник стосується лише окремих об'єктiв.

Чи змiнився обсяг продажiв за останнi пiвроку?


Так, змiни були. У листопадi-сiчнi кiлькiсть угод значно скоротилося. Ми пов'язуємо це з тим, що, з одного боку, покупцi чекали падiння цiн, а з iншого, - продавцi не хотiли знижувати вартiсть. Тому ринок «завмер».

За останнi кiлька мiсяцiв у учасникiв ринку сформувалося розумiння реальної вартостi житла, тому кiлькiсть угод динамiчно зростає. Вже влiтку ми очiкуємо досягнення минулорiчного рiвня продажiв.

Чи змiнилася структура пропозицiї? Чи змiнилося кiлькiсть об'єктiв виставлених на продаж?


Дорога нерухомiсть - це ексклюзивний продукт, тому такi об'єкти виставляються на продаж нечасто, незалежно вiд загальноринковою тенденцiї. Правда, в листопадi минулого року, коли на ринку панувала панiка, база нашого агенства активно поповнювалася. Власники нерухомостi, боячись падiння цiн i на увазi необхiднiсть вирiшити свої фiнансовi проблеми, почали активно виставляти квартири на продаж. Зараз же ситуацiя стабiлiзувалася i ми спостерiгаємо традицiйну динамiку. На сьогоднiшнiй день в базi даних нашого агенства знаходиться 16500 об'єктiв. Для порiвняння, у минулому роцi їх було 15800.

Розкажiть, який вид угод сьогоднi найбiльш популярний в найдорожчому сегментi?


На даний момент превалюють угоди купiвлi-продажу. Це пов'язано з тим, що у клiєнтiв сформувалося розумiння реальної вартостi нерухомостi премiум-класу. Зараз вдалий час для покупки, оскiльки цiни хоч i несуттєво, але знизилися.

А ось ринок оренди недостатньо активний. Вже практично завершено процес перегляду договiрних умов мiж власниками та орендарями, який розпочався наприкiнцi минулого року, тому особливої ??активностi в цьому сегментi ми не спостерiгаємо.

Чи досягла елiтна нерухомiсть цiнового «дна»?


Думаю так. Сьогоднi мiнiмальна вартiсть 1 кв. м елiтного житла перебуває на позначцi в 3,5 у. е. Це дуже низька цiна для елiтної нерухомостi, тому подальше зниження малоймовiрно. Варто вiдзначити, що цiна знижувалася по-рiзному, залежно вiд виду премiум-нерухомостi. Ми традицiйно дiлимо її на 3 класи: 1) iсторичнi вiдреставрованi об'єкти; 2) новобудови, що не вiдреставрованi iсторичнi об'єкти; 3) «сталiнки» в центральнiй частинi мiста.

Що стосується першого i другого видiв нерухомостi, то на нього цiна практично не змiнилася, на увазi їх ексклюзивностi та унiкальностi. Основне ж зниження вартостi, в межах 10-20%, вiдбулося на третiй вид елiтної нерухомостi.

Де цiни вищi: в новобудовах або старiй забудовi?


Найдорожчi квартири в будинках iсторичної забудови, яка пройшла повномасштабну реконструкцiю. Це квартири в будинках на вул. Шовковичнiй, вул. Інституткою, вул. Банковiй та iнших. На другому мiсцi - новобудови, наприклад, будинки на вул. Грушевського, вул. Іринiнської.

Про мiнiмальною цiною ви вже розповiли. А яка максимальна вартiсть елiтного житла?


Максимальна цiна пропозицiї на сьогоднiшнiй день - це 31 тис. У. е. за 1 кв. м. Такий об'єкт виставлений на продаж на вул. Володимирськiй. Це перша категорiя елiтної нерухомостi: повнiстю облаштована квартира в будинку царської будiвлi, який пройшов повномасштабну реконструкцiю.

Що стосується другої категорiї елiтної нерухомостi, то тут максимальна цiна 1 кв. м - 20-25 тис. у.о.

Третя категорiя нерухомостi продається за цiною вiд 3,5 до 12 тис. У. е.

При цьому не варто забувати про знижку, яка може досягати максимум 15%. При продажу квартир в будинках iсторичної забудови, на увазi їх ексклюзивностi, торгу може взагалi не бути.

Який вид елiтної нерухомостi сьогоднi найбiльш затребуваний?


Сьогоднi найчастiше купують квартири. На другому мiсцi - вдома. Може бути це пов'язано з тим, що пропозицiя квартир бiльше. При цьому, якщо з квартирами цiнова ситуацiя бiльш-менш зрозумiла, то для будинкiв визначити цiнову межу в сьогоднiшнiй ситуацiї складно. З одного боку, власники не хочуть знижувати цiну, а з iншого, - покупцi не хочуть платити бiльше, тому й попит невисокий.

На Вашу думку, чи є елiтними об'єкти, якi знаходяться не в центрi, але позицiонують себе як нерухомiсть вищої цiнової категорiї?


Я вважаю, що елiтними об'єктами можуть бути тiльки тi, якi розташованi в центрi. Якщо в цiлому межi мiста i, вiдповiдно, забудова можуть змiнюватися, рости, так скажемо, вшир, то в центрi будувати практично нiде. Саме в цьому i «цiннiсть» центральних вулиць мiста.

Гiднi об'єкти, звичайно, є i у вiддалених вiд центру районах, але їх правильно вiдносити до бiзнес-класу.

Якi вимоги клiєнти пред'являють до елiтної нерухомостi?


В першу чергу, клiєнти беруть до уваги рiвень людей, якi статут їхнiми сусiдами. На другому мiсцi - повноцiнна, професiйна органiзацiя безпеки. VIP-клiєнтам важливi також технiчнi показники: матерiали, якi використанi при будiвництвi, наявнiсть автономного опалення i т.д. «Панорамнiсть», або простiше, вид з вiкон, також має важливе значення.

Розкажiть, будь ласка, як довго доводиться чекати покупця на об'єкти елiтної нерухомостi?


Елiтний клiєнт робить покупку зважено i обдумано. Враховуючи, що це не купiвля за потребою, а скорiше - придбання якоїсь цiнностi, рiшення вони можуть приймати досить довго.

В цiлому ж до нас надходить близько 8 дзвiнкiв на день вiд клiєнтiв, якi готовi розглянути рiзнi варiанти, орiєнтуючись не тiльки на цiну, а ще й на мiсце розташування.

У якому виглядi елiтної нерухомостi обмежена пропозицiя?


Це iсторичнi будинки, що пройшли глобальну реконструкцiю. Враховуючи їх цiннiсть i ексклюзивнiсть, таку нерухомiсть продають дуже рiдко i за дуже великi грошi.

Якi площi квартир в елiтному сегментi сьогоднi найбiльш затребуванi?


Це квартири, площа яких не менше 150 кв. м.

Подiлiться, будь ласка, секретами роботи з елiтними клiєнтами ...


VIP-клiєнти дуже вимогливi, вони потребують пiдвищеної уваги до своїх побажань. Для роботи з ними потрiбнi глибокi знання психологiї, iсторiї, архiтектури, дизайну та iнше. Фахiвцю з нерухомостi потрiбно знати, коли i що варто сказати, коли слухати i чути клiєнта, коли потрiбно подзвонити, коли не варто наполягати на покупцi. Тому з такими клiєнтами можуть працювати далеко не всi спiвробiтники нашої компанiї.

Ми плануємо, до слова сказати, створити та впровадити спецiальну навчальну програму, яка дозволить нашим спiвробiтникам працювати з VIP-клiєнтами. Це буде найвищий ступiнь професiйної пiдготовки рiелтора, генеральський чин професiї.

Розкажiть, крiм вашого агентства, скiльки ще компанiй, якi працюють з елiтною нерухомiстю?


Таких агентств багато, але основне питання полягає в тому, яку частку ринку вони займають. Справа в тому, що в цьому бiзнесi успiшнiсть залежить вiд професiоналiзму та особистiсних якостей рiелтора. Найчастiше iнформацiя про такi агентствах i фахiвцях передається з вуст у вуста. Ми прагнемо до того, щоб стати законодавцями мод, якщо можна так висловитися, в сегментi елiтного житла. Ми розумiємо, що пiдняв планку, часом, її досить складно утримати. За 3 роки iснування нашої компанiї нашi вимоги до самих себе значно зросли. Сподiваємося, що нашi клiєнти зможуть по-достоїнству оцiнити нашу роботу.

Юлiя Василенко
18-07-2017, 11:54
148 просмотров
[/group]