На що схожа iпотека сьогоднi?

Іпотека сьогоднi та завтраНа що схожа iпотека сьогоднi?Де iпотека?

Початок червня принесло деяке пожвавлення на ринок кредитування iпотеки - пiсля багатомiсячного застою, почали з'являтися рiзнi пропозицiї од реальнi ставки вiд 24,05 до 25,80% рiчних з авансами вiд 50%). Незважаючи на декларований прийом заявок, пiдтвердження того, що банк реально видає кредити, редакцiї «Простобанк Консалтинг» вдалося отримати тiльки у БМ Банку. «Однорiчнi кредити, пропонованi БМ Банком, розрахованi на певну групу позичальникiв, а, саме, на людей у ??яких вже є певна сума, але для здiйснення покупки їм бракує близько 30-50% вартостi квартири», - зазначає Інна Матвєєва, начальник управлiння розвитку роздрiбного бiзнесу БМ Банку. - Зараз, коли цiни на ринку нерухомостi iстотно впали в порiвняннi з докризовим перiодом, у деяких українцiв, якi вiдкладали грошi на покупку житла, з'явилася можливiсть купити нерухомiсть за хорошою цiною. Попит на цi кредити можна оцiнити як помiрний ».

Також, за iнформацiєю читачiв порту ьогоднi оформляє кредити i Universal Bank.

На перший погляд, непрогнозовано i своєрiдний мiнi-повернення iпотеки не виправданий - за логiкою речей i за прогнозами експертiв, першими повиннi були пожвавитися споживчi кредити, якi бiльш прибутковi, менш ризиковi i суми по яких менше.
«Все залежить вiд стратегiї банку, його рiшень в областi ризик-менеджменту та iснуючих ресурсiв, - пояснює виконавчий директор компанiї « - Наприклад, для отримання одного i того ж обсягу доходiв банку необхiдно буде видати в сотнi разiв бiльше споживчих кредитiв, нiж iпотечних - а це вимагає великих трудовитрат. Зате бiльшу кiлькiсть кредитiв забезпечує диверсифiкацiю ризикiв на випадок неповернення ».На що схожа iпотека сьогоднi?


А чи був позичальник?

З офiцiйними даними дослiджень не згоден Євген Городецький, спiвробiтник великої мiжнародної компанiї. З усiх бокiв Євген виглядає як iдеальний позичальник - працює в штатi корпорацiї вже п'ять рокiв, має бiлу зарплату понад 15 000 гривень, бажає внести в якостi авансу 60% вiд суми будинку. Але банк йому вiдмовив. «Менi не вистачало до повної покупки всього якихось 10 000 доларiв. Це моя зарплата за пiвроку. Поняття не маю, чому вони менi вiдмовили, - скаржиться Євген. - Хiба що тому, що у мене двоє маленьких дiтей ». Вiдразу напрошується висновок - банк не кредитує насправдi, а лише декларує. Причина такого ходу думок зрозумiла - адже на самому початку кризи банки боялися зiзнатися, що не видають кредитiв, i з чистою совiстю приймали заявки, розглядаючи їх бiльше мiсяця, але реально не кредитуючи. Сьогоднi, коли з 50-ти найбiльших банкiв на ринку зберегли свої пропозицiї по таких продуктах всього декiлька, ситуацiя змiнилася.

«Я не бачу причин, за якими банк мiг би заявляти, що кредитує iпотеку, але не кредитувати насправдi, - заявляє Ольга Онуфрiйчук. - Якщо такi випадки i мають мiсце, то, швидше за все, це пов'язано з органiзацiйними питаннями: наприклад, непоiнформованiстю про новий продукт банку в його регiональних пiдроздiлах, або у випадку, якщо кредитування здiйснюють тiльки деякi вiддiлення банку ».

Втiм, за час кризи в iпотечних кредитах змiнилося дуже багато.

На що схожа iпотека сьогоднi?

Вже сьогоднi iпотечнi кредити мало нагадують тi, якi були рiк тому. По-перше, їх термiни значно скоротилися. Наприклад, за даними компанiї «Простобанк Консалтинг», пропозицiї по видачi кредитiв на покупку квартири на вторинному ринку на термiн бiльш нiж п'ять рокiв не було на ринку з грудня 2008 року. З початку червня, прикрасивши статистику, на ринку з'явився Universal Bank, офiцiйно приймає заявки на iпотечнi кредити термiном до 20 рокiв. Однак при цьому офiцiйна заробiтна плата кандидата в позичальники повинна бути не менше 1000 євро. Жорсткiсть вимог до позичальника - ось ще одна особливiсть сьогоднiшньої iпотеки, до якої нам доведеться звикнути. А якщо подивитися на ситуацiю з точки зору банкiвських проблем сьогоднi, то краще б таке вiдношення до кредитiв у банкiв було завжди. Адже саме те, що банки активно роздавали кредити, зокрема в доларах i з низьким або нульовим авансовим платежем, i призвело до такого рiзкого зростання кредитної заборгованостi сьогоднi.

Початковi внески сьогоднi також високi. За даними компанiї «Простобанк Консалтинг», у 2009 роцi нiхто з банкiв не пропонував кредит на квартиру з авансами менше, нiж 50%. А першi три квартали 2008 року пiстрявлять значеннями авансiв в 10, 15 i 20%, рiдше зустрiчається цифра в 30% вiд суми кредиту.

І останнє вiдмiннiсть нових iпотечних кредитiв на квартиру вiд старих - ставки по ним вже не тi. Рiдкiсний українець, який бажає сьогоднi взяти кредит, не засмутиться, згадавши, що середня ставка по кредитах строком на п'ять рокiв у гривнi в квiтнi минулого року, за даними «Простобанк Консалтинг», складала 16,76% рiчних. Сьогоднi цей же цiновий параметр вирiс практично в два рази - до 32,79% рiчних.

На що схожа iпотека сьогоднi?

Що буде з iпотекою далi?

На питання чи буде iпотека, чи вiдродиться вона коли-небудь в колишнiх обсягах - твердої вiдповiдi у експертiв немає. Хтось обережно пророкує вiдновлення кредитування бiльшiстю банкiв - не ранiше, нiж у серединi 2012 року, а термiн вiдновлення в колишнiх обсягах «не ранiше нiж через три роки», iншi - просто пояснюють, чого продукту не вистачає для розвитку в сьогоднiшнiх реалiях. «Перспективи розвитку iпотечного кредитування залежать вiд декiлькох факторiв: вiд добробуту українцiв; вiд стану справ на ринку нерухомостi - наявностi пропозицiї, величини i стабiльностi цiн; вiд наявностi державних житлових програм i так далi, - пояснює Інна Матвєєва, начальник управлiння розвитку роздрiбного бiзнесу БМ Банку. - Очевидно, що при iснуючому станi справ, очiкувати розквiту iпотечного кредитування не доводиться ».

Ще одне питання, в якому бiльшiсть експертiв сходяться - це те, що iпотека майбутнього вже нiколи не буде схожою на тi кредити, якi ми спостерiгали впродовж останнiх трьох рокiв. «Іпотечне кредитування в цiлому хороший варiант вирiшення житлової проблеми для всiх учасникiв угоди: покупець може придбати житло, не вiдкладаючи надовго покупку, банк - заробити процентний дохiд, забудовник або власник житла - отримати дохiд вiд його продажу, - розповiдає Ольга Онуфрiйчук, виконавчий директор компанiї «Простобанк Консалтинг». - Інше питання, що у нас iпотечне кредитування носило спекулятивний характер i мало багато перекосiв: цiни на житло були вкрай високими i економiчно невиправданими, але нi покупцiв житла, нi банки, що кредитують пiд його заставу навiть без авансового внеску, це не хвилювало - постiйне зростання цiн до певного моменту покривав ризики. У зв'язку з цим, я вважаю, що тiєї iпотеки, яка була в 2006-2008 роках, вже не буде - i це правильно. А ось класичне iпотечне кредитування, по iдеї, має з'явитися у мiру стабiлiзацiї економiчної та полiтичної ситуацiї в країнi. У будь-якому випадку, умови отримання iпотечного кредиту для потенцiйного позичальника будуть вже набагато менш привабливими ».

  • Опублiковано на сайтi: 15.06.09

  • Автор: Алiса Лiсiцина

  • Джерело:

11-09-2017, 23:59
144 просмотров
[/group]