Горбачов закликає свiт до перебудови

МОСКВА, 7 червня. Колишнiй президент СРС? Михайло Горбачов закликає країни Заходу до перебудови. Свiтова фiнансово-економiчна криза розкрила неспроможнiсть економiчної моделi кiнця XX столiття, заявив Горбачов американськiй газетi Washington Post.

На думку Горбачова, тепер очевидно, що «нова захiдна модель була iлюзiєю, яка була на руку насамперед багатим». Ця модель базувалася «на полюваннi за нечуваним прибутком i надмiрно високим рiвнем споживання маленької групи людей, необмеженiй експлуатацiї ресурсiв i соцiальної та екополiтiческой безвiдповiдальностi», упевнений вiн.

Горбачов зазначив, що «заготовлених рецептiв» фундаментальної реформи економiчної системи у нього немає. Однак вiн переконаний, що виникне нова модель, в якiй придiляється велика увага «загальним потребам i суспiльним цiнностям, таким як бiльш чисте довкiлля, добре працююча iнфраструктура i громадський транспорт, хороша освiта i система охорони здоров'я, а також доступне житло».

Як зазначає dw-world.de, ранiше Горбачов вже висловлював критику надмiрного споживання i гонитви за високим прибутком, якi в числi iншого привели до кризи у свiтовiй фiнансовiй системi та економiцi. Свiт потребує змiшаної економiчної системи, яка б об'єднувала в собi елементи капiталiзму i соцiалiзму, вважає перший i останнiй президент СРСР.
7-08-2018, 22:02
227 просмотров
[/group]