Про кiнець кризи сповiстять металурги i банкiри

Про кiнець кризи сповiстять металурги i банкiри
За великим рахунком, ознак, що наша економiка дiйсно виходить з кризи, може бути два. По-перше, повиннi пiти вгору цiни на метал, зерно i хiмiчну продукцiю (а значить, через них в економiку почнуть заходити грошi). По-друге, банки знову почнуть кредитувати населення i пiдприємства. Але поки обидва цих ознаки не спостерiгаються.

"Заходи НБУ i Кабмiну укрiпили гривню, валютнi аукцiони, на яких фiзособи могли купити долари за пiльговим курсом, дозволили позичальникам почати повертати кредити, сподiваюся, що до лiта припиниться вiдтiк депозитiв, - говорить заступник голови банку" Фiнанси та Кредит "Ігор Львов. - Що стосується термiнiв вiдновлення кредитування, то з цим поки дiйсно неясно ".

"Банкiвська система ще не досягла дна: вiдтiк депозитiв триває, кредитування немає. А без кредитування не може нормально працювати промисловiсть, якої не вистачає оборотних коштiв", - вважає фiнансовий аналiтик "Простобанк Консалтинг" Ростислав Майкович.

Про кiнець кризи сповiстять металурги i банкiри
Не радують i свiтовi ринки.

Зерно, за прогнозами аналiтикiв, пiсля нового врожаю ще подешевшає (хоча i зараз селяни кажуть, що змушенi його продавати нижче собiвартостi).

Виробництво металу зараз стабiлiзувалося на рiвнi 65-70% вiд торiшнього. Далi, на думку начальника департаменту гiрничо-металургiйного комплексу Центру "Держзовнiшiнформ"
Володимира Пiковського, не буде нi спаду, нi пiдйому. "Зараз металурги працюють з 5-7% рентабельнiстю, замовлення на зовнiшнiх ринках - до 60% вiд торiшнiх i до кiнця року полiпшення ситуацiї на ринку за цiнами i за попитом не прогнозується. На внутрiшньому ринку попит на метал i зовсiм впав удвiчi", - розповiв "Сегодня" пан Пiковський.

Виходить, що поки у нас дiйсно тимчасова стабiлiзацiя за рахунок "поганих грошей", знятих з депозитiв, i деякої стабiлiзацiї положення на свiтових ринках. Остання допомагає тим же металургам трохи пiдтримувати штани, але на iнвестицiї в iншi галузi економiки грошей у них немає. Немає грошей i в банкiв. А значить, через кредитну голоду нас може в будь-який момент накрити нова хвиля кризи. Остання проблема може бути вирiшена за допомогою включення друкарського верстата i наповнення банкiв емiсiйною гривнею для кредитування будiвництва, села та iнших галузей економiки. Але цей шлях чреватий рiзким зростанням iнфляцiї. Втiм, поки всi похмурi прогнози обмежуються кiнцем року - далi може бути краще. Знову ж таки - цiна на нафту почала зростати. А значить, втримається економiка Росiї, де багато вiльних грошей, якi можуть бути направленi на покупку, наприклад, наших банкiв.

Але в будь-якому випадку, щоб прийшли хоч якiсь iнвестицiї потрiбна полiтична стабiльнiсть i передбачуванiсть влади (чого у нас немає i поготiв). А без цього сподiвається на вихiд з кризи - безглуздо. Про кiнець кризи сповiстять металурги i банкiри

Олександр Панченко

14-08-2017, 09:28
139 просмотров
[/group]