Змiни ринку кредитування за травень 2009 року.

Змiни ринку кредитування за травень 2009 року.

Травень принiс кiлька справжнiх сюрпризiв - як приємних, так i не дуже. Справжнiм ударом для багатьох стала заява ДІУ з приводу того, що вони не зможуть продати комбанкам облiгацiї на суму 1 мiльярд гривень, так як нiхто їх не купує.

Вiдповiдно, програма по добудовi житла зi ступенем готовностi понад 70% за державнi кошти, на яку сподiвалися сотнi iнвесторiв в первинку, що залишилися при кредитах, але без квартири, фактично провалилася. Залишилося загадкою, на що сподiвався уряд, коли обiцяло таку програму. Невже на те, що банки, обмеженi в коштах, будуть купувати облiгацiї? Оптимiсти вже приступили до прогнозiв стагнацiї галузi.

Друга головна новина мiсяця - це прийняття Верховною Радою закону, який на час виходу економiки України з фiнансової кризи ввiв мораторiй на стягнення банками заставного житла, у разi якщо в ньому постiйно проживає позичальник. На щастя для банкiрiв, закон ще не завiзований Президентом, тому всi завмерли в очiкуваннi дива.

Ще одна новина стосується застав. Мiнiстерство юстицiї оприлюднило змiни правил продажу застав, вирiшивши зацiкавити продавцiв майна в результатах аукцiону, змiнивши 15%, якi їм належать вiд стартової вартостi, на 15% вiд кiнцевої суми реалiзацiї.

Ще одна новина мiсяця - це розробка Мiнрегiонбудом законопроекту, очевидно, покликаного врятувати галузь i захистити приватних iнвесторiв. Згiдно з законопроектом купити житло на первинному ринку можна буде тiльки пiсля введення будинку в експлуатацiю.

І ще один сюрприз, несподiваний не лише для банкiвських клiєнтiв, але й для самих банкiв - це збiльшення пропонованих на ринку кредитiв. Залишається тiльки сподiватися, що це реальне кредитування, а не просто заявленi умови.

Загальна картина ринку кредитування, який представляють 50 банкiв-лiдерiв за активами, змiнилася за останнiй мiсяць наступним чином.

Іпотека

Саме на ринку iпотечних кредитiв i зiбралися всi самi значущi новини навiть не мiсяцi, а сезону. Кiлькiсть банкiв, що кредитують значно зросла. Наприклад, сьогоднi вторинку кредитують цiлих три банки:

* Кредит Європа Банк кредитує пiд 29,55% рiчних строком на п'ять рокiв i 28,09% рiчних термiнами на один i п'ять рокiв з авансами вiд 50%;

* БМ Банк кредитує строком на один рiк, з авансом вiд 50% пiд 29,85% в гривнi, 18,85% рiчних у доларах i 17,85% рiчних в євро;

* Universal Bank кредитує з термiнами вiд одного до 20 рокiв пiд реальнi ставки вiд 24,05 до 25,80% рiчних з авансами вiд 50%.

Пiсля багатомiсячного застою на первинному ринку нерухомостi в кiнцi травня спiльно з ДІУ пропонують так званi пiльговi кредити в нацiональнiй валютi вже цiлих двi установи:

* Кредитпромбанк - на термiни вiд п'яти до тридцяти рокiв, з реальними ставками вiд 15,1% до 15,59% рiчних, з авансом 25% (кредит видається для покупки житла у конкретного забудовника - за проектом);

* Індустрiалбанк - пропонує iпотечний кредит з рефiнансуванням ДІУ пiд 16,06% рiчних, термiном вiд п'яти до 30 рокiв, i авансом в 25%.

На первинному ринку житла полку теж прибуло - кiлькiсть банкiв зросла в два рази. Тепер там є такi пропозицiї:

* Кредитує купiвлю житла в рамках проекту в нацiональнiй валютi з авансами вiд 20 до 50%, ставками вiд 17,05% до 20,48% рiчних, термiном вiд п'яти до 20 рокiв;

* Сведбанк (ТАС-Комерцбанк) кредитує первинку в рамках двох проектiв -
(Котеджi в районi Конча-Заспи) i (на Проспектi Правди) строком вiд п'яти до тридцяти рокiв з авансом вiд 30% пiд реальнi ставки до 23,38% рiчних у гривнi, до 16,38% рiчних у доларах i до 15,38 % рiчних в євро.

А ще одна новина мiсяця - це те, що на ринку з'явився продукт "ремонт у кредит" вiд банку "Форум" Установа кредитує пiд 29,29% i 28,90% рiчних термiнами на п'ять i десять рокiв з авансом вiд 25% у гривнi , а також пiд 20,29% i 19,90% рiчних у доларах США на тi ж термiни i з тими ж авансами.

Автокредитування
Сьогоднi офiцiйно приймають заявки на покупку нових iномарок в нацiональнiй валютi на один банк бiльше, нiж мiсяць тому:

* БМ Банк - на кредити з авансом вiд 30% пiд 28,65% реальних рiчних термiном на три роки. Новинка останнього мiсяця - це те, що банк почав пропонувати кредити в гривнi i на новi вiтчизнянi авто пiд такi ж ставки. Крiм того, установа помiняло форму погашення заборгованостi на аннуїтетную;

* Фольксбанк (Електрон Банк) видає кредити в гривнi пiд 28,65% рiчних з авансом вiд 40% строком вiд трьох до чотирьох рокiв;

* Укрсиббанк - на кредити на покупку нових iномарок з авансом вiд 40%, пiд 30% реальних рiчних термiном на 3 i 5 рокiв. Банк пропонує кредити в гривнi i на новi вiтчизнянi авто пiд такi ж ставки. Правда, авто можна придбати тiльки в певних автосалонах, акредитованих у банку. Крiм того, потенцiйнi позичальники не зможуть вибрати страхову компанiю самостiйно - одна з умов отримання кредиту в установi - полiс, оформлений в страховiй компанiї;

* Банк приймає заявки на кредити пiд 30,45% i 29,68% реальних рiчних з авансом вiд 50%, термiном на 3 i 5 рокiв вiдповiдно. Банк пропонує кредити в гривнi i на новi вiтчизнянi авто пiд такi ж ставки;

* Кредит Європа Банк - на кредити строком на два з половиною роки з авансом вiд 35% пiд реальнi 33,78% рiчних. Новиною мiсяця стало те, що банк помiняв аннуїтетную форму погашення на погашення на залишок;

* Індекс-банк пропонує кiлька продуктiв. Це кредити на авто Renault в гривнi з авансами вiд 25% термiнами на 3, 5 i 7 рокiв, пiд реальнi ставки 24,52%, 25,88% i 27,61% рiчних вiдповiдно; при оформленнi кредиту до 1 року, клiєнт оплачує тiльки комiсiю банку 2,5%. Також можна оформити кредит на авто Nissan пiд реальнi ставки вiд 22,52% строком до 7 рокiв (чим бiльше величина авансу, тим нижче ставка). Індекс-банк працює з автосалоном Голосiївський (де можна також оформити кредит на авто Dacia, Mitsubishi, Toyota);

* ВТБ (Україна) видає кредити на авто Mitsubishi в гривнi пiд ефективну ставку вiд 21,28% рiчних (ставка вирахувана з урахуванням всiх супутнiх витрат, у тому числi страхуванням, реєстрацiєю i так далi), термiном до двох рокiв з авансами вiд 30% . Установа працює з автосалоном (страховку потрiбно оформляти в страховiй), а також з (марка авто - Subaru, KIA, страховку потрiбно оформляти в).

Що стосується банкiв, що пропонують автокредити в доларах, то їх стало два:

* З'явився БМ Банк, який кредитує з авансом вiд 30%, строком на три роки, пiд 18,65% рiчних;

* Як i ранiше видає кредити з початковим внеском в 50%, термiнами на 3 i 5 рокiв, пiд реальнi ставки 21,45% i 20,68% рiчних.

Споживчi кредити
Нецiльовi кредити готiвкою в гривнi пропонують чотири банки:

* Індекс-банк кредитує строком на один, два i три роки, пiд 55,69%, 56,8%, 60,69% реальних рiчних, максимальна сума 15 000 гривень, потрiбен поручитель, крiм того, мiнiмальний вiк позичальника i поручителя повинен бути не менше 25 рокiв;

* Кредит Європа Банк видає позики на суму до 20 000 гривень строком на 1 та 2 роки, з ефективними ставками 57,94% i 58,16% рiчних вiдповiдно; для всiх, крiм державних службовцiв, потрiбен поручитель;

* ОТП Банк кредитує строком на один рiк пiд реальнi 58,15% рiчних. Максимальна сума такої позики до 25 000 гривень (до 400% заробiтної плати позичальника), причому обов'язкова наявнiсть поручителя, вiк якого повинен бути не менше 25 рокiв, а також при сумi кредиту вiд 15000 гривень необхiдно подати документи на право власностi (машина, квартира i т. д.);

* Сведбанк кредитує строком на один i два роки - 69,23% i 64,8% рiчних вiдповiдно, максимальна сума - 15 000 гривень, поручитель не потрiбен, але вiк позичальника повинен бути не менше 21 року i не бiльше 60 рокiв.

Товари в кредит представленi пропозицiями вiд банку Дельта, де можна отримати кредит термiнами на один, два i три роки з первинними внесками в нуль, 10, 30 i 50% пiд ставки вiд 55,02% до 87,05% реальних рiчних. Охочi купити який-небудь товар в кредит також можуть звертатися не в банк, а безпосередньо в торговi центри, в бiльшостi з яких прямо на мiсцi можна взяти кредит. Кредитнi карти пропонують двi установи:

* Приватбанк пропонує свою карту - з пiльговим перiодом 30 i 55 днiв термiном на чотири роки. Комiсiя за зняття грошей в мережi банку складає 4% вiд суми, а в банкоматi додатково знiмається комiсiя в 5 гривень. Максимальна сума такої кредитки 8000 грн., Сума лiмiту залежить вiд розмiру зарплати. Погашати потрiбно 7% вiд заборгованостi, але не менше 50 гривень щомiсяця. Номiнальнi ставки по таких пропозицiях: 36% (пiльговий перiод 30 днiв) i 30% (пiльговий перiод 55 днiв) рiчних.

* ОТП Банк пропонує карту з максимальною сумою до 300% вiд заробiтної плати. Пiльговий перiод - 55 днiв, щомiсячне погашення - 5%, але не менше 50 гривень. Зняття в i банкоматах буде коштувати вам 3% вiд необхiдної суми, а комiсiя в обох випадках - 3 гривнi. Номiнальна ставка за користування кредитом при цьому - 32% рiчних.

Думка експерта
Грег Краснов, генеральний директор Platinum Bank

Вашi прогнози щодо зростання ставок по кредитах на червень?

На даний момент дотримується якийсь баланс мiж депозитними i кредитними ставками, тому я не прогнозую якого-небудь зростання ставок за кредитами, а вважаю, що ставки будуть зберiгатися на iснуючому рiвнi.

Чи очiкує ринок кредитiв якi-небудь змiни в червнi?

Основне завдання банкiвського сектора на сьогоднi - це не нарощування кредитного портфеля, а навпаки оптимальне скорочення через складну ситуацiю з пасивами. Вважаю, що змiни по апетиту банкiв щодо кредитних продуктiв, швидше за все не буде спостерiгатися до середини 2012 року.

Джерело: dle_leech_end dle_leech_end dle_leech_end

Дата: 02.06.2009 /

26-09-2017, 08:36
149 просмотров
[/group]