» » Експерти прогнозують девальвацiю гривнi до 9 грн за долар

Експерти прогнозують девальвацiю гривнi до 9 грн за долар

Експерти прогнозують девальвацiю гривнi до 9 грн за долар
Експерти прогнозують девальвацiю гривнi до 9 грн за долар

Наталiя Кравчук / КорреспонеднтЕксперти прогнозують до кiнця року девальвацiю гривнi до 9 гривень за долар. Причиною цьому стане дефiцит рахунку поточних операцiй.

Послабити гривню можуть також борги вiтчизняного корпоративного сектора перед iноземними кредиторами, вважають експерти.

"Ми прогнозуємо рiвень 8-9 гривень за долар. Хоча визнаємо, що стабiлiзуючими чинниками є спiвпраця з МВФ i, наприклад, полмiллiардний кредит вiд Свiтового банку", - зазначив Олег Устенко, виконавчий директор Мiжнародного фонду Блейзера.

З експертами не згоднi банкiри - на їхню думку, пiдстав для змiцнення долара в Українi немає - враховуючи спiвпрацю з МВФ та стабiлiзацiю свiтових ринкiв.

Крiм того, в НБУ запевняють, - показник не буде критичним, оскiльки за 4 мiсяцi дефiцит рахунку поточних операцiй становить лише 594 мiльйони гривень.

Правда, не завадила б також економiчна i полiтична консолiдацiя, вважають банкiри.

"Потрiбна подальша стабiлiзацiя в полiтичному i економiчному просторi. Ситуацiя на зовнiшнiх ринках допоможе нашим експортерам.

Тому немає пiдстав для девальвацiї - гривня буде в тих межах, що останнi кiлька тижнiв ", - розповiв Артур Ілiяв, заступник голови правлiння КБ.

В цiлому на цей рiк
планує надати Українi кредитiв на $ 1 млрд. Крiм того, представники Європейського банку реконструкцiї та розвитку заявили, що готовi збiльшити позики Українi на 15% - тобто також до $ 1 млрд, зокрема на пiдтримку фiнансового сектора, iнфраструктурних проектiв, сiльського господарства та будiвництва.

Тим часом iнвестори , що початок вiдновлення економiки України очiкується вже до кiнця 2009 - на початку 2012 року.

За матерiалами:


1-09-2017, 13:31
125 просмотров
[/group]