Дно глобальної кризи, можливо, вже позаду

Нобелiвський лауреат не повiрив у швидкий вихiд свiтової економiки з рецесiї
Дно глобальної кризи, можливо, вже позаду, але швидке вiдновлення свiтової економiки також вкрай малоймовiрно. Такий п рогноз зробив нобелiвський лауреат, економiст Пол Кругман, в ходi свого виступу на мiжнародному фiнансовому форумi в Прiнстонському унiверситетi, повiдомляє AFP.

За словами Кругмана, рiзнi економiчнi iндикатори показують, що спад в економiцi сповiльнюється, а кредитнi кошти починають активнiше звертатися у фiнансовiй системi. Вiн заявив, що багато в чому це було досягнуто завдяки масованим iнтервенцiям Федеральної резервної системи США та iнших свiтових центробанкiв.

Пол Кругман, проте, додав, що будь-якi розмови про вiдновлення передчаснi. Швидкий пiдйом свiтової економiки неможливий через занадто високої залежностi банкiв вiд позикових коштiв i колосальної боргового навантаження домогосподарств i корпорацiй. Кругман виступив на пiдтримку бiльш жорсткого державного регулювання економiки для запобiгання подiбної кризи у майбутньому.

Кругман став володарем Нобелiвської премiї з економiцi 13 жовтня 2008 року. Нагорода була присуджена економiстовi за працю, в якому вiн оцiнював, чому однi країни виграють вiд мiжнародної торгiвлi бiльше, нiж iншi. Восени 2008 року Кругман передбачив свiтовiй економiцi рецесiю, в той час, як бiльшiсть аналiтикiв чекали тiльки уповiльнення зростання.

Глобальна економiчна криза 2007-2009 рокiв став наймасштабнiшим за останнi десятилiття. У 2009 роцi, за п рогнозу МВФ, свiтова економiка повинна скоротитися вперше з часiв Другої свiтової вiйни. У США тривалiсть i глибина рецесiї також стали унiкальними в пiслявоєнну епоху.

19 травня 10:57 // ЗАВТРА //
30-07-2017, 14:01
150 просмотров
[/group]