» » Комерцiйна нерухомiсть України за пiдсумками 2008 року

Комерцiйна нерухомiсть України за пiдсумками 2008 року

В Українi впав обсяг iнвестицiй у комерцiйну нерухомiсть

Комерцiйна нерухомiсть України за пiдсумками 2008 року

У 2008 р сукупний обсяг трансакцiй у всiх сегментах комерцiйної нерухомостi України склав близько $ 430 млн., У порiвняннi з $ 500 млн. В 2007 роцi, або знизився на 14%. Такi оцiнки експертiв "Colliers International" (Україна).

Як повiдомили ЛІГА БiзнесІнформ в компанiї "Colliers International", в цiлому 2008 показав хорошi результати, незважаючи на те, що всi угоди в секторi комерцiйної нерухомостi були укладенi протягом перших 9 мiсяцiв.

Лiдирують офiси

Лiдером за обсягом iнвестицiйних трансакцiй став офiсний сегмент. Так, в III кварталi вiдбулося закриття операцiї з продажу голландським девелопером «Gooioord BV» свого портфеля (сукупна GBA ~ 14 000 кв. М), що складається з ряду офiсних центрiв, розташованих переважно в центральнiй частинi столицi. Паралельно була закрита угода з обмiну активами з доплатою БЦ "Horizon Office Towers" (GLA - 13 000 кв. М) на земельну дiлянку площею 2 га в центральнiй частинi мiста. Таким чином, в 2008 роцi сукупний обсяг iнвестицiйних трансакцiй оцiнений (на момент укладання угод) приблизно в $ 200 млн., Тобто на $ 92 млн. Менше, нiж сукупний обсяг трансакцiй в офiсному сегментi за 2007 рiк.

Торговi центри

У сегментi торговельної нерухомостi знайшли своїх покупцiв три столичних ТРЦ. Так, локальної компанiєю "Davento plc" був придбаний ТЦ "Альта Центр" (GLA - 17 000 кв. М), розташований в районi станцiї метро "Петрiвка". Британський iнвестицiйний фонд "Meyer Bergman European Retail Partners" став новим власником ТРЦ "Аладдiн" (GLA - 10 200 кв. М), розташованого в лiвобережнiй частинi Києва в густонаселеному спальному районi "Позняки". На лiвому березi Києва вiдбулася також форвардна продаж ТЦ "Квадрат" на вул. Бальзака (GLA ~ 2800 кв. М), де покупцем i продавцем стали українськi компанiї. У пiдсумку за 2008 рiк в торговому сегментi скоєно iнвестицiйних трансакцiй на суму близько $ 113 млн. Для порiвняння, в 2007 роцi була здiйснена лише одна подiбна угода в розмiрi $ 200 млн., - Британська компанiя "London & Regional Properties" придбала в центрi Києва ТРЦ "Глобус" , загальною орендною площею близько 18 600 кв. м.

Склади б'ють рекорди

У порiвняннi з минулим роком значно збiльшився обсяг iнвестицiйних трансакцiй у складськiй нерухомостi - сумарний обсяг угод у складському сегментi за 2008 рiк склав близько $ 85 млн. Проти $ 11 млн. В 2007 роцi.

На тлi ослаблення iнтересу до українського ринку та догляду в IV кварталi 2008 року деяких захiдноєвропейських гравцiв (через втрати в материнських компанiях, пов'язаних зi свiтовою кризою лiквiдностi) до України стали проявляти практичний iнтерес так званi офшорнi iнвестори, бiльша частина яких припадає на близькосхiдний регiон i країни СНД.

Беручи до уваги змiни глобальної економiки, новi гравцi iнвестицiйного ринку нацiленi на придбання високоякiсних активiв зi значним дисконтом, причому деякi з них готовi здiйснювати покупки, не чекаючи цiнового дна, через обмеженiсть бiльш-менш якiсних активiв в Українi.

"Colliers International" -мiжнародна консалтингова компанiя, що надає послуги в областi комерцiйної нерухомостi. Сьогоднi компанiя "Colliers International" налiчує понад 11 000 спiвробiтникiв, що працюють в близько 300 офiсах у бiльш нiж 60 країнах свiту, в тому числi на територiї СНД i країн Балтiї. У представництвi "Colliers Іnternational" в Українi, заснованому в 1997 роцi в Києвi, працює близько 60 фахiвцiв.

19-09-2018, 19:43
158 просмотров
[/group]