» » Комерцiйна нерухомiсть України: класифiкацiя офiсних примiщень.

Комерцiйна нерухомiсть України: класифiкацiя офiсних примiщень.

Класифiкацiя офiсних примiщень

Класифiкацiя офiсних примiщень Києва

офiснi будiвлi класу А повиннi вiдповiдати 10 першим (обов'язковим) вимогам i мiнiмум 6 наступним (не обов'язково);

офiснi будiвлi класу В мають вiдповiдати 13 вимогам (мiнiмум 7 з яких повиннi бути в числi перших 10 обов'язкових вимог);

офiснi будiвлi класу С повиннi вiдповiдати 7 вимогам (мiнiмум 5 з яких мають бути в числi перших 10 обов'язкових вимог).

10 обов'язкових вимог:

 1. Мiсцезнаходження в центральному дiловому районi (CBD) (див. Карту) або в прилеглих до нього iнших районах, розташованих близько до транспортних розв'язок;
 2. Професiйний менеджмент будiвлi з прозорою системою бухгалтерського облiку i системою «вiдкритої книги» для облiку експлуатацiйних витрат, їх розподiлу та вiдшкодування;
 3. Окрема, чiтко позначена вхiдна група з фойє в офiсну частину будiвлi;
 4. Чистий висота поверху (вiд пiдлоги до пiдвiсної стелi) в офiсних примiщеннях - не менше 2,7 метра, як мiнiмум в 90% використовуваної площi;
 5. Парковка (виключаючи стихiйну парковку на вулицi) в будiвлi або на прилеглiй територiї з розрахунку не менше 1 машиномiсця на 100 м 2 орендованої офiсної площi;
 6. Енергопостачання з розрахунку, щонайменше, 50 Вт на 1 м 2 орендованих площ при повному освiтленнi i пiдключеному обладнаннi, забезпечене електропостачанням за I категорiї, або за допомогою дизель-генератора;
 7. Система опалення, вентиляцiї та кондицiонування: щонайменше, двухтрубная (1 контур) система з iндивiдуальним регулюванням температури для кожного орендаря, що забезпечує чотириразовий повiтрообмiн в годину (з подачею свiжого повiтря);
 8. Вiдкрите планування площ з сiткою колон, що забезпечує гнучкiсть планування;
 9. Оптоволоконнi цифровi телефоннi лiнiї, ISDN, Internet-послуги в будiвлi;
 10. Коефiцiєнт примiщень загального користування, що пiдлягає до оплати, - не бiльше 12%.

Додатковi вимоги:

 1. Вихiд фасаду будiвлi на вулицю (помiтне фронтальне розташування);
 2. Рацiональне вiдстань мiж вiкнами, при якому не менше 95% використовуваних площ знаходяться в межах 10 метрiв вiд джерела природного освiтлення (тобто вiкон або атрiуму);
 3. Мiнiмальна площа поверху - 500 м 2;
 4. Середня вiдстань мiж зовнiшньою стiною i внутрiшньою межею використовуваних площ не повинно перевищувати 10 метрiв;
 5. Забезпечення пiдключення комунiкацiйних систем в будь-якому мiсцi завдяки фальшполом, комунiкацiйних каналах пiд пiдлогою або коробам по периметру примiщень;
 6. Середнiй час очiкування лiфта в години пiк не довше за 30 секунд (з моменту виклику);
 7. Розташування поблизу станцiї метро або зупинки тролейбуса;
 8. Точка громадського харчування для спiвробiтникiв усерединi будiвлi або наявнiсть кафе / ресторану на близькiй вiдстанi вiд будiвлi;
 9. Допустиме навантаження на пiдлогу - 450 кг / м 2;
 10. Освiтлення офiсних примiщень - не менше 400 люкс на рiвнi робочої поверхнi.

Класифiкацiя офiсних примiщень Москви


Нова класифiкацiя офiсних примiщень Москви, розроблена CB Richard Ellis / Noble Gibbons, Colliers International, Cushman & Wakefield Stiles & Riabokobylko i Jones Lang LaSalle
Клас А Клас B + Клас B-
1. iнженерними системами будiвлi
1.1 Центральна система управлiння будiвлею
Обов'язковий Факультативний Не вживають
1.2 Система опалення, вентиляцiї, кондицiонування та зволоження повiтря
Система опалення, вентиляцiї, кондицiонування та зволоження повiтря, що дозволяє регулювати температуру в окремому офiсному блоцi Система опалення, вентиляцiї, кондицiонування та зволоження повiтря
Обов'язковий Обов'язковий Факультативний
1.3 Можливостi системи опалення, вентиляцiї, кондицiонування та зволоження повiтря
Здатнiсть системи забезпечувати 24-х годинне охолодження серверних, пiдтримувати середню температуру в офiсах в дiапазонi 22-23 ° С ± 1 ° С, здiйснювати повiтрообмiн з розрахунку 60 м 3 на 10 м 2 орендованої офiсної площi вiдповiдно до передбачуваної заповнюванiстю будiвлi
Обов'язковий Рекомендацiя Не вживають
1.4 Сучасна система пожежної безпеки
Обов'язковий Обов'язковий Обов'язковий
1.5 Лiфт
Сучаснi високоякiснi швидкiснi лiфти провiдних мiжнародних марок Сучаснi лiфти для будинкiв висотою 3 i бiльше поверхiв
Обов'язковий Обов'язковий Обов'язковий
1.6 Максимальний перiод очiкування лiфта не бiльше 30 секунд
Обов'язковий Не вживають Не вживають
1.7 Електропостачання
Два незалежних джерела електропостачання з автоматичним перемиканням або наявнiсть дизельного генератора для забезпечення електроенергiєю при перебоях з електропостачанням (потужнiсть електропостачання для орендарiв при одноразової навантаженнi на м 2 корисної офiсної площi повинна бути мiнiмум 70 VA), джерело безперебiйного живлення для аварiйного енергопостачання
Обов'язковий Факультативний Факультативний
1.8 Система безпеки
Сучаснi системи безпеки i контролю доступу в будiвлю (система вiдеоспостереження для всiх вхiдних груп, включаючи парковку, система електронних перепусток, цiлодобова охорона будiвлi) Система вiдеоспостереження для всiх вхiдних груп, цiлодобова охорона будiвлi Рекомендацiя: система електронних перепусток
Обов'язковий Обов'язковий Обов'язковий
2. конструктивнi особливостi будiвлi
2.1 Висота стель «в чистотi» - 2,7-2,8 метра i вище
Обов'язковий Факультативний Факультативний
2.2 Планування
Вiдкрита ефективна планування поверху. Конструкцiя з несучими колонами, крок колон не менше 6х6 метрiв Вiдкрита ефективне планування всiєї або половини орендованої площi будiвлi
Рекомендацiя: Вiдстань вiд вiкон до колон - не менше 4 м, не менше нiж на 90% корисної площi. Площа поверху не менше 1000 м 2 з кроком колон 8х8 або 9х9 вважається бiльш ефективною
Обов'язковий Обов'язковий Факультативний
2.3 Глибина поверху
Глибина поверху вiд вiкна до вiкна не бiльше 18-20 метрiв. Глибина поверху вiд вiкна до «ядра» не бiльше 9-10 метрiв, для будiвель неправильної форми i будiвель з атрiумами - не бiльше 12 метрiв
Факультативний Факультативний Факультативний
2.4 Коефiцiєнт втрат не бiльше 12%

Коефiцiєнт втрат
= 1 корисна площа x 100%
орендована площа
Площi вважаються у вiдповiдностi зi стандартами BOMA
Обов'язковий Факультативний Факультативний
2.5 Допустиме навантаження на мiжповерховi перекриття: 400 кг / м 2 i бiльше
Обов'язковий Факультативний Факультативний
2.6 Оздоблення площ загального користування та фасаду
Високоякiснi матерiали, використанi при обробцi примiщень загального користування та фасаду Якiснi матерiали, використанi при обробцi примiщень загального користування та фасаду
Обов'язковий Обов'язковий Обов'язковий
2.7 Фальшпол
Будiвля спроектована з урахуванням можливостi встановлення повноцiнного фальшпiдлоги
Обов'язковий * Не вживають Не вживають
* Дана вимога є факультативним для будiвель, побудованих до 2005 року
2.8 Освiтлення, розташування вiкон
Сучасне високоякiсне засклення, що забезпечує достатнє природне освiтлення. Рацiональне розташування вiкон
Факультативний Факультативний Факультативний
3. МІСЦЕ РОЗТАШУВАННЯ
3.1 Мiсцезнаходження
Гарне розташування будiвлi, вiдсутнiсть поруч об'єктiв, якi можуть чинити негативний вплив на його iмiдж (наприклад, функцiонуючi iндустрiальнi об'єкти, кладовища, смiттєзвалища, в'язницi та iнше)
Обов'язковий Факультативний Не вживають
3.2 Транспортна доступнiсть
Зручний пiд'їзд i транспортне сполучення, тобто мiсце розташування будiвлi в 10-15 хвилинах ходьби вiд найближчої станцiї метро або належним чином органiзований автобус, що курсує мiж будiвлею i станцiєю метро
Обов'язковий Факультативний Факультативний
4. ПАРКОВКА
4.1 Опис парковки
Пiдземна парковка або крита багаторiвнева наземна парковка з критим переходом до будiвлi. Наземна гостьова парковка Органiзована парковка
Рекомендацiя: зручний в'їзд на територiю парковки Рекомендацiя: пiдземна парковка для новозбудованих будiвель
Обов'язковий Обов'язковий Обов'язковий
4.2 Забезпеченiсть паркувальними мiсцями
Забезпеченiсть паркувальними мiсцями: 1) всерединi Садового кiльця - не менше, нiж 1 мiсце на 100 м 2 орендованої площi (1/100);
2) мiж Садовим кiльцем i ТТК - не менше, нiж 1/80;
3) мiж ТТК i 10 км до МКАД - не менше, нiж 1/60;
4) далi в бiк областi - 1 / 30-1 / 40 i бiльше
Факультативний Факультативний Факультативний
5. ВЛАСНІСТЬ
5.1 Будiвля належить одному власнику (будiвля не розпродано окремими поверхами або блоками рiзним власникам)
Обов'язковий Не вживають Не вживають
5.2 Прозора структура власностi
Факультативний Факультативний Факультативний
6. УПРАВЛІННЯ БУДИНКОМ І ПОСЛУГИ ДЛЯ ОРЕНДАРІВ
6.1 Управлiння будiвлею
Управлiння будiвлею здiйснюється професiйною компанiєю, що управляє не менше нiж 5 офiсними будiвлями (не менше 5000 м 2 кожне) або володiє вiдповiдним мiжнародним досвiдом Належним чином органiзоване управлiння будiвлею
Обов'язковий Обов'язковий Обов'язковий
6.2 Телекомунiкацiйнi провайдери
Не менш 2-х незалежних якiсних провайдерiв телекомунiкацiйних послуг в будiвлi
Обов'язковий Обов'язковий Факультативний
6.3 Вхiдна група
Ефективно органiзована зона ресепшн, вiдповiдна розмiрами будiвлi i забезпечує зручний доступ
Факультативний Факультативний Не вживають
6.4 Послуги для орендарiв
Професiйно органiзований кафетерiй для спiвробiтникiв, вiдповiдний розмiрами будiвлi та кiлькостi працюючих в ньому спiвробiтникiв, наявнiсть не менше двох iнших послуг (банкомат, газетний кiоск, хiмчистка, магазини та iнше) з урахуванням iнфраструктури в безпосереднiй близькостi вiд будiвлi Кафетерiй для спiвробiтникiв та iншi послуги в будiвлi (банкомат, газетний кiоск, хiмчистка, магазини та iнше) з урахуванням iнфраструктури в безпосереднiй близькостi вiд будiвлi
Обов'язковий Обов'язковий Обов'язковий
10-10-2017, 11:18
135 просмотров
[/group]