» » Аналiтичний огляд торгової нерухомостi мiста Кривий Рiг, Україна.

Аналiтичний огляд торгової нерухомостi мiста Кривий Рiг, Україна.

Аналiтичний огляд криворiзької торговельної нерухомостi

За матерiалами: "Соцмарт"
8-044-361-50-75
www.socmart.com.ua07.07.2008

Аналiтичний огляд торгової нерухомостi мiста Кривий Рiг, Україна. Кривий Рiг - один з найбiльших промислових центрiв пiвденно-схiдної України. Найважливiшу роль у розвитку та життi мiста, безсумнiвно, грає металургiйний гiгант «Криворiжсталь», що забезпечує майже все населення робочими мiсцями, проте i шахти з видобутку руди не втратили свого значення. Таким чином, зайнятiсть населення в промисловiй галузi вiдмiнно сприяє зростанню показникiв соцiально-економiчного розвитку Кривого Рогу.

Однак рiвень розвитку торговельної нерухомостi залишає бажати кращого. У цьому планi Кривий Рiг займає останнi мiсця серед iнших мiст України. У мiстi тiльки почали з'являтися першi проекти торговельної нерухомостi сучасних форматiв, але динамiка розвитку Кривого Рогу в цiлому робить його дуже перспективним для девелоперських компанiй. Компанiя «Соцмарт» провела дослiдження торгiвельної нерухомостi м Кривий Рiг. Для отримання найбiльш достовiрної iнформацiї був зроблений аудит на мiсцi всiх торгових центрiв мiста, вивченi заявленi об'єкти, проведенi експертнi iнтерв'ю. На основi цих первинних даних був зроблений аналiз ринку торгової нерухомостi мiста. У данiй статтi наводяться витримки з аналiтичного звiту.

Унiкальнiсть мiста складає його протяжнiсть. Кривий Рiг «тягнеться» з пiвночi на пiвдень бiльш нiж на 120 км. Таким чином, мiсто не має фактичного центру, а його функцiї виконують певнi вулицi, якi тягнутися декiлька мiкрорайонiв. Торгова нерухомiсть у м Кривий Рiг зараз знаходиться на етапi розвитку. Найбiльше скупчення торгових об'єктiв спостерiгається в декiлькох районiв, якi можна назвати центральними. Цими районами є Саксаганський i Центральномiську. У мiстi активно працюють роздрiбнi мережi по продовольчих товарах i побутової технiки - Велика Ложка, АТБ, Фреш, АБВ технiка, Comfy, Атлант, МКС, т.д. Найрозвиненiшими напрямком торгової нерухомостi є супермаркети i магазини бiля дому.

Всього в мiстi, на думку фахiвцiв «Соцмарт», дiє 8 об'єктiв, якi можна вiднести до формату ТЦ або ТРЦ (Victory Plaza, ТЦ на вул. Мелешкiна, Фреш маркет, Дивоцвiт, Плаза, 95 квартал, Фокстрот Маркет, Окей.). Черги деяких з них ще перебувають у стадiї будiвництва - ТЦ Плаза i ТРЦ Сонячна галерея. Таким чином, на червень 2008р. загальна площа дiючих торгових центрiв Кривого Рогу становить близько 82000 кв.м. З розрахунку на 1000 жителiв, цей показник становить бiльше 120 кв.м торгової площi, що значно нижче показникiв iнших українських мiст.

Аналiтичний огляд торгової нерухомостi мiста Кривий Рiг, Україна.

Сумарна торгова площа функцiонуючих на даний момент ТЦ i ТРЦ складає близько 60000кв.м.

«95 квартал» розташований в самому центрi i вмiщає в собi достатньо солiдних орендарiв - магазин взуття «Інтертоп», магазин молодiжного одягу «Tally Weijl», «Peacocks», а також точку дуже поширеною в Кривому Розi мережi супермаркетiв спортивного одягу та спорттоварiв «Megasport ». Це найбiльшi орендарi, що привертають найбiльше число покупцiв. Загальна площа торгового центру складає майже 5000кв.

У ТРЦ «Victory Plaza» деяка кiлькiсть покупцiв забезпечується завдяки вiдкриттю гiпермаркету мережi «InterSpar». Магазини, розташованi на першому поверсi, оформленi в strip center з окремими входами з боку пiшохiдної галереї. Тут представлений одяг, взуття та аксесуари провiдних свiтових виробникiв i вiдомих торгових марок, косметика i парфумерiя а також мелкоформатние магазини iмпульсних товарiв i товарiв повсякденного попиту (мобiльний зв'язок, фототовари, аптека, оптика, подарунки, бiлизна, ювелiрнi вироби, аксесуари та багато iншого) . На другому поверсi, за даними «Соцмарт», знаходиться величезний майданчик, на якiй планується розмiщення бiльше 260 мiнi-магазинiв (до 32 м2) одягу, взуття, а також бiлизни та аксесуарiв (схожа схема в київському ТЦ «Пiрамiда»). Також в «Victory Plaza» великi площi займають супермаркети побутової технiки «АБВ технiка» i City Com. Розважальну частину становить кiнотеатр популярної в Українi мережi «Мультиплекс». Кiнотеатр має 4 зали i здатний вмiстити до 300 осiб.

Аналiтичний огляд торгової нерухомостi мiста Кривий Рiг, Україна. Ще одним великим дiючим ТЦ є ТЦ «Plaza», що складається з чотирьох частин (вiддiлень), кожен з яких має окремий вхiд, проте мiж поверхами також є переходи, тому покупець без зусиль може потрапити з однiєї частини в iншу. У «Plaza» основну категорiю товарiв складає одяг, взуття, аксесуари та подарунки. У ТЦ бiльше 150 точок. В даний момент закiнчується будiвництво ще однiєї черги ТЦ «Plaza» (де також будуть продовольчий супермаркет i супермаркет побутової технiки).

Однак до швидкого часу, ймовiрно, лiдируючi позицiї займають ТРЦ «Сонячна галерея». В даний момент вiдкрилася тiльки перша черга ТРЦ - гiпермаркет «Okey».

У другiй черзi, крiм усього iншого, буде i розважальна зона.

Оренднi ставки в дiючих i звiльнених торгових центрах знаходяться в дiапазонi вiд 10 $ за метр (для якiрних орендарiв) до 200 $ за метр i бiльше (для орендарiв, якi займають невеликi площi).

Тут ми змушенi вмiщуватися в звiт "Соцмарт" i поправити його, справа в тому, що максимальна орендна ставка в прикасовiй зонi гiпремаркета на площi 15 м2 становить 80 $ за метр-прим. ochag.

В цiлому в Кривому Розi ведеться активне будiвництво нових торгових об'єктiв, багато в проектних розробках, оскiльки мiсто є дуже перспективним i багатообiцяючим в галузi торгiвлi. За даними «Соцмарт», до 2012 року в мiстi повинно з'явиться 13 нових об'єктiв ТЦ i ТРЦ (а також 2я оч. ТРЦ Сонячної галереї i остання черга ТЦ Плаза). Зокрема, ведеться будiвництво ТРЦ «Караван», який за проектом буде одним з найбiльших в Українi (загальна площа 86 700 м2), ТЦ «96 Квартал», ТРЦ «МАЙДАН city center», т.д.

Аналiтичний огляд торгової нерухомостi мiста Кривий Рiг, Україна. Основними тенденцiями ринку торгових центрiв м Кривий Рiг, на думку фахiвцiв «Соцмарт», можна назвати:

- Розташування бiльшої частини дiючих об'єктiв формату ТЦ i ТРЦ в центральнiй i прицентральних частинi мiста. У бiльш вiддалених районах розташований тiльки Фреш маркет.

- Торговi центри, зазвичай невеликих площ - в середньому 5000кв.м. Бiльш великими об'єктами можна назвати Плаза (яка, втiм дiлиться на кiлька мiнi-ТЦ), Вiкторi Плаза. Зi споруджуваних найбiльшими є 2я черга ТРЦ Сонячна Галерея i Караван.

- Бiльша частина дiючих об'єктiв має супермаркет (гiпермаркет) продуктового призначення i невелику торгову галерею. Без подiбного якоря працюють тiльки Плаза (але вiн запланований у наступної черги), Дивоцвiт i 95 квартал.

- Велика розважальна функцiя є тiльки у одного з дiючих об'єктiв - Вiкторi Плаза, в iнших же це в кращому випадку iгровi автомати.

- Заявленi торговi центри затягуються з термiнами здачi в експлуатацiю.

96 квартал i Майдан City Центр планували вiдкрити ще в минулому роцi, але i понинi данi комплекси не введенi експлуатацiю. Споруджуваний ТЦ на Десантнiй повинен розкрити свої дверi цього лiта, але судячи по стадiї будiвництва, забудовники явно не встигнуть

2-08-2017, 13:14
125 просмотров
[/group]