» » Банкiр: Щоб повернути довiру до банкiвської системи потрiбно перестати обманювати вкладникiв, запропонувавши їм простi i зрозумiлi продукти

Банкiр: Щоб повернути довiру до банкiвської системи потрiбно перестати обманювати вкладникiв, запропонувавши їм простi i зрозумiлi продукти

Банкiр: Щоб повернути довiру до банкiвської системи потрiбно перестати обманювати вкладникiв, запропонувавши їм простi i зрозумiлi продукти


Щоб повернути довiру вкладникiв не потрiбно створювати нiяких складних «креативних» продуктiв, - потрiбно зробити вклади для населення простими i зрозумiлими, переконаний голова правлiння «Райффайзен Банку Аваль» Володимир Лавренчук.

Банкiр: Щоб повернути довiру до банкiвської системи потрiбно перестати обманювати вкладникiв, запропонувавши їм простi i зрозумiлi продукти «Нiяких креативних продуктiв я б не рекомендував робити для масових вкладникiв. Повинно бути три продукти: поточний, ощадний вклад i депозит на термiн. Населення повинно мати дуже простий i чiткий сценарiй - де i як можна зберiгати заощадження », - пiдкреслив банкiр пiд час засiдання Фiнансового прес-клубу, органiзованого за пiдтримки« Дзеркала тижня ».

За його словами, найчастiше саме за допомогою заплутаних i складних схем найчастiше обманюють вкладникiв.

«Ми знаємо, що людей обманюють всякими ставками i саме це руйнує довiру. Я думаю, що креативщики, якi придумують продукти з тим, щоб перемогти вкладника - це не те завоювання. Тому що ми маємо справу з 48 млн. Людей i тут повиннi працювати простi i прозорi iнструменти », - зазначив вiн.

Лавренчук також пiдкреслив, що головна причина свавiлля з вкладами полягає в безвiдповiдальностi цiлої низки установ за свої дiї перед населенням i вiдсутностi контролю за цим процесом.

«Регулятивний вкладний бiзнес не був предметом контролю. Сьогоднi це бiзнес перевiряється щодня, ведуться звiти - що, хто, кому дає, прораховуються ризики. Ранiше в бiзнесi це вважалося зоною поза ризикiв. Насправдi ж сталося так, що вклади стали вiзуальної першопричиною української кризи. Тому я думаю, що без регулятивних втручань сформувати бiльшу довiру до фiнансових iнститутiв не вдасться », - переконаний Лавренчук.


27-09-2018, 16:39
141 просмотров
[/group]