Бiлий чи червоний?

БІЛИЙ: ЛИШЕ стiни та перегородки Який же будiвельну цеглу краще? Питання складне. З одного боку, краще бiлий: вiн дешевше (бо менш витратний i робиться багато швидше червоного). Рiзниця в цiнi - вiд 15 до 30 вiдсоткiв на користь бiльш економiчного бiлого.

У бiлої цегли краще звукоiзоляцiя i здатнiсть тримати тепло. Це означає, що стiни будинку iз силiкатної цегли можуть бути тонший червоноцеглянi. Тобто виходить ще одна економiя. Для будiвництва будинку в середнiй смузi Росiї така цегла - саме те.

Ще один плюс: бiлостiнний будинок має бiльш акуратний вигляд i не вимагає додаткової обробки (при використаннi червоної цегли обробка не буде потрiбно тiльки в тому випадку, якщо на будiвництво пiшов облицювальна цегла, який вельми i вельми недешевий).

А тепер поговоримо про мiнуси бiлої цегли. Вiн менш стiйкий до вологи, вогню та морозiв. При пiдвищенiй вологостi i високiй температурi щiльнiсть силiкатної цегли зменшується, тому для кладки фундаменту, печей, камiнiв i труб вiн не придатний. Використовуйте його тiльки для стiн i перегородок!

ЧЕРВОНИЙ: ГОДИТЬСЯ для всього Червоний, або керамiчна, цегла на вiдмiну вiд бiлого, силiкатної, унiверсальний. З нього роблять фундаменти будинкiв, печi, камiни. Їм облицьовують стiни. Ну i, звичайно, зовнiшнi i внутрiшнi стiни будiвлi теж зводять з червоної цегли.

Ця «всеїднiсть» червоної цегли надає йому особливу цiннiсть. Однак якщо ви зважилися будувати будинок з тако¬го матерiалу, врахуйте: найкраще купувати весь цегла з однiєї партiї, оскiльки матерiал з рiзних партiй може мати рiзний вiдтiнок.

Колiр демонструє i дефекти цегли. Блiдо-рожевий цегла - недопалену, вiн сильно вбирає воду, бруднить руки, а при ударi видає глухий звук. Якщо вас це не зупиняє, можна ризикнути i купити таку партiю для використання всерединi примiщень, де немає атмосферних впливiв.

Темно-бурий цегла з склоподiбної поверхнею в трiщинах - перепалений, воду вiн майже не вбирає, дуже твердий. Така цегла хороший для фундаментiв, йому не страшнi вогкiсть i мороз.

Колiр нормально обпаленої цегли - червоний. Така цегла слабо вбирає воду, видає при ударi чистий звук.

РОЗМІ? та iншi деталi Поговоримо про розмiр будiвельної цегли. Стандартний розмiр: 250 мм довжина, 120 мм ширина, 65 мм висота. Такий величини цегла використовують в поздовжньо-поперечного кладцi i називають одинарним, на вiдмiну вiд полуторного розмiру - 250x120x88. Найбiльший цегла - подвiйний (250x120x103).

Іншi важливi характеристики цегли: мiцнiсть, морозостiйкiсть i пустотность.

Мiцнiсть цегли можна визначити при ударi молотком. Якщо цегла розбивається в щебiнь - це низькомарочних (марки 25) матерiал.

Цегла середньої мiцностi (нижче марки 50) вимагає декiлькох ударiв i тiльки пiсля цього розбивається на кiлька дрiбних шматкiв.

Високомiцний цегла (150 i вище) вiд ударiв даний цегла витримує навантаження в стiльки-то кiлограмiв на 1 квадратний сантиметр поверхнi.

Морозостiйкiсть визначається iндексом ? (Р-15, Р-25, Р-35, Р-50 i далi). Індекс показує, скiльки циклiв заморожування / вiдтавання пройшов цей цегла. Рекомендована морозостiйкiсть цегли для будiвництва в середнiй смузi Росiї - Р-35.

А що стосується пустотности, то тут рiзниця очевидна з першого погляду. Повнотiла (цiльного виду, без пустот) цегла йде для закладки фундаменту, рiдше - для стiн. Пустотiла має отвори, вiн бiльш легкий i теплий. А поризована (з отворами i пористою структурою) -самий легкий i зберiгає тепло краще за всiх.

Крiм будiвельних є цеглини облицювальнi i спецiального призначення (вогнетривкий, теплоiзоляцiйний, тротуарна та iн.).
25-10-2018, 07:56
514 просмотров
[/group]