» » Економiчнi проблеми житлового будiвництва на сучасному етапi.

Економiчнi проблеми житлового будiвництва на сучасному етапi.

В даний час у зв'язку iз зростанням цiн на енергоносiї та вартостi комунальних платежiв велике значення придiляється економного витрачання електро- i теплоенергiї. Особливе мiсце займають невиправданi втрати тепла. Люди не хочуть платити за опалення зовнiшнього повiтря. Енергозбереження стало одним з головних напрямкiв мiстобудiвної полiтики.

Оскiльки майже половина тепловтрат вiдбувається через зовнiшнi стiни, то найважливiшим завданням проектування має бути конструктивне рiшення зовнiшнiх стiн.

Сучаснi умови висувають пiдвищенi вимоги мiстобудiвникам: будiвлi повиннi бути недорогими, але по можливостi довговiчними, поєднувати красу фасадiв i архiтектурних рiшень iз зручнiстю i комфортнiстю внутрiшнiх примiщень, зовнiшнi стiни повиннi бути теплими.

Загальноприйнятим рiшенням зовнiшнiх стiн досi був варiант шаруватих стiн з традицiйних матерiалiв i шару ефективного утеплювача.

Подiбнi стiни, поряд з рядом безсумнiвних переваг, таких як порiвняно невелика товщина, велика теплова ефективнiсть, мають i ряд недолiкiв, наприклад, мала повiтропроникнiсть, велика трудомiсткiсть зведення, а також недостатньо вивчений i перевiрений питання довговiчностi рiзних типiв ефективних утеплювачiв i, звичайно ж, вартiсть будiвництва.

Уникнути цих недолiкiв дозволить варiант одношарових стiн, насамперед, з легкого теплоiзоляцiйного пiнобетону. Оздоблення фасадiв при цьому може виконуватися лицьовою цеглою, штукатуркою або листовим матерiалом.
Таким чином, данi матерiали з однаковим успiхом можуть застосовуватися для влаштування зовнiшнiх i внутрiшнiх стiн i перегородок, утеплення стiн i покрiвель, оздоблення фасадiв, утеплення пiдвальних та горищних перекриттiв, зведення полегшених надбудов при реконструкцiї старого фонду.
Все це дозволить значно розширити можливостi i знизити собiвартiсть будiвництва, зробити його бiльш економiчно вигiдним (доцiльним) i отже бiльш доступним.

Використання матерiалу можливо тiльки при наявностi прямого посилання.
21-01-2018, 00:14
127 просмотров
[/group]