Пiнобетон - новi властивостi старої назви

Легкий пiнобетон - це основний матерiал, який використовується в якостi самоутримних одношарових моностен в багатоповерховому будiвництвi i реконструкцiї будiвель, замiсть традицiйних шаруватих стiн з ефективним утеплювачем.

Матерiал розроблений з використанням новiтнiх технологiй, в результатi застосування яких, модифiкується i змiцнюється структура матерiалу. Пiнобетон дозволяє в три рази зменшити товщину стiн, в порiвняннi з цегляною кладкою, i в чотири рази скоротити витрату будiвельних матерiалiв при будiвництвi будинкiв.

Область застосування: самонесучi зовнiшнi стiни, внутрiшнi стiни i перегородки, утеплення покрiвель та фасадiв, утеплення пiдвальних та горищних перекриттiв, що надбудовуються поверхи при реконструкцiї 5-ти поверхового i старого фонду.

Останнiм часом проявляється пiдвищений iнтерес до такого матерiалу, як пiнополiстиролбетон, довгий час не знаходила належної уваги. Це викликано пiдвищенням вимог по теплопередачi. Пiнополiстиролбетон по своїм унiкальним якостям найкращим чином вiдповiдає цим вимогам.

Заслуговує на особливу увагу пiнобетон з фактурною поверхнею.

Принцип офактуривания - бетон зрощується з матерiалом, проникаючи в його пори, забезпечуючи надiйне зчеплення. Пропонована технологiя дозволяє офактурiвать кольоровим бетоном цегли, газосилiкатних та пiнобетонних стiнових блокiв, пiнопласту та iнших матерiалiв.
Бiльше немає необхiдностi будувати стiни з одного матерiалу, а утеплювати його iншим. Пропонованi офактуренi теплозберiгаючi блоки виготовленi з композицiйного матерiалу за технологiєю моноблока. Головна особливiсть нового матерiалу - здатнiсть ефективно зберiгати тепло, витримуючи при цьому великi навантаження. Даний несе блок товщиною 40 см. По теплозберiгаючим якостям дорiвнює 2 метрам цегельної кладки, що вiдповiдає вимогам нового СниП П-3-79 з термоiзоляцiї. Тому експлуатацiя будинку з такого матерiалу в 5 разiв економiчнiше будинку iз звичайної цеглини. Фактурний шар, це не тiльки краса i солiднiсть, але i надiйний захист Вашого будинку вiд зовнiшнiх впливiв.

Використання матерiалу можливо тiльки при наявностi прямого посилання.
30-08-2017, 21:07
128 просмотров
[/group]