» » Скiльки коштують послуги будiвельних посередникiв

Скiльки коштують послуги будiвельних посередникiв

При будiвництвi олiмпiйських об'єктiв в електроенергетицi посередники забирають собi до 30% вартостi пiдряду, повiдомив на розширеному засiданнi колегiї ФАС РФ аудитор Рахункової палати Михайло Безхмельнiцин.

Аудитор Рахункової палати Михайло Безхмельнiцин заявив у вiвторок, що ця система є наслiдком недосконалостi закону про держзакупiвлi 94-ФЗ. Зокрема, закон дозволяє мiж замовником i безпосереднiм виконавцем вставляти фiрми-посередники. Ми зiткнулися з цим навiть на будiвництвi олiмпiйських об'єктiв в електроенергетицi, де iснує найжорсткiший контроль. Посередники забирають собi до 30% вартостi пiдряду, тiльки 70 йде виконавцю, зазначив вiн. За словами аудитора, це призводить до перевитрати фiнансових ресурсiв i зниження якостi робiт.

Аналогiчна ситуацiя, на думку Безхмельнiцина, вiдбувається i в сферi будiвництва автомобiльних дорiг. Вiн зазначив, що Рахункова палата виступає за створення контрактної системи, яка дозволить усунути посередникiв i пiдвищити вiдповiдальнiсть виконавцiв за життєвий цикл об'єкта.
20-02-2018, 13:09
128 просмотров
[/group]