» » Бiлоруськi будiвельники не впоралися iз завданням щодо введення житла на 2010 рiк

Бiлоруськi будiвельники не впоралися iз завданням щодо введення житла на 2010 рiк

Всього 3,7% вiд заданих площ не добудували в минулому роцi органiзацiї будiвельної галузi, щоб виконати передбачений план. Втiм, це все одно не завадило будiвельникам перевищити частина показникiв у порiвняннi з "кризовим" 2009 роком.

Наприклад, як пiдрахували фахiвцi Белстата, у порiвняннi з 2009 роком введення в дiю житла в цiлому по республiцi збiльшився на 953 тисяч квадратних метрiв, або на 16,6%. Всього органiзацiями всiх форм власностi було побудовано 84800 нових квартир (у 2009 роцi - 69,8 тисяч) загальною площею 6 700 100 квадратних метрiв, що складає 96,3% до передбаченого завданням на 2012 рiк.

При цьому на житлове будiвництво в минулому роцi було використано 12 трильйонiв рублiв iнвестицiй, що становить 22,1% до їх загального обсягу.

Випереджаючими темпами в минулому роцi йшло будiвництво житла для громадян, якi перебувають на облiку потребуючих полiпшення житлових умов. Для них було введено в дiю 4 337 200 квадратних метрiв загальної площi, 3 307 300 квадратних метрiв з яких - у багатоквартирних житлових будинках у мiстах. Таким чином питома вага житла, побудованого для цiєї категорiї громадян у багатоквартирних житлових будинках у мiстах, склав 86,8% вiд обсягу введеного житла в таких будинках при завданнi на рiк - 80%.

У сiльських населених пунктах введено в експлуатацiю 1 610 500 квадратних метрiв загальної площi житла, або 24% вiд загального введення по республiцi (у 2009 роцi - 24,8%).
19-08-2017, 16:19
151 просмотров
[/group]