» » Будiвельники в 2010 роцi вiдчули грунт пiд ногами i налаштувалися на зростання

Будiвельники в 2010 роцi вiдчули грунт пiд ногами i налаштувалися на зростання

Довгоочiкуване пожвавлення на ринку чекало будiвельникiв у роцi, що минає. Крига скресла, i багато учасникiв будгалузi вiдчули не тiльки грунт пiд ногами, а й справжню опору, що дозволяє зробити ривок для розвитку свого бiзнесу. Тi, хто перетерпiв i вижив у 2008-2009 роках, змогли зiтхнути спокiйнiше, набравши повiтря на повнi груди. У роцi, що минає почали рости i цiни на житло, i оренднi ставки на торговельну, офiсну i складську нерухомiсть, i цiни на саму комерцiйну нерухомiсть. Крiм того, банки повернулися обличчям до учасникiв будiвельного сектора i стали заявляти про пом'якшення своїх вимог для отримання кредитiв, на ринок став повертатися попит, а низькi темпи введення об'єктiв в 2008-2009 роках створили ефект вiдкладеного попиту. Саме з такими райдужними пiдсумками будiвельники зустрiчають 2012 рiк.

У новий рiк iз зростанням угод На думку експертiв, саме в 2012 роцi i iнвестори, i орендарi усвiдомили, що ринок нерухомостi перебуває на "днi" i що вiд нього цiни тепер будуть тiльки рости до настання наступного серйозної кризи.

Наприклад, каже директор департаменту торговельної та регiональної нерухомостi компанiї Penny Lane Realty Олексiй Могила, росiйський ринок торговельної нерухомостi благополучно впорався з кризою i в даний час знаходиться на пiдйомi.

Стабiльнi або трохи краще минулого року показники на ринку офiсної нерухомостi, розповiдає керiвник аналiтичного напрямку CB Richard Ellis Ірина Флорова.

"Якщо в минулому роцi загальний обсяг угод на ринку склав 1,37 мiльйона квадратних метрiв, то в цьому роцi ми очiкуємо, що даний показник залишиться на тому ж рiвнi або трохи його перевищить", - вiдзначає вона.

Продовжує вiдновлюватися i ринок житлової нерухомостi, стверджує директор департаменту продажiв елiтної нерухомостi компанiї Penny Lane Realty Олександр Зиминский. За його словами, в першу чергу це помiтно по збiльшенiй купiвельному попиту: починаючи з четвертого кварталу, його компанiя щомiсяця укладає на 15% бiльше угод, нiж на початку року.

"Причина в тому, що основний фактор вiдкладеного попиту - очiкування подальшого падiння цiн - втратив актуальнiсть. Багато платоспроможнi покупцi повернулися на ринок", - говорить Зиминський.

Називає роком вiдлиги i вiдродження 2012 рiк на ринку житла i генеральний директор компанiї "МІЕЛЬ - Новобудови" Марiя Литинецкая.

"За активнiстю продажiв цього року ринок не тiльки повернувся до докризових показникiв, а й перевищив їх. За даними УФРС про зареєстрованi угоди купiвлi-продажу житла, в 2007 роцi всього було зареєстровано 77,3 тисячi угод. За 2008 рiк - 65,1 тисячi угод. За 2009 рiк - 55,6 тисячi угод. За 10 мiсяцiв 2012 року вже зареєстровано 68 тисяч угод - це перевищує показники за 2008 та 2009 роки i за аналогiчний перiод 2007 року ", - вказує Литинецкая.

Полiпшення ситуацiї вiдбувається в 2012 роцi i на ринку замiської нерухомостi, вказує керiвник офiсу "Стрiтенський" департаменту замiської нерухомостi компанiї "Інком - Нерухомiсть" Антон Архипов. За його iнформацiєю, поступово з ринку пiшли гарячi пропозицiї за максимально низькими цiнами, що з'явилися для того, щоб залатати фiнансовi дiри забудовникiв. За рiк ринок стабiлiзувався, констатує вiн.

У свою чергу директор з маркетингу департаменту замiської нерухомостi компанiї Penny Lane Realty Олександр Риков вказує, що за 2012 рiк весь ринок замiської нерухомостi пiшов вгору, а цiни стали рости на рiвнi iнфляцiї.

"Якщо протягом 2009 i першої половини 2012 року дорожчали тiльки якiснi об'єкти, то зараз ми бачимо, що на 0,5-1% на мiсяць в цiнi зростає все. Подорожчання нерухомостi темпами, близькими до рiвня iнфляцiї, - це показник здорового ринку. Коли вона дорожчає швидше, то надувається мiхур, коли повiльнiше - настає стагнацiя ", - робить висновок Риков.

Вiд ринку покупця до ринку продавця Полiпшення ситуацiї на ринку призвело до змiни вiдносин мiж орендарями та орендодавцями, а також мiж продавцями i покупцями. Однак не у всiх сегментах склався в кризу ринок покупця повертається до позицiй ринку продавця однаково швидко. Так, Могила стверджує, що орендарi сьогоднi просять обробку за рахунок орендодавця, скасування щорiчної iндексацiї ставки i депозитних платежiв.

"У орендної полiтицi в 2012 роцi продовжилося перехiд торгових операторiв на ставку оренди" вiдсоток з обороту ". Наприклад, не бiльше 150 доларiв за квадратний метр на рiк, плюс 5% з обороту. Причому якщо в 2008-2009 роках такi привiлеї були доступнi тiльки великим компанiям, то цього року вже середнi та малi оператори домоглися отримання таких умов ", - додає вiн.

За словами Могили, орендарям така форма оплати вигiднiше, тому що в цiлому вона менше, тому вони будуть робити все можливе, щоб "не допустити повернення до колишнiх умов".

А от за словами провiдного спецiалiста департаменту офiсної нерухомостi компанiї Penny Lane Realty Максима Жуликова, на лiквiднi примiщення власники стали м'яко диктувати свої умови. Прикладом, за його словами, може служити повернувся в договори пункт про iндексацiю ставок оренди раз на рiк, на який орендарi змушенi погоджуватися, тому що обсяг якiсної пропозицiї активно знижується.

"Таким чином, в офiсному сегментi поки ще не ринок орендодавця, але вже й не монополiзований ринок орендаря", - вказує вiн.

Торкнулися змiни в роцi, що минає i ринку складської нерухомостi, де директор департаменту складської нерухомостi Penny Lane Realty Ігор Казiм вже зараз вiдзначає зменшення пропозицiї на блоки вiд 500 до 3 тисяч квадратних метрiв.

"Тим не менше, девелопери не поспiшають починати новi проекти i пропонують формат взаємодiї built-to-suit, який забезпечує гарантований попит на примiщення. Це пов'язано з фiнансовими труднощами девелоперських структур, а також зi специфiчнiстю вимог великих орендарiв до параметрiв складу", - додає вiн.

Що ж стосується змiни в роцi, що минає уподобань громадян на ринку замiської нерухомостi, то основна кiлькiсть продажiв за цей перiод припало на дiлянки без пiдряду, вiдзначає Архипов. На його думку, дана тенденцiя продовжиться i в майбутньому роцi.

"Пов'язано це головним чином з тим, що у бiльшостi покупцiв немає необхiдної суми на дiлянки з пiдрядом i готовi будинки. У той же час присутнi побоювання за збереження iснуючих засобiв. Тому варiант придбання дiлянок без пiдряду бачиться їм найбiльш пiдходящим на сьогоднiшнiй день, тому що дозволяє зберегти накопиченi заощадження. Далi власники такої землi зможуть самостiйно планувати будiвництво виходячи зi своїх фiнансових можливостей ", - вважає вiн.

Настрiй на змiни в Москвi Вибираючи головна подiя 2012 року, всi спiврозмовники РІА Новини одностайно вiддають перевагу вiдставку мера Москви Юрiя Лужкова i пiшли за нею змiни в системi виконавчої влади в столицi взагалi i будкомплексу мiста зокрема.

"Безумовно, до найбiльш значущих подiй я б вiднiс призначення нового мера Москви i пiшли вiд нової мiської влади iнiцiативи, зачепили багато в чому ринок комерцiйної нерухомостi, наприклад: скасування низки проектiв, активний перегляд всiх iнвестконтракта, в тому числi пильне вивчення i критика ММДЦ" Москва Сiтi ". Скасування будiвництва комплексу адмiнiстративних будiвель Москви в" Сiтi ", - вказує партнер компанiї Blackwood Костянтин Ковальов.

Пiсля призначення Собянiна на пост столичного градоначальника бiля керма московського будкомплексу з'явилося чимало нових облич, насамперед - заступник мера з мiстобудiвної полiтики i будiвництва Марат Хуснуллiн, що працював ранiше мiнiстром будiвництва, архiтектури та ЖКГ Татарстану.

На думку Зиминского, для нових московських чиновникiв, i також для держслужбовцiв, якi зумiли втриматися на своєму посту, прiоритетним завданням стане вирiвнювання дисбалансу мiж обсягами збудованого житла та мiської iнфраструктури: адже багато рокiв у столицi житлове будiвництво велося випереджаючими темпами.

"В результатi не вистачає дорiг i розв'язок, лiнiй метро, ??парковок, магазинiв, медичних центрiв, шкiл i дитячих садкiв. В першу чергу мер Москви має намiр зосередитися на будiвництвi дорiг та об'єктiв транспортної iнфраструктури. Можливо, що в наступному роцi будуть пред'явленi бiльш жорсткi вимоги до iнвестконтракта на будiвництво житла ", - вказує вiн.

Директор же компанiї "МІЕЛЬ - Комерцiйна нерухомiсть" Юрiй Тараненко не виключає, що змiнювати прiоритети в дiяльностi через перестановок у владi в столицi доведеться не тiльки чиновникам, але i учасникам ринку.

"Багато новi рiшення нового мера, як то - заборона будiвництва бiзнес-центру на Хiтровке, знесення кiоскiв i кiоскiв, спроби вирiшення транспортної проблеми мiста та збiльшення кiлькостi парковок - можуть вiдбитися на ринку нерухомостi. Все це змушує гравцiв ринку бути бiльш мобiльними, креативними, готовими до несподiваних поворотiв ", - резюмує вiн.
5-07-2018, 00:33
148 просмотров
[/group]