» » Аукцiони в Москвi вигравали фiрми, якi пропонували будувати будинки за 100 руб.

Аукцiони в Москвi вигравали фiрми, якi пропонували будувати будинки за 100 руб.

Виявленi Контрольно-рахунковою палатою (КСП) Москви порушення на десятки мiльярдiв рублiв не означають, що проти порушникiв будуть заведенi кримiнальнi справи, заявив голова КСП Вiктор Дворiчанський.

За його словами, не привiд для кримiнальної справи та порушення при проведеннi аукцiонiв, коли замовлення на будiвництво виграє органiзацiя, що узялася побудувати будiвлю або транспортну розв'язку за 100 рублiв, а потiм отримує мiльярди рублiв за додатковими угодами.

Лужков не має намiру емiгрувати з РФ, але планує отримати британську вiзу
"Все звертають увагу на великi цифри, але порушення бувають рiзнi ... Порушив правила бухгалтерського облiку та звiтностi, фiнансовi процедури - це порушення бухгалтерського облiку та звiтностi, але не розкрадання. Таких помилок зафiксовано багато. Ми все перевiрили, змусили переробити звiтнiсть. Справа не в сумi порушень, а в тому, чи було завдано шкоди мiсту ", - заявив Дворiчанський в iнтерв'ю газетi" Известия ".

Крiм того, зазначив вiн, рахунковi палати не карають, вони передають матерiали до правоохоронних органiв, що i було зроблено.

При перевiрцi витрачання коштiв бюджету на транспортний комплекс пiдсумкова сума порушень i недолiкiв склала 215 млрд рублiв.

Дворiчанський повiдомив, що, зокрема, при будiвництвi транспортних розв'язок КСП виявила порушень на суму близько 100 мiльярдiв рублiв.

"Як правило, вони стосувалися порушень норм федерального закону, яким встановлено правила розмiщення мiських замовлень через аукцiон. Виставлялися такi умови для учасникiв торгiв, щоб прийшов один-єдиний постачальник, пiд якого все було заточене, i вiн би поза конкуренцiєю виграв аукцiон. Але й це не привiд для кримiнальної справи - такi порушення не обов'язково завдають матерiальної шкоди мiсту ", - сказав вiн. Подiбних порушень багато, i не тiльки в транспортнiй сферi.

"Справа доходить до абсурду. Наприклад, замовлення на будiвництво будiвлi для Головного архiвного управлiння Москви виграла на аукцiонi органiзацiя, що узялася побудувати будiвлю за 100 рублiв. В даний момент на це будiвництво - шляхом укладання додаткових угод - видiлено близько 5 мiльярдiв рублiв. Ситуацiя схожим чином повторилася при будiвництвi транспортної розв'язки при перетинi Ленiнградського, Волоколамського шосе i вулицi Алабяна ", - розповiв Дворiчанський.

На питання, чи варто очiкувати порушення кримiнальних справ за пiдсумками останнiх перевiрок, глава КСП сказав, що впевнений лише в одному - по видiленню Москвою субсидiй авiакомпанiї "Атлант-Союз" на придбання в лiзинг лiтакiв.

"Грошi пiшли за цiльовим призначенням. Але в ходi перевiрки з'ясувалося, що грошей видали бiльше, нiж належить за законом. Сума порушень - близько 143,8 мiльйона рублiв. Тут можна припускати змову. Обов'язково буде серйозне розгляд - матерiали переданi в прокуратуру", - сказав вiн.
30-08-2017, 04:37
131 просмотров
[/group]