Москва позбавиться вiд "зайвих" активiв

Задумано багато, а грошей на реалiзацiю немає. Затикати дiрки в бюджетi Москви влади будуть за рахунок розпродажу непрофiльних активiв. Уряд Москви може продати свої частки в аеропорту Внуково i ВАТ "Авiакомпанiї Москва" (колишня "Атлант-Союз"), повiдомив мiнiстр транспорту РФ Ігор Левiтiн. Критерiй вибору "зайвих" компанiй викликає побоювання.

"Позицiя мера Москви - звiльнитися вiд усiх непрофiльних активiв. Цi активи непрофiльнi, швидше за все, будуть продавати", - розповiв Левiтiн. Частка московського уряду становить близько 75% в аеропорту "Внуково" i 51% - в авiакомпанiї "Москва".

Напередоднi Мосгордума схвалила в другому читаннi проект бюджету на 2012 рiк, збiльшивши його дефiцит з +100800000000 до 146 100 000 000 руб. При цьому дохiдна частина бюджету збiльшується на 51,6 млрд руб. в порiвняннi запланованим ранiше, а расходная- на 96900000000 руб. Як ранiше уточнювала глава департаменту фiнансiв Москви Вiра Чистова, основний обсяг додаткових видаткiв пiде на розвиток транспортної iнфраструктури мiста. Система боротьби з пробками нового мера Москви Сергiя Собянiна проробить пролом у столичному бюджетi.

Дефiцит, за словами Чистовий, фiнансуватиметься за рахунок продажу акцiй - це близько 13 млрд руб. Звичайно, перелiк продаваних в 2012 роцi активiв поки остаточно не затверджений, але заяву Левiтiна викликають подив, адже зовсiм недавно влада Москви планували не продавати пакет в "Авiакомпанiї Москва", а навпаки говорили про те, щоб довести свою частку до 100%.

"Зараз Москвi належить 51% акцiй компанiї, а вiдсутнi 49% ми викупимо у приватного спiввласника" Атлант-Союзу "Вiктора Григор'єва найближчим часом", - так на початку 2012 року стверджував керiвник департаменту транспорту та зв'язку столицi Василь Кiчеджi.

Компанiя зараз знаходиться в стадiї активного розвитку, проведений ребрендинг, авiапарк скоро поповниться додатковими лiтаками Boeing 737-800. Продаж авiакомпанiї в такий момент призведе до уповiльнення цього розвитку, якщо не до його зупинки. Крiм того, продавши компанiю зараз, влада Москви вже не зможуть повернути вкладенi з мiського бюджету кошти.

Розмова про Внуково також змушує дивуватися. У розвиток аеропорту, проведення до нього Аероекспрес були вкладенi величезнi кошти. Зараз, коли перед компанiєю стоїть необхiднiсть реконструкцiї наявних злiтно-посадочних смуг та будiвництва третьої ВВП, продати акцiї Внуково за велику суму не вдасться.

Максим Лобада, аналiтик "Інвесткафе" зазначає, що дивно те, що уряд Москви не розглядає варiант розвитку Внуково в рамках державно-приватного партнерства. Подiбнi спiльнi пiдприємства широко i успiшно використовуються в Європi. Приклад - розширення i модернiзацiя мiжнародного аеропорту у Варшавi. У випадку з Варшавським аеропортом iнвестицiї склали $ 153 400 000 євро. При цьому 80% було залучено за рахунок приватних iнвестицiй. Інший приклад АТ "Фрапорт", коли була проведена часткова приватизацiя аеропорту Франкфурта - 29% акцiй були проданi за схемою "народного IPO", але при цьому контроль залишився за державою.

Інша дивина, за словами фахiвця, полягає в тому, що уряд називає аеропорт "непрофiльним" активом - вiн є важливою частиною транспортної iнфраструктури мiста.

"Не можна сказати, що нашi iнвестори волiють iноземнi iнвестицiї росiйським. Проблема полягає в iншому - є дуже високий рiвень невизначеностi щодо подальшої долi iнвестицiй. Внуково може стати дiйсно привабливим активом у випадку, якщо держава надасть певнi гарантiї iнвестору i не заважатиме працювати. Що стосується авiакомпанiї, то вона може бути цiкава чинним авiаперевiзникам, якi працюють у схожому форматi ", - говорить фахiвець.

Поняття "непрофiльний актив" для мiста можна трактувати досить вiльно. Наприклад, чи є банк непрофiльним активом? З одного боку вiн не вiдноситься безпосередньо до функцiонування мiста. Але з iншого - якщо через нього йдуть всi платежi пенсiйної системи або транспорту. Інша справа, якщо поставити питання iнакше: "Якi активи можна передати в приватнi руки без шкоди для дiяльностi мiста?" У такому випадку список може бути iстотно розширений за рахунок практично будь-яких об'єктiв, що не мають прямого вiдношення до мiста.
21-07-2017, 13:22
135 просмотров
[/group]