Побудувати житло в Українi можна в 4 рази швидше

Кабмiн готує революцiю в будiвельнiй галузi.

За словами прем'єр-мiнiстра, протягом мiсяця уряд розробить новий рамковий закон для неї. У документi закладуть спрощенi механiзми установи будiвництва та отримання дозволiв. Пiд час перехiдного перiоду Кабмiн в "ручному режимi" регулюватиме дозвiльну систему. На думку Миколи Азарова, цi заходи сприятимуть активiзацiї процесу зведення нових будiвель i зменшенню собiвартостi квадратного метра примiщень. Крiм того, уряд сьогоднi перегляне технiчнi норми щодо спорудження житла. Оскiльки вони застарiли, i не враховують використання новiтнiх будматерiалiв.

Спрощення видачi дозвiльних документiв у будiвництвi та в системi землевiдведення пiд будiвництво дозволять в середньому в чотири рази скоротити термiни видачi дозволiв для початку будiвельно-монтажних робiт, укладення договорiв купiвлi-продажу землi, вiд моменту подачi iнвестором заявки. Ранiше для того, щоб стати будiвництво, необхiдно було бiльше 400 дiб витратити на збiр дозвiльної документацiї. Тепер, дозвiльнi процедури скоротили, а грошовi послуги скасували. Тепер побудувати житло можна буде на 30-40% дешевше.

Для УБ? коментує Ігор Соколов заступник мiнiстра МРРС: "З 415 днiв, якi iснували й iснують, ми пропонуємо зменшити дозвiльнi процедури до 60 днiв. Як i дав доручення Вiктор Янукович. Це завдання виконано. Кожен iнвестор проходив майже 95 дверей. Сьогоднi ми скоротили цю норму до 25 дверей, або процедур. З яких лише 9 дверей проходити саме iнвестор ". У Мiнрегiонбудi зазначили, що такi заходи жодним чином не позначаться на безпецi будiвництва для людей. Тому для тих об'єктiв, якi передбачають масове перебування людей, залишилася майже та ж процедура, яка є на сьогоднiшнiй день. А для об'єктiв, якi стосуються малого та середнього бiзнесу - перукарнi, аптеки тощо, - процедура буде скороченою.
11-10-2018, 20:10
126 просмотров
[/group]