» » Влада Москви можуть почати змiнювати непридатне для мiських програм житло

Влада Москви можуть почати змiнювати непридатне для мiських програм житло

Влада Москви можуть почати обмiнювати непридатнi для реалiзацiї мiських житлових програм примiщення на бiльш вiдповiдне для цiєї мети житло, йдеться в проектi постанови столичного уряду, опублiкованого на сайтi департаменту житлової полiтики i житлового фонду Москви.

Як уточнюється в проектi документа, для того, щоб у власнiсть Москви могли надходити додатковi обсяги житлових примiщень, придатних для реалiзацiї житлових програм (з метою отримання необхiдного набору квартир), деякi мiськi примiщення можуть пiдлягати обмiну. Для цього можуть проводитися конкурси з урахуванням ринкової вартостi направляється на мену житла.

"На думку департаменту, прийняття пропонованого до розгляду розпорядчого документа ... дозволить бiльш оперативно вирiшувати питання переселення мешканцiв та надання житлових примiщень вiдповiдно до чинного законодавства", - йдеться в пояснювальнiй записцi до проекту документа.

У проектi уточнюється, що обмiну можуть пiдлягати мiськi примiщення, що не вiдповiдають стандартам благоустрою, що не пiдлягають повторному заселенню, що вимагають порiвнянних з їх ринковою вартiстю капiтальних вкладень для проведення ремонту або розташованi в багатоквартирних будинках з високими експлуатацiйними витратами.

У свою чергу, отримана в результатi обмiну площа повинна бути придатною для постiйного проживання, мати внутрiшню обробку за стандартами житлових примiщень, що будуються за мiським замовленням, мати передбаченi будiвельними нормами оздоблювальнi роботи.

Згiдно з проектом розпорядження, затвердженням адресного списку примiщень, якi направляються на мiну, конкурсною документацiєю, оголошенням конкурсiв, оцiнкою пропозицiй i вибором переможцiв конкурсiв може зайнятися мiська комiсiя з приватизацiї та управлiння житлофондом Москви.
10-07-2017, 08:20
133 просмотров
[/group]