Росiяни бояться купувати нове житло

Як з'ясували експерти аналiтичного центру Агентства з iпотечного житлового кредитування (АІЖК), про можливiсть купiвлi "була у вжитку" квартири зараз подумують приблизно 30% опитаних.

Це на третину бiльше в порiвняннi з тими, хто ранiше зберiгає iнтерес до новобудов. За час кризи число потенцiйних покупцiв нового житла помiтно знизилося. Зараз про свою готовнiсть придбати квартиру в новому будинку говорять лише 20% опитаних росiян. Вiддають перевагу "вторинку", навпаки, свiй вибiр мотивують в тому числi i тим, що ризик стати обдуреним пайовиком при покупцi такої нерухомостi практично зводиться до нуля.

Правда, експерти вважають, що страхи перед покупкою квартир в новобудовах дещо перебiльшенi. "Другої хвилi ошуканих пайовикiв, яку передрiкали окремi скептики з початком кризи, не сталося. Будiвництва, якi були замороженi, в основному зараз добудовуються", - говорить керiвник аналiтичного центру "Індикатори ринку нерухомостi" Олег Репченко. На його думку, головним чином вiд недобудови галузь врятувала пiдтримка, яку держава надала пiд час кризи стройкомплексу, в тому числi i за рахунок пiльгового банкiвського кредитування будiвельних проектiв, як нових, так i тих, що були замороженi.

Так, за даними Асоцiацiї регiональних банкiв, з початку 2012 року обсяги кредитування будiвельної галузi збiльшилися в десять разiв i досягли 500 мiльярдiв рублiв. Однак експерти банкiвської галузi вiдзначають, що на докризовий рiвень кредитування будiвельний сектор цього року навряд чи вийде - банки все ще бояться фiнансувати девелоперiв в колишнiх обсягах.

На думку Олега Репченко, ринку потрiбно ще пара-трiйка рокiв, щоб ринок новобудов повернувся до докризового рiвня - як за обсягами будiвництва, так i за обсягом продажiв. Останнi соцiологiчнi опитування показують, що в найближчi мiсяцi планують полiпшити свої житловi умови (читай - купити квартиру) приблизно 9% росiян, що вiдповiдає показникам початку 2000-х.

Нагадаємо, що до кризи покупку квартири могли дозволити собi близько 15% населення (у тому числi i за рахунок iпотеки, попит на яку пiсля кризи почав вiдновлюватися тiльки нинiшньої весни). Втiм, аналiтики просять не драматизувати ситуацiю. Експерти й ранiше попереджали, що зниження обсягiв будiвництва виглядає цiлком доречним i просто позбавляє ринок вiд перегрiву, який спостерiгався з 2006 по 2008 рiк.

Очiкується, що нинiшньої осенi попит на нерухомiсть ще трохи пiдросте. Чи спрацює ефект так званого вiдкладеного попиту. Влiтку, пiд час небувалої спеки, потенцiйнi покупцi волiли вiдсиджуватися на курортах, а зараз якраз готовi купувати житло. При цьому, за даними центру "Індикатори ринку нерухомостi", зараз на ринку чiтко спостерiгається тенденцiя до пiдвищення цiн на недороге, так зване типове житло. Особливо на квартири в старих панельних будинках - на 1% А ось квартири в нових дорогих будинках, навпаки, здають цiновi позицiї. Сучаснi монолiтно-цеглянi будинки втратили в цiнi 1,4%.
2-07-2018, 08:37
423 просмотров
[/group]