Сучасний офiс пiд новим кутом

NAYADA запропонувала рiшення, що дозволяє поглянути на офiсну обстановку пiд новим кутом. Виконуючи замовлення по обладнанню одного з додаткових московських офiсiв Росбанка, фахiвцi NAYADA замiсть традицiйного способу зонування робочих мiсць, запропонували замовнику новий пiдхiд до органiзацiї офiсного простору.

Поставити перегородки в облаштованому офiсi буває досить складно - необхiдно враховувати дизайн i планування примiщення. Звичайнi перегородки дозволяють сполучати стiни пiд кутом 90 градусiв i бiльше. Завдяки новому рiшенню NAYADA кутовi елементи перегородок NAYADA-Standart в офiсi Росбанка вдалося зробити бiльш витонченими, зменшивши кут до 73 градусiв. Технiчнi можливостi конструкцiї дозволяють зменшити кут до 50 градусiв, якщо це необхiдно замовнику. Завдяки тому, що видима частина профiлю значно зменшилася, конструкцiя виглядає витонченiшою i iдеально вписується в будь-який iнтер'єр сучасного офiсу.

Вiдкритiсть простору - це сучасна тенденцiя в будiвництвi та облаштуваннi офiсiв. Але й вiдкритий простiр має бути екологiчно чистим, в першу чергу це стосується свободи вiд звукових забруднень. Нове рiшення NAYADA розширює межi офiсного простору i дає клiєнтам компанiї бiльше свободи при створеннi iнтер'єрiв своєї мрiї.

Деякi властивостi системи є унiкальними i не мають аналогiв серед росiйських розробок. За рахунок них забезпечується висока якiсть примикань, мiнiмальна площа стикiв секцiй i стильова єднiсть iнтер'єрних рiшень.
7-09-2017, 02:40
116 просмотров
[/group]