» » Москвичi зможуть брати участь у будiвництвi житла з гарантiями

Москвичi зможуть брати участь у будiвництвi житла з гарантiями

Влада Москви планує в 2009 роцi розробити проект будiвництва житла з держгарантiями для черговикiв iз залученням їх же коштiв, повiдомив керiвник департаменту житлової полiтики i житлового фонду столицi Петро Саприкiн.

"До кiнця року пропонується розробити механiзми залучення коштiв громадян в житлове будiвництво з державними гарантiями", - сказав Саприкiн на засiданнi столичного уряду у вiвторок, де обговорюються мiськi житловi програми на 2008-2012 роки.

За його словами, таке нововведення допоможе збiльшити обсяги будiвництва без збiльшення витрат бюджетних коштiв.

На першому етапi пропонується побудувати будинок на земельнiй дiлянцi по мiському замовленню для черговикiв, де вони зможуть купувати житло за ринковою вартiстю.

"У результатi все це стане системою гарантiй безпеки вкладень громадян при будiвництвi житла. Тут маються на увазi черговики", - зазначив Саприкiн.

При цьому вiн запевнив, що мiсто не планує вiдмовлятися вiд будь-яких прийнятих зобов'язань щодо будiвництва соцжитла, а також заходiв пiдтримки громадян, якi стоять на черзi.

За даними Саприкiна, в 2008 роцi та першому пiврiччi 2009 року влада Москви видiлила на забезпечення житлом черговикiв i переселення громадян 2,9 мiльйона квадратних метрiв. За пiвтора року полiпшили житловi умови понад 55 тисяч сiмей москвичiв. При цьому окремi квартири отримали понад 1 тисячi багатодiтних сiмей, i 700 сiмей з дiтьми-iнвалiдами полiпшили свої житловi умови.

Крiм того, 3,6 тисячi молодих сiмей вирiшили свої житловi проблеми в рамках програми "Молодiй родинi - доступне житло", а за допомогою 300 тисяч квадратних метрiв, видiлених черговикам за програмою "Соцiальна iпотека", полiпшили житловi умови 5,5 тисячi сiмей.
3-08-2018, 02:16
135 просмотров
[/group]