Вибираємо матерiали для ремонту дитячого садка

Бiльшiсть дитячих установ сьогоднi потребують ремонту або реконструкцiї. Багато хто вважає, що найбiльша проблема - це фiнансування. Однак справжнiй головний бiль для керiвника починається, коли грошi вже видiленi i стоїть завдання вибору матерiалiв для ремонту. Тут необхiдно враховувати наступнi параметри:

1. Пожежна безпека. У першу чергу варто звернутися до вимогам пожежної безпеки СНиП 21-01-97 *. Крiм того, переконатися в пожежної безпеки можна, запитавши вiдповiдний сертифiкат у виробника або продавця.

2. Екологiчнiсть. У вiдповiдностi зi СНиП 2.08.02-89 * «Громадськi будiвлi та споруди», всi матерiали, використовуванi при обробцi, повиннi вiдповiдати гiгiєнiчним вимогам. Існують також документи, що регламентують пристрiй, змiст i органiзацiю режиму роботи рiзних дитячих закладiв: СанПiН 2.4.1.1249-03 «Санiтарно-епiдемiологiчнi вимоги до влаштування, утримання та органiзацiї режиму роботи дошкiльних освiтнiх установ», СанПiН 2.4.4.1251-03 «Дитячi позашкiльнi установи », СанПiН 2.4.2.1178-02« Гiгiєнiчнi вимоги до умов навчання в загальноосвiтнiх установах ». На цi документи слiд спиратися, обираючи конкретне рiшення.

3. Безпека. Використовуючи скло в конструкцiях дверей або перегородок, необхiдно застосовувати спецiальнi ударостiйкi плiвки. Вони дозволяють крихкому матерiалу витримувати серйознi навантаження. Якщо полотно все ж розiб'ється, то осколки залишаться на плiвцi, i дитина не зможе порiзатися.

4. Довговiчнiсть. Для керiвника будь-якого закладу дуже важливо, щоб кошти, витраченi на ремонт, не пропали даром. За словами експертiв, перевага варто вiддавати сучасним матерiалам i конструкцiям. Бiльшiсть розробок виробникiв спрямоване на пiдвищення тривалостi термiну служби i полiпшення характеристик матерiалiв.

5. Зручнiсть. «Дитячi установи не мають великим запасом часу на ремонт - його обмежують канiкули. Тому важливою перевагою сучасних рiшень є i швидкiсть їх монтажу, - зауважує Сергiй Мальцев, заступник генерального директора компанiї «Астарта престиж», провiдного виробника систем перегородок. - Наприклад, класичний спосiб зведення стiни, що передбачає спорудження цегляної кладки, її оштукатурювання i фарбування займе бiльше тижня. У той же час монтаж системи перегородок на основi алюмiнiєвого каркаса виконується за один день ».

За матерiалами прес-служби компанiї «Астарта престиж»
17-02-2018, 06:51
459 просмотров
[/group]