Комбiнований будинок. Нове - добре забуте старе

У недалекому минулому (100 i бiльше рокiв тому) в будь-якому невеликому мiстi чи в сiльськiй глибинцi малоповерхове житло часто будувалося не бiльше 2х поверхiв, в яких перший поверх був кам'яний, верхнiй дерев'яний.

Ця традицiйна технологiя зведення будинкiв з рiзних матерiалiв збереглася i до теперiшнього часу. Вона отримала подальший розвиток у зв'язку з появою нових, бiльш якiсних матерiалiв.

Сьогоднiшнiй попит на такий тип житла поки невеликий i становить не бiльше 7-10% вiд загального будiвництва. Згiдно зi статистикою в останнi роки iнтерес до такого будинку рiзко вирiс. Комбiнований будинок, як тепер його називають, має ряд переваг, якi проявляються не тiльки при будiвництвi, але i при експлуатацiї будiвлi.

По-перше, нижня частина - перший або цокольний поверх, стiни яких несуть основне навантаження, виконуються з цегли, монолiтного бетону, бетонних, пiнобетонних або пористих блокiв. Вони по своїх теплотехнiчних показниками набагато ближче до дерев'яних стiн, нiж цеглянi. Так само, як дерево, можуть пропускати вологу, т. Е. «Дихають», що покращує умови проживання в будинку.

Вiдомо, що кам'янi конструкцiї менше схильнi вогню, тобто вони пожежобезпечнi. Тому в цiй частинi будинку можна розмiстити гараж, майстерню, лазню-сауну, котельню, вiтальню з камiном i т.д.

В останнi роки були розробленi проекти житлових будинкiв, в яких перший поверх призначений для занять малим або середнiм бiзнесом. В даному випадку цi примiщення використовують для торгiвлi, невеликого складу, ремонту одягу, взуття, побутової технiки тощо, а другий поверх i мансарда повнiстю вiддається житловим примiщенням. Такi домашнi (сiмейнi) бiзнес-центри будуються в районах центрах, малих мiстах i сiльськiй мiсцевостi. У деяких котеджних i дачних селищах з'явилися такi бiзнес-вдома, де сторож зi своєю родиною стоїть подiбне житло - торгову точку.

Експерти будiвельної компанiї ТОВ «Будсоюз» заявляють, що комбiнованi житла стає затребуваним для багатьох котеджних селищ Пiдмосков'я та iнших регiонiв Росiї.

Можливiсть використання для будiвництва першого поверху монолiтного бетону, цегли або мiсцевого каменю дозволяє зробити планування примiщення гнучкою та рiзноманiтною.

Комфорт будинку вже закладається на рiвнi нижнього поверху, на якому розташовується частина житлових i обслуговуючих примiщень.

Спальнi для дiтей i дорослих, iгровi кiмнати, гардеробнi, холи вiдпочинку займають другий рiвень. Перший i другий поверхи пов'язують сходи, останнiм часом стали використовувати спецiальнi лiфти, розробленi для малоповерхового будiвництва.

Необхiдним елементом стало обладнання для кондицiювання повiтря. Ще одна особливiсть архiтектури цього будинку - застосування на першому поверсi великих вiтринних вiкон.

Природно, кам'яний перший поверх може володiти великою архiтектурною виразнiстю, яка доповнюється легкою дерев'яною надбудовою. Архiтектура таких жител вiдрiзняється своєрiдним зовнiшнiм виглядом i декоративними деталями, що прикрашають його фасад. У силуетi комбiнованого будинку, т. Е. Зовнiшньому контурi, як правило, немає особливих вiдмiнностей вiд звичайного двоповерхової будiвлi. Найбiльш характерна риса - пропорцiї будинку. Вони тяжiють до формi прямокутника, поставленого на ребро. Це пов'язано з тим, що в першому поверсi розмiщується дiлова частина: офiс, торговий зал, майстернi тощо, висота яких рекомендується 300-360 см, а висота житлових примiщень другого поверху - 250-260 см.

Дуже часто на практицi архiтектори i будiвельники намагаються не закривати дерев'яний фасад 2го поверху iншими оздоблювальними матерiалами, залишаючи натуральну фактуру дерева, прикрашаючи його елементами, характерними для дерев'яного зодчества: рiзьбленi карнизи, лиштви навколо вiкон, огорожi балконiв з балясин i т.д.

Подiбний декор надає архiтектурi будинку особливу легкiсть i iмпозантностi, яка ще бiльше посилюється з появою «важкого» цегельного або кам'яного першого поверху.

Останнiм часом стали з'являтися варiанти обробки, коли декоративна «одяг» комбiнованого будинку об'єднувала фасад в єдиний архiтектурний «ансамбль». У цьому випадку всi фасади оштукатуриваются або облицьовуються однаковою за формою i кольором плиткою (натуральної або штучної).

По сутi зовнi будинок нiчим не вiдрiзняється вiд подiбних будiвель, побудованих з одного матерiалу.

Поява рiзних декоративних i конструктивних деталей, включаючи консолi, що пiдтримують балкон, паскiв, якi подiляють фасад на два вертикальних обсягу, служать вiзуальним доповненням, що пiдкреслює не тiльки масштабнiсть, але i пропорцiйнiсть усiх частин будинку.

Але цеглянi будинки досить дорогi. Крiм того не дуже пiдходять для тимчасового проживання. Якщо такий будинок якийсь час стоїть не опалювальний, то пiсля повернення в нього Ви вiдчуваєте себе як в пiдвалi - холодно i сиро. Щоб добре прогрiти цегляний будинок, знадобиться не один день, тобто тепло стане якраз тодi, коли вже пора їхати. Щоб уникнути цього, потрiбно або постiйно жити в такому будинку, або пiдтримувати тепло в автоматичному режимi.

Верхнiй поверх комбiнованого будинку зводиться з дерева. Це може бути оцилiндрованої колоди, звичайний або клеєний брус, брус ЛВЛ, блок-хаус, каркасна конструкцiя зi стiновими панелями. (Вартiсть 1 куб. М оцилiндрованих колод - 3800 руб., Клеєний брус - 8-9 тис. Руб., Каркасна конструкцiя блок хауса- 6500 руб.).

На вiдмiну вiд першого поверху, який побудований iз цегли або каменю, конструкцiя дерев'яного поверху по вартостi дешевша та екологiчно бiльш сприятлива для проживання людини. Вона менше «вистужается», її можна набагато легше i швидше прогрiти. У нiй не вiдчувається вогкостi, тому дерево «дихає», тобто дозволяє волозi, що знаходиться в примiщеннi виходити назовнi. Головне дерев'яне житло наповнене ароматом хвойних дерев i лiсу, в той же час теплi тони стiн природного дерева надають сприятливий психологiчний вплив для проживаючих.

Дерево - це матерiал, що вiдрiзняється низькою теплопровiднiстю. Стiни дерев'яного котеджу довше тримають тепло в будинку взимку i прохолоду - влiтку. Тому можна зробити меншу, у порiвняннi з кам'яним будинком, товщину стiн i зменшити витрати на будiвництво. А так як дерево має малу вагу, то є можливiсть заощадити за рахунок спорудження менш масивного фундаменту, витрати на який завжди значнi.

На жаль, дерев'яна конструкцiя будинку пiддається руйнуванню пiд впливом атмосферних явищ, в першу чергу: дощу, снiгу, сонячних променiв. Але найчастiше причиною руйнування деревини стає її пiдвищена вологiсть, i, як наслiдок, утворення синяви, цвiлi i грибкiв. Щоб уникнути гниття деревини, необхiдно видалити надлишкову вологу з неї. Тому слiд органiзувати грамотну водовiдвiдну систему, при якiй стоки води i талого снiгу не повиннi проникнути в дерево. Поперечнi зрiзи мiж дерев'яними частинами слiд загерметизувати.

Але найнадiйнiший захист - це обробка поверхнi антисептичними засобами. Один з них - PINOTEX, який проникає в дерево на значнiшу глибину i активно протистоїть рiзних атмосферних явищ.

Вiдмiнно пiдходить для обробки зовнiшнiх поверхонь декоративний прозорий антисептик PINOTEX Classic - завдяки малiй питомiй вазi сухої речовини, вiн глибоко вбирається в деревину, утворюючи на її поверхнi прозору вологостiйку плiвку. (Вартiсть вiд 150 руб. За лiтр)

Сприятлива житлове середовище другого поверху або мансарди бiльше пiдходять для сну i вiдпочинку. На цiй площi розмiщуються спальнi кiмнати, дитячi, iгровi, робочi кабiнети i т.д. Таким чином, розбиваючи житло на зони, ми отримуємо максимально зручне поєднання в одному будинку, як пожежної безпеки, так i екологiчної користi. Важлива конструктивна особливiсть комбiнованого будинку - з'єднання кам'яної «половини» з дерев'яним, т. Е. Першого поверху з другим.

Щоб двi половини будинку «працювали» як єдине цiле, необхiдно з'єднати їх за допомогою сталевих арматурних штирiв (болтiв). Вони закладаються у верхню частину цегляної або бетонної стiни, на яку укладається шар руберойду i пiнополiуретану, а виступаюча арматура у виглядi штирiв дозволяють закрiпити вiнцi колод або брусiв другого поверху. Уже на них кладуться дерев'янi елементи стiн i монтуються балки мiжповерхових перекриттiв.

Що стосується зовнiшнього вигляду будинку, його фасад, то перший поверх можна обробити облицювальною цеглою, натуральним або штучним каменем i обштукатурити. Як було сказано, дерев'янi стiни можуть бути виконанi з профiльованого бруса або оцилiндрованного колоди, якi можуть бути пофарбованi в будь-якi тони. Якщо використовується звичайний брус, то його обробка може бути виконана за звичайною схемою: вагонка, панелi, навiсний фасад зi штучного каменю, вiнiловий сайдинг. Не виключаються в якостi оздоблювального матерiалу лiцованний цегла, сайдинг або штукатурка рiзного кольору i фактури.

Зводячи комбiнований будинок, не слiд забувати про архiтектуру фасаду, при обробцi якого може виникнути кiлька варiантiв зовнiшнього оформлення.

Насамперед, потрiбно вирiшити: який має бути зовнiшнiй вигляд будинку? У тому випадку, якщо для обробки використовується декоративний матерiал, що дозволяє об'єднати кам'яну i дерев'яну частину в одне цiле, тодi необхiдно знайти таке архiтектурне рiшення, за допомогою якого особа будинку стане дiйсно цiлим i гармонiйним.

Або iнший варiант, коли фасад дiлиться по горизонталi на двi частини. Причому кожна з них може мати свою обробку або природну фактуру матерiалу. Правда, в цьому випадку архiтектору слiд подбати про декоративнi або конструктивних елементах, за допомогою яких можна вiзуально «об'єднати» два поверхи в одне цiле. Приклади таких рiшень можна знайти досить багато. На практицi часто пiд «декоративної одягом» ховається будинок, що складається з бетонних блокiв i оцилiндрованих колод. Якщо говорити про планування примiщень, то вона багато в чому залежить вiд функцiонального призначення першого i другого поверху.

«Мiй будинок, що складається з двох поверхiв, був побудований два роки тому. Перший поверх з бетонних блокiв, другий - з бруса, - говорить його господар Володимир С. з пiдмосковного Алабино. - Справдi, моя сiм'я, залучена в невеликий бiзнес, пов'язаний з торгiвлею, вiдчуває себе в такому будинку комфортно i тепло. При будiвництвi будинку виникла необхiднiсть орендувати спецiальне примiщення, що коштувало значних витрат. Було вирiшено пiти iншим шляхом, т. Е. Звести двоповерховий будинок для постiйного проживання i торгового бiзнесу.

Проведенi в такому будинку двi зими пiдтвердили високi теплоiзоляцiйнi якостi його зовнiшнiх стiн i перекриттiв. Планування примiщень, обрана нами, забезпечила нашiй родинi не тiльки успiшне ведення бiзнесу, але i комфортне проживання ».

Будинок починається з входу з тамбуром, з якого можна потрапити в дiлову частину будiвлi i в примiщення, призначенi для обслуговування мешканцiв (котельня, вiтальня з камiном, санiтарний вузол, пральня, баня-сауна, гараж i т.д.).

У разi розмiщення на першому поверсi торгiвлi або офiсу бажано в дiлову частину зробити окремий вхiд. Залежно вiд розташування сходiв всерединi будинку може бути двох, Трехмаршевая. По нiй можна пiднятися в житловi примiщення: спальнi для дорослих i дiтей, санвузол (душ, ванна кiмната, унiтаз). Матерiалом служить дерево, метал або бетоннi конструкцiї.

Кожна спальня має вiкна, орiєнтованi на пiвдень, схiд або захiд. Як на першому, так i на другому поверхах для роздiлення примiщень встановлюються цеглянi або шпонованi дерев'янi перегородки, що дозволяють надiйно звукоизолировать одне примiщення вiд iншого. (Вартiсть 1 кв. М - вiд 200 доларiв). Внутрiшнє оздоблення стiн проводиться за допомогою гiпсокартону, багатошарової фанери, вагонки або iнших матерiалiв (вартiсть листа гiпсокартону вiд 130 руб.). На першому поверсi в дiловiй частинi будинку можуть бути застосованi пiдвiснi стелi, свiтло вiд яких дозволяє вiзуально збiльшити висоту внутрiшнього простору.

Що стосується покриття для пiдлоги, то для житлових примiщень оптимальний варiант - паркет (штучний (ст. 1 кв. М. - 250 руб.), Ламiнат (ст. 1 кв. Вiд 200 руб.), А для дiлових кiмнат - великорозмiрна керамiчна плитка (вартiсть 1 кв. м. - вiд 300 руб.).

Сьогоднi комбiнованi будинки переживають своє друге народження. Вони стають не тiльки чисто житловим будинком, але i будiвлею, де в одних стiнах знаходяться i житловi, дiлова частина, т. Е. Малий бiзнес, який поступово набирає «обертiв».

Джерело:
7-03-2018, 02:54
156 просмотров
[/group]