Вiдродження росiйської домобудiвництва

Зараз, коли держава раптом згадало про iндивiдуальний житловому будiвництвi, на слуху виявився основний будiвельний матерiал, який столiттями допомагав росiянам рятуватися вiд суворих морозiв, - дерево. Зараз технологiї дозволяють створювати дерев'янi будинки, якi зберiгають всi плюси традицiйного росiйського будинку. Якi саме якостi важливi в дерев'яному будинку, розбирався «Власник».

Простiше простого
На частку iндивiдуального житлового будiвництва на територiї нашої країни припадає приблизно половина всiх зводяться квадратних метрiв. При цьому, незважаючи на те що на територiї Росiї зосереджено бiльше третини свiтових запасiв лiсу, в вiтчизняної будiвельної промисловостi на 1 кв. м житла, що зводиться доводиться не бiльше 0,03 кв. м деревних матерiалiв.

Для порiвняння: у скандинавських країнах цей показник знаходиться на рiвнi вiд 0,5 до 0,7 кв. м. «Настiльки сильне вiдставання Росiї до недавнього часу пояснювалося стiйкою модою на об'єкти нерухомостi з аналогових матерiалiв: цегли i каменю, - пояснює керуючий партнер групи компанiй« Зодчий »Михайло Корольов. - Але з 2002 року аналiтики вiтчизняного ринку вiдзначають повернення iнтересу до традицiйного дерев'яного будiвництва ».

Причина цього, крiм уже згаданої традицiї, в першу чергу у вiдносно низькiй собiвартостi дерев'яного домобудiвництва i менших термiнах будiвництва. «У порiвняннi з кам'яними будинками з цегли, блокiв, монолiту, дерев'янi будинки легше, вони не вимагають таких потужних фундаментiв, їх простiше будувати в умовах лiсистiй або рельєфною мiсцевостi, - розповiдає генеральний директор компанiї« Скандiкхаус »Олександр Чорний. - До того ж, не порушуючи природного ландшафту: їх зведення не вимагає важкої технiки. Саме будiвництво ведеться досить швидко, так як на майданчик, як правило, приходить готовий i напилення за проектом матерiал, який потрiбно просто укласти на пiдготовлений заздалегiдь фундамент ».

По сутi основний мiнус дерев'яного домобудiвництва - необхiднiсть пiдтримувати особливi умови транспортування, зберiгання самого матерiалу (в силу його сприйнятливостi до середовища), а також дотримуватися певнi обмеження безпосередньо в процесi будiвництва.

Тiльки вперед

Всi перерахованi вище плюси дерев'яного будiвництва призвели до того, що з початку 2000-х рокiв iнтерес до будинкiв з дерева знову почав зростати. «Сьогоднi попит на дерев'янi будинки в Московськiй областi наблизився до 40% вiд загального обсягу i скоро врiвноважить попит на« кам'янi »вдома», - прогнозує Олександр Чорний. Що стосується динамiки, то, за словами Михайла Корольова, за перiод з квiтня по жовтень 2006 року збiльшення споживчого попиту зафiксовано на рiвнi 30%. «Задовольнити потребу в покупцi дачного житла намагалися як росiйськi, так i захiднi компанiї, на частку яких у 2006 роцi припало близько 4% продажiв дерев'яних будинкiв», - розповiдає Корольов. - Однак попит на захiдну продукцiю обмежували цiни, що перевищують середньоринковi на 20-25%, а також недостатньо розвиненi для росiйського ринку виробничi потужностi ». В результатi затребуваними виявилися будинку «ручної збiрки», порiвняно дешевi, але недостатньо якiснi через низьку квалiфiкацiю будiвельних бригад i вiдсутнiсть сучасної будiвельної технiки.

Плюси i мiнуси рiзних технологiй

До слова, про технологiї.

На сьогоднiшнiй день в Пiдмосков'ї застосовується кiлька основних типiв: будiвництво з цiлiсного матерiалу (брус рiзного перетину, оцилiндрованої колоди); клеєний брус; дерев'яно-каркаснi конструкцiї, а також комбiнованi варiанти.

«Як приклад останнiх можу навести так званий superlog: тонкий брус на зовнiшнiх стiнах виконує несучу функцiю, а утеплення проводиться, як в каркасному будинку, мiнерально-ватними плитами з обшивкою внутрiшньої поверхнi стiн iмiтацiєю бруса, - розповiдає Чорний. - На користь перших двох типiв можна сказати, що це найбiльш екологiчнi з точки зору проживання вдома, а каркаснi будинки вiддають перевагу люди, звиклi до мiського дизайну i вiддають перевагу свободу в обробних рiшеннях ».

Що стосується профiльованого бруса, його використання в якостi будматерiалу забезпечує високий рiвень теплоiзоляцiї, отже, такi будинки придатнi i для постiйного проживання. «Брус товщиною 140 мм вiдповiдає 640-мiлiметровою цеглянiй стiнi, - пояснює Михайло Корольов. - Профiльований брус не вимагає додаткової обробки, а будiвництво будинку протiкає в термiни вiд 5 днiв, залежно вiд площi будинку ».

При виробництвi будинку по каркасної технологiї стiновий матерiал виготовляється з дерев'яного каркаса товщиною 100 i 150 мм. Вiдсутнiсть усадки каркасного будинку дозволяє проводити внутрiшню обробку вiдразу пiсля будiвництва, а легкiсть конструкцiї значно знижує навантаження на грунт, що дозволяє застосовувати економiчнiшi типи фундаменту, в порiвняннi з котеджами. «За рiвнем термозащiщенностi будинку, зiбранi за каркасною технологiєю, вiдповiдають характеристикам теплопровiдностi цегляної кладки товщиною бiльше 75 см», - пояснює Корольов.

Кожному своє
Дерев'янi будинки вiдрiзняються один вiд одного не тiльки технологiєю будiвництва. Для них iснує i своя класифiкацiя, не настiльки, втiм, чiтка, як для «традицiйних» котеджiв (економ, бiзнес, люкс). Як пояснює Олександр Чорний, подiл тут безпосередньо обумовлено вартiстю квадратного метра (його вартiсть варiюється вiд $ 800 до $ 1800 за «квадрат»). «Але все ж я думаю, що бiльшою мiрою це житло для заможних, але не багатих людей, якi цiнують затишок i домашню атмосферу, а не статуснiсть», - вважає Олександр Чорний. Таким чином, певна мода на дерево (за останнi 2 роки на цей матерiал переорiєнтувалося, за рiзними оцiнками, вiд 10% до 15% попиту) зачепила всi сегменти, крiм, мабуть, премiумного.

Що стосується основних напрямкiв Пiдмосков'я, де дерев'яне житлове будiвництво найбiльш розвинене, ситуацiя тут така: iндивiдуальна забудова - Ярославка, Дмитрiвка, Волоколамке, Рязанське, Київське, Можайское шосе; котеджна забудова - Калуське напрямок i Нова Рига.

Джерело: http://sob.ru/
9-10-2018, 03:14
148 просмотров
[/group]