Ця стара добра черепиця

Якщо в Санкт-Петербурзi все-таки буде вiдкритий Всеросiйський музей науки i технiки, в роздiлi «Будiвництво» напевно з'явиться експозицiя, присвячена еволюцiї покрiвлi, яка, як це не дивно, йшла по колу. Спочатку вдома крили соломою, потiм - дерев'яної дранкою, потiм - природним шифером-плитняком i черепицею, яку з часом потiснили асбошiфер, руберойд, металопрокат, рiзного роду iмiтацiї черепицi з листової сталi i пластик. А у фiналi експозицiї, коли дiйде черга до дня сьогоднiшнього, погляду стане ... все та ж сама натуральна черепиця! І це не випадково: екологiчно чиста, стiйка до будь-яких впливiв зовнiшнього середовища, довговiчна i красива натуральна черепиця переживає справжнiй ренесанс. У тому числi i в замiському житловому будiвництвi.

У Захiднiй Європi, де 86 вiдсоткiв зводяться або ремонтуються будинкiв вiнчають черепичнi дахи, давно вже оцiнили переваги покрiвельного матерiалу, що використовується людством ще з античних часiв. І у нас ця цифра сього-днi була б не менше, якщо не бiльше, тому що починалося все дуже добре: дешевша, нiж залiзо, i бiльш безпечна, нiж дерево, натуральна черепиця здавна любима росiянами самих рiзних станiв. У п'ятдесятi роки ХIХ столiття на-блюдается бурхливе зростання виробництва черепицi - були побудованi спецiалiзованi заводи, що видавали на-гора до 12 млн. Штук черепицi щорiчно! А в радянськi часи все закiнчилося: черепицю порахували економiчно невигiдним матерiалом, працювати з яким складно. Дехто поспiшив записати її в пережитки минулого, з яким треба рвати без жодного жалю. Чи то справа руберойд або прокат! Черепичне виробництво згорнули. І тiльки з середини 90-х рокiв минулого столiття, коли Росiя пiшла в ногу з iншим цивiлiзованим свiтом, натуральна черепиця знову отримала право на iснування. Ось практично i весь iсторичний сюжет, який, варто сподiватися, що коли-небудь знайде своє матерiальне втiлення в музейних експозицiях.

Ну а зараз пора усвiдомити, що ж все-таки таке натуральна черепиця i чим вона така гарна, що навiть представники сiмейств Морганiв i Рокфеллерiв розпорядилися зробити покрiвлю своїх замiських вiлл саме з цього матерiалу.

Глина, цемент i пiсок
До натуральної вiдносять не тiльки власне глиняну, а й цементно-пiщану черепицю. Чому? Тому що цементно-пiщану черепицю, як нескладно здогадатися з назви, виготовляють з цементу, по сутi це та ж сама глина, точнiше глинисто-карбонатнi мергелi, пiгменти i кварцовий пiсок.

З функцiональної точки зору керамiчна i цементно-пiщана черепицi однаковi, основнi показники i властивостi у них схожi. Рiзниця криється в технологiї виробництва. Керамiчну черепицю виготовляють класичним методом, який передбачає три стадiї: пiдготовку сировини, формовку черепка i випалення. Вихiдний матерiал - керамiчну (гончарну) глину - перемiшують до однорiдної маси i додають в неї пластифiкатори, що полегшують формування. Черепиця може проводитися стрiчковим або штампувальним способами. У першому випадку формується стрiчка, яка потiм розрiзає на окремi плитки. У другому черепичнi плитки пресуються в металевих формах. Отриманий тим чи iншим способом напiвфабрикат обпалюють при температурi близько 1000 градусiв - i керамiчна черепиця готова.

Технологiя виробництва цементно-пiщаної черепицi не-

скiльки простiше. Спочатку з цементу, кварцового пiску, води i фарбувального пiгменту формується напiвсуха сумiш, з якої стрiчковим способом виробляється черепиця-сирець, краї якої «скругляются» штампуванням. Пiсля чого протягом доби матерiал сушиться при температурi 60 градусiв, а потiм як мiнiмум 28 дiб витримується на складi. За цей час цементно-пiщана черепиця набирає приблизно 70 вiдсоткiв мiцностi, а решта добирає вже в процесi експлуатацiї.

Виготовити по-справжньому якiсну черепицю надзвичайно складно - навiть пiсля появи фабрик i машинних виробництв її ще довго продовжували робити в ремiсничих

майстерень вручну. Найважливiша характеристика цього матерiалу - висока щiльнiсть, протилежнiсть якої - висока пористiсть. При великiй кiлькостi пiр водонепроникнiсть черепицi та її морозостiйкiсть знижуються. Щоб забезпечити низьку пористiсть натуральної черепицi, беруть глину з невеликим вмiстом домiшок. Інша не пiдходить, тому що на мiсцi рясних домiшок, що вигоряють пiд час випалу, можуть залишитися не тiльки пори, але й цiлi порожнини. У рядi випадкiв доводиться ущiльнювати верхнiй шар, для чого на поверхню черепка наноситься спецiальна глина - ангоб, яка при випаленнi частково сплавляється, утворюючи щiльний шар або склоподiбне покриття, що закрiплюється при нагрiваннi до 1000 градусiв.

Що стосується цементно-пiщаної черепицi, то напiвсухе сировину добре ущiльнюється при прокатi, i до початку сушiння на черепки наноситься спецiальна фарба, проникаюча у верхнiй шар плитки i додатково змiцнює її.

Нам не страшний ураган!

Розiбравшись з технологiєю виробництва натуральної черепицi, саме час зупинитися на її достоїнства.

Керамiчну i цементно-пiщану черепицю можна назвати в числi найбiльш довговiчних будiвельних матерiалiв, термiн служби яких - бiльше столiття. Гарантiйнi термiни в рiзних виробникiв рiзнi, але, як правило, не менше 30 рокiв. Натуральна черепиця стiйка до впливу ультрафiолету, добре чинить опiр агресивних середовищ i витримує iстотнi навантаження. А завдяки тому, що плитки при невеликих розмiрах володiють великою масою, покрiвлi з натуральної черепицi не страшнi навiть урагани. Хрестоматiйний приклад: пiд час сумнозвiсного урагану 1988 року в Москвi зiрвало триста сталевих покрiвель - одну з них в Кремлi вiтер згорнув в трьохтонний рулон, пронiс по повiтрю i, обламуючи зубцi кремлiвської стiни, жбурнув на землю акурат бiля Мавзолею. Але жодна черепичний дах тодi не постраждала!

Черепиця повiльно нагрiвається i так само повiльно остигає, тому лiтнiми ночами в пiдпокрiвельному просторi постiйно циркулює тепле повiтря, що перешкоджає конденсацiї вологи, зберiгаючи тим самим кроквяну конструкцiю. Ось чому натуральна черепиця, як нiщо iнше, пiдходить до будинкiв з мансардними поверхами, де сонце особливо сильно нагрiває покрiвлю.

Натуральна черепиця добре поглинає шум, що вкрай важливо в будинках, що мають мансарднi поверхи, а за рахунок трьохмiлiметрового зазору, утвореного пазовими замками, черепична покрiвля не деформується пiд впливом снiгу i «дихає», забезпечуючи оптимальний мiкроклiмат у примiщеннях. Нарештi, безлiч дрiбних черепичек, що утворюють важкий, жорсткий i одночасно еластичний покрiвельний килим, немов луска покривають несучу конструкцiю даху i, на вiдмiну вiд ерзац-черепицi з листової сталi або пластику, без будь-яких проблем пристосовуються до геометричних погрiшностей несучих конструкцiй i не втрачають форму при осiданнi будинку, рiзких температурних перепадах, сильних вiтрових навантаженнях. Для керамiчної плитки небезпечний хiба що аномально великий град, який в наших широтах - рiдкiсть. Втiм, замiнити пробитi черепички не складає особливих труднощiв.

Велика вага не створює великих проблем
Виробники натуральної черепицi зробили все для того, щоб максимально полегшити роботу покрiвельникам. Якщо в старовину при укладаннi черепицi доводилося використовувати масу пiдручних засобiв, то зараз, закуповуючи черепицю, можна придбати i всi необхiднi добiрнi матерiали - черепичнi патрубки для технiчних стокiв i крiплень опорних матч антен, коньковую черепицю, фризову Г-подiбного перетину i так далi. Суттєво розширилась i колiрна гамма натуральної черепицi. Крiм класично червоною, коричневою, чорною i сiрою, черепиця може бути блакитний, темно-зеленою, фiсташкової - якою завгодно! Для додання черепицi того чи iншого кольору її поверхню перед випалюванням покривають ангобом або шаром кольорової глазурi. Ця фарби, з одного боку, стiйкi до зовнiшнього впливу, з iншого - абсолютно не впливають на мiцнiсть черепицi.

Певнi сумнiви у забудовника може викликати не-

звичаєвих тяжкiсть покрiвлi з натуральної черепицi (квадратний метр керамiчної важить 30-50 кг, цементно-пiщаної - 40), для якої, як прийнято вважати, буде потрiбно масивна кроквяна конструкцiя. Чи так це насправдi? Практика показує, що витрата матерiалу на кроквянi конструкцiї пiд черепицю в порiвняннi з легкою покрiвлею зростає лише на 20 вiдсоткiв. Бо основним при розрахунках є аж нiяк не вага покрiвлi, а сукупна снiгове i вiтрове навантаження, яку вона повинна витримати. Якщо несучi стiни будинку виготовленi з цегли, легкого бетону, колод або бруса, то вони зазвичай мають великий запас мiцностi i не вимагають посилення, якщо господар захоче мати черепичний дах над головою. Ну а за фундамент взагалi можна не турбуватися, так як частка черепичної покрiвлi в загальнiй розрахунковiй навантаженнi невелика.

Деяких лякає те, що пристрiй черепичним даху - занадто довгий справу. Насправдi найбiльше часу йде на пристрiй крокв, решетування, обробку карнизiв i фронтонiв, а аж нiяк не на власне покрiвлi, якою б вона не була - з черепицi чи iнших, бiльш великоформатних матерiалiв. Навпаки, черепиця укладається дуже швидко i так само швидко знiмається при ремонтi. Та й пристрiй примикання маленької черепицi до численних надкровельним конструкцiям набагато простiше, нiж при великоформатних матерiалах. Черепична луска дозволяє приховати навiть такi дефекти, як неперпендикулярнiсть або непаралельнiсть сторiн ската, якi утворюються при неточною розбивцi цоколя. Працюючи з великорозмiрним покрiвельним матерiалом, подiбнi промахи приховати неможливо.

Яка ж дах без прикраси i декоративних елементiв? Скульптури, флюгери, художньо оформленi труби, технологiчнi виходи, баштовi шпилi, огорожi, карнизнi планки, воронки водостокiв та iншi складовi даху просто обов'язковi! Тiльки з ними не можна переборщити, щоб дах не була схожа на вороняче гнiздо. До речi, i тут покрiвля з натуральної черепицi - поза конкуренцiєю, тому що на нiй вiдмiнно приживуться прикраси з самих рiзних матерiалiв - будь то метал, керамiка, скло, камiнь або навiть пластмаса ..

Думка фахiвця
Натуральну черепицю дуже приємно пропонувати замовникам, тому що кiнцевий результат - готова покрiвля - це теперiшнє, нi з чим не порiвнянне прикраса будинку. Єдине, вiд чого хотiлося б надан-

стерегти потенцiйних покупцiв такої черепицi, так це вiд придбання її в неспецiалiзованих фiрмах. У цьому випадку замiсть шикарної європейської даху вони отримають негативнi емоцiї вiд неписьменних розрахункiв, поганий комплектацiї i неякiсного монтажу.

Олексiй МАРФУТЕНКО, комерцiйний директор компанiї «Ладний дiм»

Керамiчна черепиця - матерiал, давно заслужив найвищу оцiнку споживачiв. За допомогою добавок натуральних компонентiв i рiзних методiв випалу глини з додаванням ангоба i кварцового пiску (якщо необхiдно отримати глазурований покриття) отримують кольоровi рiзновиди черепицi. Таким чином, керамiчна черепиця - це природний матерiал натурального, насиченого вiд природи кольору, яка не вигорить i не потьмянiє з часом. Це екологiчно чистий продукт, тому що в ньому мiстяться тiльки природнi компоненти. Ще одна вiдмiнна особливiсть керамiки - висока морозостiйкiсть: черепиця з глини щiльна за структурою i не має часу, тому морозо-

стiйкiсть матерiалу обчислюється бiльш нiж 50 циклами. Слiд згадати ще, що вологопоглинання керамiчного матерiалу не бiльше 3%. А про престижнiсть керамiчної покрiвлi i говорити не доводиться, завдяки її високим технiчним характеристикам i зручностi експлуатацiї. Замовники готовi платити за якiсть з гарантiєю до 50 рокiв i термiном служби бiльше 100 рокiв.

Максим Комаров, генеральний директор компанiї «СпектрСтройКомплект»

Джерело: www.zagorod.spb.ru
27-09-2018, 12:25
137 просмотров
[/group]