Операцiя «Чистий каналiзацiя

Людство (те, яке «взагалi») давно навчилося споруджувати хитромудрi каналiзацiйнi системи. Але окремо взятi його представники (зразок нас з вами) не тiльки не знають, як це все влаштовано технiчно, але i насилу вчаться таким дрiбницям, як пiдтримання цих систем в «боєздатному» станi. Той читач, у якого свiжi спогади про квартирно-каналiзацiйних «всесвiтнього потопу», може смiливо взяти слово «дрiбницi» в лапки. І то правда: вже краще заздалегiдь подбати про усунення засмiчень в каналiзацiйному трубопроводi i належному доглядi за резервуаром для нечистот, нiж потiм плавати ... Скажемо м'яко - у вiдходах.

Якщо бути допитливим, то до каналiзацiйних вiдходiв слiд вiднести не тiльки так званi «чорнi» стоки (фекальнi), але i «сiрi» - вiд умивальникiв, раковин, ванн i побутової технiки. Втiм, як показує практика, каналiзацiйна «сiрiсть» виявляється щодо нешкiдливою i не заподiює особливого клопоту домочадцям, адже в основному це просто забруднена жиром i миючими засобами вода.

Інша справа - вiдходи, що потрапляють в каналiзацiю з туалету. По-перше, вони є прекрасним середовищем для розмноження хвороботворних мiкроорганiзмiв (у середньовiччi нечистоти ставали причиною смертоносних епiдемiй, згубила пiв-Європи). По-друге, в подiбних вiдходах, як правило, мiститься чимало твердих предметiв, а значить - неминучi засмiчення.

Урок самостiйностi
Житель багатоквартирного будинку не зобов'язаний розбиратися в пристрої каналiзацiйної системи: вона придумана-продумана не їм i задовго до нього. Інша справа - власник приватного будинку: перед ним рано чи пiзно (найчастiше рано) неминуче постає питання, куди подiти «продукти життєдiяльностi».

Ідеальний варiант - пiд'єднати трубопровiд до каналiзацiйної мережi, яка проходить через селище. В цьому випадку ви зможете користуватися туалетом як справжнiй сучасний городянин.

Якщо ж селище обдiлений подiбними iнженерними благами або ви взагалi живете на вiдшибi, можна влаштувати герметичну вигрiбну яму. Вона проста в обiгу, але, на жаль, швидко заповнюється вiдходами i, вiдповiдно, вимагає частого виклику асенiзацiйної машини. До того ж вигрiбна яма - далеко не iдеальний варiант з погляду гiгiєни.

Найбiльш вдалим рiшенням вважається установка на дiлянцi iндивiдуальних споруд для очищення стiчних вод. Така система складається з каналiзацiйної мережi, що пiдводить стiчнi води вiд будов на дiлянцi до очисних споруд, власне очисних споруд - септика i дренажної системи, за допомогою якої «обробленi» стоки йдуть у грунт.

Знайомтеся: сер Септик
Септик - це серце автономної каналiзацiйної системи. Вiн являє собою пiдземний вiдстiйник (залiзобетонний, сталевий, полiетиленовий, з склопластику або полiпропiлену) для механiчного очищення стiчних вод шляхом вiдстоювання з анаеробним зброджуванням осаду. Простiше кажучи, що надходять в септик вiдходи, що мiстять фекальнi i органiчнi забруднення, в результатi бродiння поступово розпадаються з утворенням розчинних речовин, газiв i нерозчинних частинок. Процес бродiння краще всього протiкає при пiдвищенiй температурi, тому не варто допускати охолодження септика в зимовий час. Щоб не знизити рiвень життєдiяльностi мiкроорганiзмiв, над септиком укладають шар ґрунту, зазвичай завтовшки 50-60 см i навiть бiльше.

В процесi експлуатацiї септика зваженi, колоїднi (драглистi) i нерозчиненi речовини поступово утворюють на днi резервуару осад. Це так званий зброджених активний мул, що представляє собою бiомасу, що складається зi спiльноти бактерiй i найпростiших, що мешкають в осiли на дно нерозчинних органiчних i мiнеральних речовинах. Обсяг мулу в процесi роботи септика постiйно збiльшується, i його час вiд часу потрiбно видаляти, для чого в конструкцiї передбачається спецiальний люк. Мул з дна можна вичерпати або вiдкачати. Вiдкачування i транспортування може виконати спецiальна органiзацiя, так що власниковi будинку потрiбно лише своєчасно подати заявку i сплатити витрати, а також, зрозумiло, забезпечити пiд'їзд машини до мiсця роботи.

Якщо ви чистите септик самостiйно (вручну черпаком або за допомогою фекального насоса), то видалений осад можете використовувати на дiлянцi як добриво. Коли мул настiльки пiдсохне, що перестане стiкати з лопати, його можна компостувати разом з iншим садовим смiттям. У рiдкому виглядi осад з септика в грунт вносити небезпечно - у ньому можуть бути збудники рiзних заразних захворювань i яйця гельмiнтiв. Навiть пiсля просушування на повiтрi якась частина хвороботворних мiкробiв зберiгає життєздатнiсть. Гинуть вони тiльки в результатi значного нагрiву, наприклад в компостнiй купi.

Частоту «прибирань» можна зменшити, якщо застосовувати так званi бiоактиватори. Бiоактиватор - це препарат, що складається з нетоксичної сумiшi живих мiкроорганiзмiв i особливих ферментiв, у кiлька разiв прискорюють процес розпаду господарсько-побутових стокiв. Певну дозу цього складу досить час вiд часу змивати в унiтаз, звiдки вiн потрапляє в септик. При взаємодiї бiактiватора з органiчними речовинами стокiв (фекалiями, жирами, папером) останнi поступово розпадаються на воду, гази i осад, який можна використовувати в як добриво. Осадовий мул накопичується в цьому випадку значно повiльнiше, що дозволяє очищати септик не так часто (наприклад, раз на три роки).

Щоб вiдходи не ввели в витрати
Один з головних (можна сказати, особистих) ворогiв каналiзацiї - засмiчення. Вiн «поселяється» в трубах в результатi використання каналiзацiйної мережi не за призначенням - як альтернативний смiттєпроводу. І якщо в мiськiй багатоповерхiвцi ситуацiю частково рятує великий об'єм стокiв, одночасно зливаються з багатьох квартир, то в котеджi скидання смiття в унiтаз неминуче веде до закупорки труб. Але навiть при належнiй експлуатацiї каналiзацiя може засмiтитися. Причому ймовiрнiсть засмiчення труби тим вище, чим бiльше шорстка її внутрiшня поверхня, у тому числi через корозiю та рiзних вiдкладень. Свою негативну роль грають i рiзкi перепади, повороти, уступи каналiзацiйної мережi. У подiбних проблемних мiсцях грязь скупчується набагато частiше, нiж на вiдносно рiвних дiлянках.

Тому системи каналiзацiї (особливо звивистi i вигинистi) необхiдно перiодично чистити. Для цього в трубопроводах передбаченi так званi «ревiзiї» (ущiльнюванi лючки) i «прочищення» (отвори в стiнцi труби, закритi пробкою). Їх ставлять там, де потiк води рiзко мiняє характер руху, наприклад перед мiсцем приєднання декiлькох труб, рiзким поворотом, вiдступом (невеликий злам на стояку), а також на випуску.

Тiльки врахуйте, що, користуючись «хiмiєю», ви можете знищити мiкроорганiзми, що мешкають в септику i виконують функцiї каналiзацiйних санiтарiв. Власникам автономної каналiзацiї краще всього забути про хлоросодержащих засобах по догляду за сантехнiкою i трубами. Вони хорошi для мiської каналiзацiї, в якiй води рухаються по багатокiлометрових трубах, нейтралiзуючи по ходу справи активнiсть жорстких хiмiкатiв. А в автономнiй системi вiд унiтазу до септика всього десять метрiв. Тому засiб з хлором, знищивши «ворожi» бактерiї в унiтазi, встигне розправитися i з їх дружнiми вам «побратимами», що живуть усерединi септика.

На активнiсть бактерiй негативно впливає i присутнiсть антибiотикiв та iнших токсичних речовин, от чому небажано скидати в очисну систему лiки i домашню хiмiю. Неприпустимо попадання в септик талих i зливових вод - вони можуть викликати його переповнення, що сильно погiршить або зовсiм припинить процес очищення. Дощову або талу воду слiд вiдводити через зливову каналiзацiю. І ще одна порада. Для бiологiчного розкладання дуже важливо, щоб в стiчних водах завжди мешкали анаеробнi бактерiї. Цього можна добитися, якщо при перiодичному видаленнi з септика мулу залишати там 10-20% осаду.

Водянi санiтари
«Але тодi чому ж чистити засмiтилися каналiзацiйнi труби, якщо не рекомендується користуватися найбiльш доступними, вiдомими i широко рекламуються засобами?» - Вигукне читач. Ну що ж, цiлком закономiрне питання. Вiдповiдаємо. Кращим способом видалення засмiчень вважається так званий гiдродинамiчний метод.

Гiдродинамiчна прочищення полягає в розмиваннi i винесеннi осаду струменем води, що подається пiд великим напором безпосередньо в трубу через шланг вiд спецiальної машини. Сам процес не може не викликати захоплення: бравi молодцi в бiлих халатах приїжджають на об'єкт i вправно, вмiло, акуратно починають «приводити до тями» каналiзацiйну систему. Для цього вони, немов пожежники, розмотують спецiальний шланг з реактивною насадкою i заводять його в низовий оглядовий колодязь прочищати дiлянки. Пiсля включення високонапiрного насоса завдяки створюванiй струменями реактивнiй силi насадка разом з шлангом, що змотується з барабана, швидко просувається вперед, взмучивая осад. Коли насадка пройде один-два iнтервали мiж колодязями, включається привiд барабана, який змотує шланг назад. Таким чином, стiнки трубопроводу очищаються вiд вiдкладень пiд дiєю води, що подається пiд тиском до 150 атмосфер. Новоутворена сумiш витягується з трубопроводу за допомогою Мулокачальна машини. Пiсля цього осад вивозиться для подальшої утилiзацiї.

Прочищення трубопроводу можна проводити також i механiчним способом. У цьому випадку в залежностi вiд стану i дiаметру труб пiдбирається iнструмент - насадка певного формату. Потiм спiралi з iнструментом вводяться в трубу шляхом обертання, передаючи крутний момент насадцi. Насадка на кiнцi спiралi буквально «просвердлює» практично будь вiдкладення в трубi до повного їх подрiбнення.

Попередня телеiнспекцiя дозволяє оцiнити стан трубопроводу, знайти причину непрохiдностi i закопанi колодязi, необхiднi для проведення прочищення. За допомогою спецiальної телеустановки визначаються такi види дефектiв труб, як трiщини, зсуви i розстикування проломiв, деформацiї, негерметичнiсть. Телеiнспекцiя трубопроводу пiсля прочищення дозволяє проконтролювати якiсть проведеної роботи.

Замiсть пiслямови
Якщо септична система (септик) функцiонує правильно, в що виходить з неї рiдини будуть вiдсутнi шкiдливi бактерiї i речовини, що забруднюють ґрунтовi води. А система, залишена без належної уваги, є загрозою здоров'ю не тiльки власника, а й знаходяться поруч людей. Тому кожен раз, коли вам буде лiнь зайнятися «каналiзацiйною профiлактикою», згадайте про середньовiчну Європу, уявiть собi свiй чудовий дiлянку пiд шаром нечистот, затремтiть, струснiться, пiдбадьоритеся i - вперед, за справу!

Джерело: www.zagorod.spb.ru
9-09-2018, 08:31
428 просмотров
[/group]