Цегла: традицiя i розвиток

Переваги нових технологiй замiського домобудiвництва нiхто не заперечує. Не можна скидати з рахунку i появу безлiчi нових будiвельних матерiалiв, що мають чимало плюсiв в порiвняннi з традицiйними. Але, як не дивно, наша людина, захоплюючись побачивши останнiх iмпортних досягнень, часто робить вибiр на користь чогось добре знайомого i апробованого, зокрема на користь цегли.

Цей будiвельний матерiал, що втiлює мiцнiсть i надiйнiсть споруди, як i ранiше дуже популярний як у будiвельникiв, так i у замовникiв. Чимало росiян самi живуть в iндивiдуальних цегляних будинках або мають родичiв i знайомих, якi живуть в таких умовах. Тобто не з чуток знають про те, що цегляна стiна володiє високою стiйкiстю до будь-яких атмосферних впливiв (дощу, снiгу, сильного вiтру), що цiй стiнi не страшнi грибок або бактерiї, якi часом ускладнюють життя домовласника. Механiчна стiйкiсть цегляної стiни загальновiдома, довговiчнiсть - теж, а ще цегла стiйкий до впливу агресивних середовищ, а також абсолютно безпечний екологiчно.

Останнiй аспект вимагає особливого коментаря, оскiльки екологiчна безпека повiльно, але вiрно стає одним з визначальних вимог до будь спорудi. І в цьому вiдношеннi традицiя в бiльшостi випадкiв переважнiше, оскiльки новi матерiали, виготовленi по маловiдомих споживачам технологiям, можуть нести в собi загрозу здоров'ю i самопочуттю людей, дотичних з ними. А от вiд цегли подiбних неприємностей не можна очiкувати в принципi. Вiдомо, що основою для виробництва цегли служить усiм вiдома глина, яка вже багато столiть використовується при виготовленнi посуду i косметичних засобiв. Це матерiал абсолютно безпечний для людини, i пiсля термiчної обробки теж. А тому стiни з керамiчної цегли не можуть пошкодити нi вам, нi вашим близьким. З вигляду щiльнi i непроникнi, цеглянi стiни «дихають», тобто через них здiйснюється повiтрообмiн iз зовнiшнiм середовищем, що створює сприятливий мiкроклiмат у примiщеннях.

Слiд вiдзначити i такий момент, як вiдносна пожежобезпечнiсть цегляного будинку. Дерев'янi та пластиковi елементи iнтер'єру можуть, звичайно, загорiтися, але цегляна стiна, як вiдомо, не займається, а значить, загасити пожежу в цьому випадку буде набагато легше. Нарештi, цегляна стiна забезпечує дуже хорошу шумоiзоляцiю. Далеко не кожен домовласник будує свiй будинок в лiсовiй глушинi, нерiдко котеджi розташовуються недалеко вiд жвавих примiських трас, i такий чинник, як захист вiд шуму, стає важливим.

Цегла характеризується високими теплопровiднiстю, водопоглинанням, морозостiйкiстю i довговiчнiстю. Сучасний цегла найчастiше володiє хорошими будiвельними характеристиками i тому користується заслуженою популярнiстю у споживачiв. Причому високi показники забезпечує не тiльки зарубiжний виробник - в нашiй країнi теж навчилися робити якiсну цеглу всiх без ви-
ключения рiзновидiв. Крiм одинарної цегли (довжина - 250 мм, ширина - 120 мм i висота 65 мм), виробники випускають також полуторний цегла, подвiйний i нестандартний. Залежно вiд мiцностi цегла пiдроздiляється на марки. Марка має числове вираження, наприклад 50, 100, 200, - чим бiльше число, тим мiцнiше цеглина.

Треба вiдзначити широку кольорову гаму цегли в даний час. Ще рокiв 10-15 тому ми бачили в основному два кольори - бiлий i червоний. Зараз на вiтчизняному ринку з'явилася маса рiзновидiв облицювальної цегли. Це десятки вiдтiнкiв. Цегла може бути жовтим, рожевим, кремовим, бордовим - загалом, будь-яким. А якщо врахувати, що i фактура облицювальної цегли буває рiзна, то число можливих варiантiв ще бiльше збiльшується. Така рiзноманiтнiсть дозволяє з успiхом застосовувати облицювальну цеглу при обробцi замiських будинкiв.

Багатий вибiр
Традицiйно розрiзняють цеглу керамiчну i силiкатну. Схожi вони, мабуть, тiльки розмiрами, так як i матерiали, i методи виготовлення в цих двох випадках абсолютно рiзнi. Керамiчна цегла формують iз глини (як правило, з рiзними функцiональними добавками) i пiддають випалу. Основою для виготовлення силiкатної цегли служить сумiш кварцового пiску, вапна i води. Характеристики цих двох видiв регламентуються рiзними ГОСТами, i будiвельники дуже чiтко проводять мiж ними кордон.

В iндивiдуальному замiському житловому будiвництвi використовується в основному керамiчну цеглу. Сьогоднi виробники пропонують чимало рiзновидiв такої цегли, що дозволяє задовольнити практично будь-якi запити будiвельникiв. Випускається повнотiла цегла, порожниста, облицювальна з рельєфною поверхнею, а також безлiч iнших. Високi експлуатацiйнi якостi i велика рiзноманiтнiсть форм i забарвлень роблять цеглу iдеальним будiвельним матерiалом для зведення замiських котеджiв.

За призначенням цегла буває будiвельний, облицювальний i спецiальний. Для стiн використовують будiвельну цеглу, якщо потрiбно зробити якiсну i естетично привабливу облицювання, застосовують облицювальний, а в разi ис-виняткових умов експлуатацiї використовується спецiальний (наприклад, якщо потрiбно звести димар або скласти пiч).

Повнотiла цегла бачили всi - це керамiчний брикет з малим об'ємом порожнеч (менше 13%). Вiн застосовується для кладки внутрiшнiх i зовнiшнiх стiн, зведення колон, стовпiв та iнших конструкцiй, несучих, крiм власної ваги, додаткове навантаження. Повнотiла цегла повинен володiти високою мiцнiстю на вигин, на стиск, бути морозо- стiйким. Пористiсть визначає теплоiзолюючi властивостi, якiсть зчеплення iз розчином, а заразом i вбирання вологи при змiнi погоди. Водопоглинання звичайної цегли повинно бути бiльше 8%. Опiр теплопередачi у повнотiлої цегли невелика, тому зовнiшнi стiни, повнiстю складенi з цього матерiалу, вимагають додаткового утеплення.

Саман може мати порожнеч до 45% загального обсягу, вiн значно легше звичайного, а тому i працювати з ним легше. Його застосовують для кладки полегшених зовнiшнiх стiн, перегородок, заповнення каркасiв багатоповерхових будiвель. Отвори в саман можуть бути як наскрiзнi, так i закритi з одного боку; за формою - круглi, квадратнi, прямокутнi i овальнi; по розташуванню - вертикальнi i горизонтальнi (матерiал з горизонтальними отворами менш готується). Оскiльки порожнечi складають значну частину обсягу саману, на його виготовлення йде менше сировини, нiж на виготовлення повнотiлої. Звiдси вiдносно скромна цiна i одна з його назв - «економiчний». Крiм того, замкнутi об'єми сухого повiтря пiдвищують теплоiзолюючi властивостi матерiалу, а значить, стiну можна зробити меншої товщини i таким чином заощадити матерiал. Потрiбно тiльки стежити, щоб кладочний рас-твор був досить густий i не заповнював отвори, iнакше основна перевага саману буде зведено до нуля. Зрозумiло, має значення i розмiр отворiв.

Лицьова цегла (його ще називають «особовий» i «фасадний») використовують при облицюваннi будiвель. Стандартнi розмiри у нього такi ж, як у звичайного, але деякi виробники пропонують фасадну цеглину меншої ширини (85 мм замiсть 120). Зазвичай фасадна цегла - пустотiла, отже, його теплотехнiчнi характеристики досить високi. Згiдно з нормативами, облицювання повинна мати гарну морозостiйкiстю i бути естетичною. Рiвномiрно забарвлена, з гладкими гранями, точними формами. Не допускається наявнiсть трiщин i розшарування поверхнi.

Один з рiзновидiв облицювальної цегли - це фактурна (або рельєфний) цегла. Його гранi мають малюнок: це може бути просто втиснутий рельєф, обробка пiд мармур, дерево, антик. Вiдмiннi ознаки фасонного цегли - округленi кути i ребра, скошенi або криволiнiйнi гранi. З таких елементiв без особливих складнощiв зводять арки, круглi колони, виконують декор фасадiв. Існують спецiальнi елементи для пiдвiконня i карнизiв. Пiдвид фасонного - лекальний цегла, форма якого виконується на замовлення, по заготовленому лекалом.

При виробництвi спецiальної цегли враховуються наступнi умови його експлуатацiї. Щоб уникнути швидкого руйнування кладки, контактує з вiдкритим вогнем, необхiдна цегла, здатний витримувати високi температури. Така цегла називають «пiчним», вогнетривким або шамотною, i йому не страшнi температури вище 1600 ° C.

Серед безлiчi рiзновидiв цегли особливо слiд вiдзначити поризована цегла, що з'явився на вiтчизняному ринку порiвняно недавно. Пориста структура цього матерiалу сприяє тому, що складена з нього стiна дуже ефективно зберiгає тепло. Крiм того, поризована цегла легше звичайного, тому з ним зручнiше працювати, та й фундамент пiд легший матерiал для будинку потрiбен не такий масивний. Адже один з недолiкiв цегляного житлового будiвництва - це порiвняно масивнi фундаменти, зведення яких i трудомiстко, i дорого, i часу вимагає. Однак застосування пустотiлого i поризованного цегли певною мiрою знижує витрати на фундамент.

Надзвичайно популярною стала також продукцiя, що випускається пiд маркою «RAUF». Серед них керамiчнi порiзованниє каменi, якi за розмiрами в 2-15 разiв бiльше стандартного цегли. Виготовлена ??на найсучаснiшому европей-ському обладнаннi, ця продукцiя дає можливiсть прискорити будiвництво, знизити витрати i пiдвищити якiсть зводяться. Як показує досвiд петербурзьких будiвельних компанiй, при використаннi великоформатного поризованного каменю «RAUF» швидкiсть кладки збiльшується в 2,5-3 рази. Поризована керамiка є «теплою» - такою низькою щiльнiстю i, вiдповiдно, низькою теплопровiднiстю володiє будiвельний камiнь. Ось чому стiни з неї прекрасно зберiгають тепло, не вимагають додаткової теплоiзоляцiї i створюють в примiщеннi сприятливий мiкроклiмат.

Треба згадати i клiнкерну цеглу, який застосовують для облицювання цоколiв, фасадiв, а також для мощення дорiг i дворiв. Клiнкерна цегла витримує мiнiмум 50 циклiв заморожування-вiдтавання, вiн дуже мiцний завдяки особливим сировинi i технологiї виробництва. У виробництвi цього матерiалу використовують тугоплавкi глини, якi обпалюють при значно вищих температурах, нiж прийнято при виготовленнi звичайної будiвельної цегли.

«Чи тепло тобi, дiвчино?»

З таким питанням, пам'ятається, Дiд Мороз звертався до однiєї молодої особи, яка була залишена в холодному зимовому лiсi. Питання, погодьтеся, цiлком доречний в подiбному контекстi. Однак противники цегляного житлового будiвництва стверджують, що про це можна запитати i мешканцiв будинкiв з цегли. Мотивують вони це тим, що цегла має високу теплопровiднiсть. А у вiдповiдь на те, що можна зробити товсту стiну, яка з гарантiєю захистить вiд холоду, цiкавляться лукаво, в скiльки ж тодi обiйдеться така стiна.

У подiбнiй логiцi є свiй резон. Так, теплопровiднiсть звичайної цеглини висока, i, щоб скласти з нього стiну, яка здатна захистити вiд росiйських морозiв, доведеться витратити чимало. Інша справа - чи треба йти на витрати? Зараз вiдомий цiлий ряд способiв, що дозволяють ефективно утеплити цегляну стiну i при цьому не розоритися при будiвництвi на одних тiльки стiнах. Вiзьмемо хоча б такий будiвельний прийом, як «ефективна» кладка. У цьому випадку каменярi викладають не суцiльний стiну, а лише два ряди цегли - зовнiшнiй i внутрiшнiй, а простiр мiж ними заповнюється ефективним утеплювачем. Значно знизити теплопровiднiсть стiн допомагають i сучаснi системи утеплення фасадiв, в результатi застосування яких товщина стiн (а значить, i вартiсть їх) значно зменшується.

Крiм того, теплопровiднiсть цегли iстотно знижують порожнечi в ньому. Якщо врахувати, що саман зараз застосовується дуже широко, то стiни, знову ж, не будуть надто товстими. А в разi використання поризованої керамiки взагалi вiдпадає необхiднiсть в теплоiзоляцiї - її функцiї виконують пори i порожнечi. Повiтря - чудовий теплоiзолятор, i в пористих будматерiалах це його якiсть експлуатується вельми ефективно.

Ще один аргумент супротивникiв цегляних будинкiв полягає в тому, що в зимовий час їх доводиться довго протоплювати, щоб в примiщеннях встановилася комфортна температура. Це справедливо, але тiльки якщо це дачний будинок, куди власники приїжджають час вiд часу, припустимо на вихiднi.

А чи багато у нас таких? Переважна бiльшiсть господарiв будинкiв для сезонного проживання консервують їх на зиму i приїжджають в своє замiське володiння тiльки в квiтнi - травнi, коли на вулицi вже вiдносно тепло. Та й не будують зараз сезоннi дачнi будинки з цегли (або будують вкрай рiдко). Поступово цегла стає матерiалом для зведення капiтальних будинкiв, призначених для постiйного проживання, а такi будинки господарi, як правило, не залишають без опалення навiть у свою вiдсутнiсть. Системи автоматики, якими обладнанi сучаснi котли, дозволяють пiдтримувати в будинку плюсову температуру i коли вiн залишається незаселеним декiлька днiв. Вiз-обертаючись, домовласник за кiлька годин подає сигнал системi по мобiльному телефону, i до його приїзду в примiщеннях вже кiмнатна температура. Але навiть якщо такої системи дистанцiйного керування опаленням у вас немає, цегляний будинок все одно не промерзне, тривалого протоплювання не потрiбно, а значить, i зайвих витрат не буде.

На закiнчення можна дати декiлька практичних рекомендацiй.

При покупцi цегли вимагайте супровiднi документи: сертифiкат або паспорт на продукцiю. При вiдсутностi цих документiв цегла краще не купувати. Купуючи iмпортний цегла, пам'ятайте, що європейськi стандарти розмiрiв, а також вимоги по морозостiйкостi i мiцностi не завжди збiгаються з вiтчизняними. Особливо це важливо, якщо при будiвництвi використовується i вiтчизняна, i iмпортна продукцiя.

Слiд звернути увагу i на зовнiшнiй вигляд цегли, хоча панiкувати, побачивши декiлька вiдколiв, не потрiбно. Для будiвельного цеглини не вважається браком наявнiсть деяких дефектiв, наприклад вiдбитих (злегка) кутiв, пошкоджень ребер завглибшки до 10 мм; допускається наявнiсть трiщин довжиною до 30 мм.

А ось «недожог» або «перепал» вважаються безумовним браком. Ознаки першого - гiрчичний колiр цегли, глухий звук при ударi по ньому. Наслiдком буде погана водостiйкiсть i морозостiйкiсть. Ознаки другого - чорнi пiдпалини i
оплившая форма. У результатi «перепалу» пiдвищується теплопровiднiсть цегли, i будинок з нього буде iнтенсивно втрачати тепло.
Вимоги до облицювальної цегли i по геометрiї, i просто на вигляд - набагато вище. Чому - думається, пояснювати не варто.

Думка фахiвцiв Серед облицювальних керамiчних матерiалiв слiд особливо вiдзначити клiнкерну цеглу, високi споживчi якостi якого безсумнiвнi. Клiнкер - це продукт, отриманий в результатi випалення глини при високiй температурi i мiнiмальному вмiстi водяної пари, тому вiн має мiнiмальне водопоглинання (вiд 0,5 до 3%) i високу морозостiйкiсть. Цi якостi дозволяють йому зберiгати зовнiшнiй вигляд дуже довго. Цегла обпалюють при температурi до 1200 ° С, а рiзнi варiанти випалення (вакуумний, з киснем, з додаванням природних осколкiв каменiв i iн.) Дозволяють отримати види рiзних кольорiв. Причому колiр має природне походження, а це означає, що вiн не зiтреться i не потьмянiє навiть через 100 рокiв. Крiм цегли, в асортиментi клiнкерної продукцiї пропонується плитка пiд цеглу, яка застосовується для облицювання будiвель при реконструкцiї та будiвництвi. Плитка має тi ж характеристики, що й облицювальна клiнкерна цегла, i тому служить так само довго без втрати якостi, але економiчно бiльш вигiдна.

Максим КОМАРОВ, генеральний директор компанiї «Спецбудкомплект»

Як показують результати роботи нашої компанiї, облицювальна керамiчна цегла заслужено користується пiдвищеним попитом у будiвельникiв i приватних забудовникiв. Безсумнiвно, лицьову цеглу - оптимальне рiшення для фасаду в нашому регiонi. Чiтка «геометрiя», висока морозостiйкiсть (не менше 50 циклiв) i низьке водопоглинання (вiд 5,3 до 8%) - найважливiшi показники якiсної цегли. А застосування кольорового розчину в цеглянiй кладцi дозволяє отримати довговiчний, гармонiйний фасад, що вiдповiдає iндивiдуальним перевагам домовласника.

Джерело: www.zagorod.spb.ru
17-07-2017, 07:02
377 просмотров
[/group]