Джерело свiтла i ... тепла

В останнi роки склався певний стереотип, згiдно з яким монтаж системи електрообiгрiву в замiському будинку при нинiшнiх розцiнках на кiловат електроенергiї i хронiчних аварiях на лiнiях електропередач, м'яко кажучи, недоцiльний. Дорого це i неефективно. Тим часом у країнах Європи, де електрика ще дорожче, а обивателi звикли рахувати кожен шилiнг, вiд 50 до 80 вiдсоткiв житлових будинкiв обiгрiвається за рахунок електрики. У Норвегiї, де клiмат мало вiдрiзняється вiд клiмату Пiвнiчно-Заходу Росiї, практично всi замiськi будинки i вiлли обладнанi електричними опалювальними системами. Аналогiчна ситуацiя i в Фiнляндiї. Оскiльки ми багато в чому, в тому числi i в замiському житловому будiвництвi, повторюємо шлях, пройдений захiдними сусiдами, варто придивитися до їхнього досвiду, порахувати, все зважити i ... прийти до висновку, що, будучи надiйною, екологiчною, максимально комфортною, зручною в управлiннi i безпечною, система електроопалення замiського будинку економiчна i не так високовитратна, як здається. Якщо, звичайно, все робити з розумом.

Не дорожче газу
Варiантiв монтажу електроопалення не так вже й мало. Можна обмежитися фiрмовими кiловатними обiгрiвачами або електроконвектори. Тiльки не треба плутати цi благородного вигляду опалювальнi прилади з тими «тарiлками» i «змiями гiрничо», якi випускалися за часiв они для так званого резервного обiгрiву примiщень, - громiздкi, повитi спiралями пилозбiрники радянського виробництва не мають нiчого спiльного з сучасним обладнанням.

Можна настелити «тепла пiдлога». Або використовувати комбiновану систему, що об'єднує рiзнi технологiї обiгрiву: «тепла пiдлога», що функцiонує в режимi теплонакопленiя, iнфрачервонi нагрiвачi для локального обiгрiву, плiнтуснi i настiннi конвектори, якi управляються терморегуляторами або системою автоматичного регулювання температури.

А чи не простiше поставити в замiському будинку газовий котел, що працює на найдешевшому енергоносiї? У якихось випадках простiше. Але! По-перше, район, в якiй розташований будинок, повинен бути газифiкований. По-друге, для газового котла потрiбно окреме примiщення з димоходом для вiдводу продуктiв горiння, хорошою вентиляцiєю i виходом на вулицю. Потрiбен проект, узгодження з надзирающими органами, регулярний техогляд та профiлактика у ходi експлуатацiї котельного обладнання. Крiм того, хороший газовий котел, якiснi труби та естетичнi радiатори в сумi обходяться дорожче системи електроопалення, в чому ми трохи нижче зможемо переконатися. Газ дешевий, але з точки зору екологiї (що останнiм часом має принципово важливе значення) газове опалювальне обладнання аж нiяк не бездоганно. Опалювальна система, що працює на твердому, рiдкому паливi або газi, инерционна: потрiбно якийсь час, щоб труби (радiатори, конвектори) нагрiлися самi i нагрiли примiщення. А електрообiгрiв дає тепло вiдразу пiсля включення.
Але як бути, якщо газ пiдведений, але хочеться мати бiльш комфортне «електричне» тепло? Тут ще простiше, якщо ми маємо справу з котеджними мiстечками або групою будинкiв, власники яких подбали про сучасний способi обiгрiву своїх володiнь. В деякому вiддаленнi вiд житла встановлюється мiнiелектростанцiя, що працює на газi: з дешевого енергоносiя виходить дешеву електрику, тариф якого визначається тарифом на газ. Для одного господаря така система отримання дешевої електрики поки високовитратна, для кiлькох - цiлком виправдовує себе i окупається буквально за один-два опалювальних сезони.

Терморегулятор «придумає», як заощадити
І все-таки у дбайливого господаря, що обмiрковує, як краще обiгрiти будинок, явно залишається чимало сумнiвiв з приводу того, чи варто зв'язуватися з електрикою в наших умовах. Припустимо, поруч проходить ЛЕП, видiлених потужностей цiлком достатньо не тiльки для освiтлення, але i для обiгрiву будинку. На випадок обриву мереж i вiдключення електрики можна поставити резервний генератор. Але ж з сiчня 2006 року шановний монополiст в особi РАО «ЄЕС Росiї» знову пiдвищив розцiнки! Платити пiвтора рубля за кiловат? Це скiльки ж тисяч доларiв доведеться викласти за опалення, якщо замiський будинок призначений для постiйного проживання ?! Панiкувати, а тим бiльше вiдразу вiдмовлятися вiд електроопалення не варто.

У чому його переваги? У тому, що є чимало хитрощiв, завдяки яким витрата електроенергiї можна скоротити в кiлька разiв! Практично всi замiськi будинки в регiонi - будь вони каркасно-щитовi, рубленi або кам'янi - мають хорошу теплоiзоляцiю. Для опалення будинкiв, побудованих iз застосуванням нових технологiй теплозбереження, потрiбно в два рази менше енергiї! Зi стiнами, стелями i горищем зрозумiло, але ж є вiкна, на якi припадає до 50 вiдсоткiв тепловтрат.
І тут є вихiд: можна поставити склопакет з пiдiгрiвом або встановити пiдiгрiваються керамiчне пiдвiконня, створюють теплоповiтрянi заслони. Витрати на такi заслони незначнi в порiвняннi з отримуваним ефектом: тепловтрати близькi до нуля!
І систему «тепла пiдлога» можна змусити працювати не постiйно, а в режимi теплонакопленiя, якщо зробити товсту, сантиметрiв 10-15, цементно-пiщану стяжку. Нагрiваючись вiд кабелю вночi, коли дiє пiльговий тариф на електроенергiю, вдень стяжка, зовсiм як росiйська пiч, буде вiддавати тепло. Економiя електрики - вiд 30 до 50%! Нарештi, своє вагоме слово в справi економiї скажуть двухтарифнi лiчильник i, звичайно ж, мозок системи опалення - терморегулятор. Саме вiн пiдтримує в примiщеннi задану температуру, включаючи кабель, коли потрiбно пiдiгрiти повiтря, i вимикаючи його, коли досягнутий потрiбний показник.

Чим «розумнiшi» терморегулятор, тим краще - економiчнiше i комфортнiше. Наприклад, якщо терморегулятор забезпечений датчиками, що фiксують температуру пiдлоги i повiтря на висотi людського зросту, вiн буде включати системи електропiдiгрiву («тепла пiдлога», конвектори i т. Д.) З урахуванням швидкостi їх нагрiвання i охолодження. Терморегулятор, створений на базi мiкропроцесора, цiлком можна назвати думаючим - вiн оптимально адаптує систему опалення до заданої господарем програмою. Вночi буде прогрiватися тiльки спальня, в iнших примiщеннях терморегулятор пiдтримує помiрну температуру - + 12-150С, але до пробудження господарiв нагрiє зал, ванну i їдальню до + 20-260С - як замовлять. Причому терморегулятор сам прорахує з точнiстю до хвилини, коли треба включити обiгрiв, щоб до моменту, коли задзвонить будильник, в будинку було тепло i затишно. Поїхали домочадцi на роботу - в усьому будинку температура знизилася. Вибираються з офiсу назад - терморегулятор вже «командує», де якi конвектори або теплi пiдлоги повиннi включитися. І водостоки з покрiвлею, i труби iнженерних мереж постiйно обiгрiвати немає нiякої необхiдностi: встановлюється спецiальна програма, i кабель включається, тiльки якщо в стоках утворюється лiд, а на покрiвлю налипає снiг. Усунув проблему - вiдключився. Сам, за допомогою «розумного» терморегулятора, без участi господаря, який може бути абсолютно спокiйний за свiй будинок i iнженернi мережi.

А от зараз починаємо рахувати. Скажiмо, потрiбно забезпечити опалення двоповерхового котеджу загальною площею 200 кв. м. Зразковi розцiнки на установку водяного опалення - 20-30 доларiв за квадратний метр, тобто 4000-6000 доларiв (втiм, це дуже приблизнi цифри: якщо закуповувати висококласне обладнання провiдних свiтових брендiв, буде дорожче). Щоб забезпечити електрообiгрiв цих площ, буде потрiбно сумарна потужнiсть 20 кВт. Припустимо, не мудруючи лукаво, ми купуємо десять двухкiловаттних фiрмових обiгрiвачiв з терморегуляторами за 1500 доларiв. Округляем вартiсть кiловата електроенергiї до пiвтора рублiв. Беремо стандартний 200-денний опалювальний сезон (4800 годин). Потужнiсть, фактично витрачається на пiдтримання необхiдної температури, становить 30% номiнальної. Множимо 20 кВт на 0,3 (фактична витрата потужностi), на 4800 годин i на 1,5 рубля - отримуємо плату за сезон: приблизно 43 200 рублiв, або 1500 доларiв. При впровадженнi енергозберiгаючих технологiй цi витрати знижуються до 800 доларiв. А рiзниця мiж первинними вкладеннями в водяне опалення i електрообiгрiв становить 2500-4500 доларiв. І цих грошей вистачить на оплату електроенергiї для обiгрiву замiського будинку протягом трьох-п'яти рокiв. А ви думаєте, чому дбайливi iноземцi волiють саме електрообiгрiв ?!

З точнiстю до вата
Звичайно, з використання електричного опалення ми поки iстотно вiдстаємо вiд цивiлiзованих країн. Десь позначається вплив дисбалансу в тарифнiй полiтицi на енергоносiї, який якщо i усунеться, то не ранiше вступу Росiї до СОТ, десь грають роль традицiї i вiдсталiсть мислення ... Але ж якихось 10-15 рокiв тому i «тепла пiдлога» здавався чимось з областi наукової фантастики, екзотикою, доступною лише обраному колу дуже заможних людей. Зараз це - товар самого що нi на є широкого вжитку. Не виключено, що аналогiчна iсторiя повториться i з електроопаленням, благо, всi передумови для цього є.

Але система електрообiгрiву будинку - це не тiльки тепла пiдлога, рулон якого можна купити i самостiйно «розкачати» в передпокої або ванною.

По-перше, необхiдний проект електроопалення, який найкраще розробляти при проектуваннi будинку. Зазвичай займається цим або лiцензована комплексна компанiя, яка будує будинок, або запрошений субпiдрядник, що спецiалiзується на електроопаленнi i має вiдповiдну лiцензiю.

По-друге, в цей проект обов'язково повиннi бути включенi прилади захисту, обесточиваются мережу при форс-мажорних обставинах.

По-третє, без використання «розумних» приладiв i теплозберiгаючих технологiй при будiвництвi будинку i електроопалення виявиться вельми витратним навiть для заможного власника i не виправдає себе. На це слiд звернути особливу увагу, тому пiдрядник i субпiдрядник повиннi працювати в однiй зв'язцi i на кiнцевий результат. І вже на стадiї проектування знати, що, припустимо, замiсть звичайних пiдвiконь потрiбнi пiдвiконня з пiдiгрiвом, стяжка буде товстою, отже, треба злегка «пiдняти» стелi, а в щитку передбачити мiсце для терморегулятора.

По-четверте, проект повинен бути прорахований до вата. Якщо видiленої потужностi не вистачає, треба подбати про додаткове джерело отримання електроенергiї. Аварiйний генератор обов'язковий!
Нарештi, проект повиннi завiзувати фахiвцi Енергонагляду i Держпожнагляду. А монтаж системи, її випробування i запуск в експлуатацiю найкраще провести пiд авторським наглядом. Але в цiлому нiчого тут страшного немає, процедура цiлком стандартна, якщо пiдходити до справи серйозно, не ризикуючи ввiряти своє майно i життя випадковим «електрикам-любителям», ледь вирiзняє запобiжник вiд акумулятора.

Звичайно, слiд було б докладнiше поговорити безпосередньо про електроопалювальних приладах, вибiр яких на ринку Санкт-Петербурга досить широкий, але про це - наступного разу.

Джерело: www.zagorod.spb.ru
30-10-2017, 19:27
477 просмотров
[/group]