Проектна декларацiя "вiтро-Вiлладж"

Інформацiя про iнвестора-забудовника
1) Забудовник - Закрите акцiонерне товариство «Парк культури та вiдпочинку», Свiдоцтво про державну реєстрацiю серiя 77 № 003190022; видане ІМНС № 10 по ЦАО м Москви за ОГРН 1037710053831, дата реєстрацiї: 01.07.2003 р, ІПН / КПП 7710469706/771001001 Юридична адреса -123056, м.Москва, вул. Василiвська, буд.4, корп.3,4;
режим роботи забудовника: з 10 до 19 годин щодня, крiм суботи та недiлi
2) Засновники забудовника: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Мiськi лазнi» Свiдоцтво про державну реєстрацiю серiя 77 №004284100, виданий ІМНС № 3 по ЦАО м Москви, за ОГРН 1037703007913, дата реєстрацiї: 17.02.2003 р, ІПН / КПП 7703369098 / 770301001
Юридична адреса - 125009, г. Москва, Леонтiївський пров., Буд. 21/1, стр. 1 Володiє 70% акцiй ЗАТ «Парк культури та вiдпочинку» Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Парк Груп» Свiдоцтво про державну реєстрацiю серiя 77 №003190056, видане ІМНС № 10 по ЦАО м Москви за ОГРН 1037710053358, дата реєстрацiї: 02.07.2003 ІПН / КПП 7710469826/771001001
Юридична адреса 123056, г. Москва, вул. Василiвська, буд.4, корп. 3,4 Володiє 30% акцiй ЗАТ «Парк культури та вiдпочинку»

4) власнi кошти 224 964 тис. Руб., Фiнансовий результат поточного року - збиток, що сформувався на етапi незавершеного будiвництва, розмiр кредиторської заборгованостi на день опублiкування проектної декларацiї 88 967 тис. Руб.

5) у будiвництвi багатоквартирних корпусiв i iнших об'єктiв нерухомостi забудовник протягом трьох рокiв, що передують опублiкуванню данiй проектної декларацiї, не брав участi
Інформацiя про проект будiвництва
1) Мета проекту будiвництва - будiвництво бази вiдпочинку «вiтро Вiлладж» (1-а черга будiвництва -корпус, друга черга - фiзкультурно-оздоровчий комплекс i культурно-розважальний комплекс) за адресою: Подiльський район, Кленiвський с / о, поблизу д . Киселеве.

Етапи реалiзацiї:
- Пiдготовчий етап - вересень 2004 р листопад 2005, - будiвництво та обладнання бази вiдпочинку - листопад 2005 р - 30 червня 2007 р - здача в експлуатацiю 7 корпусiв - 30 вересня 2007 р - здача в експлуатацiю фiзкультурно оздоровчої комплексу та культурно-розважального комплексу - 31 грудня 2007
- Результати позавiдомчої експертизи ГУ МО «Мособлгосекспертiза» проектної документацiї:
«Робочий проект на будiвництво бази вiдпочинку« вiтро Вiлладж »за адресою: Подiльський район, Кленiвський с / о, поблизу д. Киселеве вiдповiдає поставленим вимогам та з урахуванням позитивних висновкiв органiв спецiалiзованої експертизи та зауважень, викладених у цьому висновку, рекомендується до затвердження ...» ;

2) дозвiл на будiвництво № 613 вiд 7 листопада 2005 видано Головним архiтектором Подiльського району В.Ф. Свiчкареве i затверджено Головою Подiльського району Москальовим Н.П .;

3) права забудовника (Закрите акцiонерне товариство «Парк культури та вiдпочинку») на земельнi дiлянки пiдтверджується свiдоцтвом про державну реєстрацiю права власностi на земельнi дiлянки 28664 кв.м НА №0326846, 27999 кв.м НА №0326847, 28729 кв. м НА №0326849, 28581 кв.м НА №0326850 вiд 16 вересня 2005
Права оренди на земельнi дiлянки пiдтверджується свiдоцтвом про державну реєстрацiю права оренди земельних дiлянок 28227 кв.м серiї 50 АЖ 233 448 вiд 11 червня 2004 i 500 кв. м серiї 50 АЖ № 216073 вiд 24 травня 2004 року на пiдставi договорiв оренди мiж Комiтетом з управлiння майном Адмiнiстрацiї Подiльського району Московської областi та Закритим акцiонерним товариством «Парк культури i вiдпочинку».
Всього земель для забудови 14, 27 га. Межi земель для забудови - з пiвночi i пiвдня - лiси Подiльського досвiдченого мiжрайонного управлiння лiсами, з пiвденного заходу - в 600 м автодорога на Подольск-Хрести, iз заходу - в 300 м протiкає рiчка Сеча; елементи благоустрою - асфальтобетоннi дороги з пристроєм тротуарiв з обох сторiн, прогулянкових пiшохiдних дорiжок, що зв'язують мiж собою функцiональнi частини бази вiдпочинку, мiсця вiдкритих стоянок для паркування автомашин мешканцiв селища, малi архiтектурнi форми, дитячi, спортивнi та господарськi майданчики, майданчики для вiдпочинку бiля кожного корпусу , озеленення вiльної вiд забудови територiї шляхом посадки дерев, чагарникiв i пристроєм газонiв. ;

4) Корпуси двох типiв: 2 корпуси типу «Атрiум», розташованi в пiвденно-схiднiй частинi дiлянки. Цей тип корпусу запроектований за iндивiдуальним проектом на 39 нежитлових примiщень - апартаментiв, який представляє в планi композицiю з двох вигнутих блокiв, з'єднаних многосветним єдиним холом-атрiумом i утворюють конфiгурацiю у виглядi «Х». Кожен блок має п'ять наземних поверхiв i пiдвал з розмiрами в планi 52,2х10,4м, висота поверху -3,3м подвала- 2,7м. Покрiвля плоска, поєднана.

У корпусi передбачено:
-подвал (висота у свiтлi - 2,4м), де виконується розводка iнженерних комунiкацiй, розмiщуються електрощитова та технiчне примiщення, що має вiдокремленi виходи.

-на першому поверсi розташований вхiдний хол-вестибюль, в якому розмiщуються панорамний лiфт (вантажопiдйомнiсть 1000 кг) i сходи, що з'єднують мiж собою всi поверхи обох блокiв. Перед входом в корпус передбачений пандус з ухилом 1:12.

Планувальна структура корпусу - вiдкритi з кожного житлового блоку в простiр холу галереї, з яких здiйснюються основнi входи в апартаменти. Крiм того, з метою пожежної безпеки, кожне примiщення житлового блоку має вихiд на одну з двох окремих евакуацiйних сходiв, не пов'язаних з галереєю i холом, з виходом безпосередньо на вулицю. Кожна евакуацiйна сходова клiтина має вихiд на плоску покрiвлю.

Корпуси цього типу мають наступний набiр апартаментiв:
-двухкомнатних-19, загальною площею вiд 84,2 до85,1 кв.м, -трехкомнатних - 2, загальною площею 124,4 i 125,0 кв.м;
-четирехкомнатних -16, загальною площею 149,9 i 150,5 кв.м, -пятiкомнатних - 2, загальною площею 221,9 i 249,9 кв.м

Будiвля оснащена наступними видами iнженерного устаткування: централiзоване водяне опалення, холодне i гаряче водопостачання, приготування їжi на електроплитах, каналiзацiю, електропостачання, телефон, радiо, телебачення, лiфт вантажопiдйомнiстю 1000 кг, домофон.

5 корпусiв типу «Комфорт», розташованi в пiвнiчно-захiднiй частинi дiлянки злiва вiд головної в'їзної дороги. Цей тип запроектований за iндивiдуальним проектом. Корпус має в планi прямокутну форму i складається з однiєї секцiї на 44 нежитлових примiщення - апартаментiв. Будiвля 5-типоверхова, з пiдвалом i з розмiрами в планi в осях 17,07Х46,16 м. Висота поверху - 3,3м, пiдвалу-2,7м. Покрiвля плоска поєднана.

У корпусi передбачено: -подвал (висота у свiтлi - 2,4 м, де виполяняется розводка iнженерних комунiкацiй;
-на першому поверсi розташованi: вхiдний тамбур з вестибюлем; електрощитова, технiчне примiщення, а також шiсть однокiмнатних, однi двокiмнатнi та двоє трикiмнатних апартаментiв. Вертикальнi комунiкацiї представленi сходами, що має вихiд на покрiвлю, i лiфтом вантажопiдйомнiстю 400 кг з верхнiм машинним вiддiленням. На майданчик перед входом в будiвлю ведуть сходи i двi симетричнi рампи-пандуса для в'їзду iнвалiдних i дитячих колясок.

На кожному поверсi (крiм першого) запроектованi свiтловi холи-рекреацiї. У кожних апартаментах є лоджiї з заскленим огорожею, а на п'ятому поверсi - експлуатованi тераси.

Інженерне обладнання аналогiчно корпусу типу «Атрiум». Корпус цього типу має наступний набiр апартаментiв:
-однокомнатние - 33 шт. iз загальною площею вiд 47,5 до 73,9 кв.м, -двухкомнатние - 1шт iз загальною площею 76,6 кв.м, -трехкомнатние - 10 шт. iз загальною площею вiд 89,4 до 115,7 кв.м.

Всi корпуси мають єдину архiтектурну стилiстику i в їх зовнiшнiй обробцi використовуються однi й тi ж матерiали. Конструкцiя всiх корпусiв передбачається у виглядi безригельного просторового зв'язевого каркаса. Просторова жорсткiсть будiвлi забезпечується спiльною роботою фундаментiв, колон i дiафрагм жорсткостi, пов'язаних з монолiтними перекриттями.

Зовнiшнi стiни:
- Стiни пiдвалу запроектованi монолiтними товщиною 300 мм. У верхнiй частинi стiн, на глибину вiд поверхнi землi 1400 мм передбачається пристрiй теплоiзоляцiї з пiнополiстирольних плит, захищаються стiною з глиняної цегли товщиною 120 мм.
- Стiни наземної частини будiвлi запроектованi в наступних конструкцiях: внутрiшнiй шар з газосилiкатних блокiв об'ємною вагою 600 кг / м3; середнiй шар - шар утеплювача з пiнополiстиролу ПСБ-С 35 - 60 мм; лицьовий шар - з керамiчної лицьової цегли та чорнова кладка з оштукатурюванням поверхнi. Фiксацiя шарiв здiйснюється гнучкими металевими зв'язками з оцинкованої сталi 6AI, з товщиною оцинковки 100 мкм, вiдповiдно до типових вузлами МТСК 6.1
7) до складу загального майна в корпусах входять: пiдвал, на першому поверсi вхiдний тамбур з вестибюлем; електрощитова, технiчне примiщення, на поверхах холи та галереї, сходи i сходовi клiтки, лiфти. Дане майно буде перебувати у спiльнiй частковiй власностi учасникiв пайового будiвництва пiсля отримання дозволу на введення в експлуатацiю корпусiв учасникам пайового будiвництва;

8) передбачуваний термiн отримання дозволу на введення в експлуатацiю споруджуваних корпусiв - до 30 вересня 2007 р перелiк органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування та органiзацiй, представники яких беруть участь у прийманнi вищевказаних корпусiв:
забудовник, замовник, генпiдрядник, пiдрядник, представник управлiння архiтектури Подiльського району, представник органiв санiтарно-епiдемiологiчного нагляду, представник МНС, представник управлiння екологiчного контролю по Подiльському району.

9) Фiзкультурно-оздоровчий комплекс (ФОК), розташований у пiвнiчно-схiднiй частинi дiлянки. Дана споруда запроектовано за iндивiдуальним проектом i являє собою двоповерхову будiвлю з техподполье. У планi ФОК має прямокутну форму з розмiрами 47,1м на 61,25 м i представлено трьома блоками: спортивний зал i басейн розбиває блок допомiжних примiщень. На першому поверсi будiвлi (вiдм. 0.000) розташованi: спортивний зал, басейн, роздягальнi, примiщення банного комплексу, буфет та адмiнiстративно-побутовi примiщення. Другий поверх спорткомплексу (вiдм. 3.300) займають: бар, перукарня, косметичнi кабiнети, а також зали для фiзкультурно-оздоровчих занять iз роздягальнями.

Конструкцiя будiвлi передбачається у виглядi монолiтного каркаса. Просторова жорсткiсть будiвлi забезпечується спiльною роботою фундаментiв, колон, зв'язкiв i жорсткого диска покриття. Просторова робота конструкцiй будiвлi на розрахунковi сполучення вертикальних i горизонтальних навантажень забезпечує досить рiвномiрнi опади пiдстави, нормативнi перемiщення, допустиме розкриття трiщин.

Конструкцiя фундаментiв: спортзалу - передбаченi у виглядi монолiтного стрiчкового фундаменту, з шириною пiдошви 1,4 м; побутової частини i басейну - монолiтна плита товщиною 350 мм. Несучими вертикальними конструкцiями нульового циклу є монолiтнi колони. Зовнiшнi стiни пiдвалу виконуються з фундаментних блокiв.

Вертикальними несучими конструкцiями спортзалу є монолiтнi залiзобетоннi колони з розмiром 700х400 мм. Крок колон 6,3 м. Фахверк будiвлi виконується з прокатних двотаврiв по серiї 1.427.3-9 вип.1 «Сталевi конструкцiї фахверка одноповерхових виробничих будiвель». Крок фахверкових стiйок 6 м. У середньому блоцi в осях 4-5 виконується в'язевий блок.

Зовнiшнi стiни виконуються з сендвiч-панелей «Венталл» товщиною 150 мм. Внутрiшнi стiни виконуються з цегли марки М100 на розчинi М50 товщиною 380 мм.

Покриття будiвлi в осях А-Б виконується по сталевих металевим фермам з парних куточкiв по серiї 1.460.2-10 / 88 вип.1. Крок ферм 6,3 м. В осях В-Е покриття - монолiтна плита товщиною 200 мм. В осях Ж-І покриття - металева балка по ГОСТ 8239-89.
Будiвля ФОК оснащене наступними видами iнженерного обладнання: централiзоване водяне опалення та кондицiювання, холодне i гаряче водопостачання, каналiзацiя, електропостачання, телефон, система водопiдготовки для басейну.

10) Культурно-розважальний комплекс (КРК), розташований у пiвнiчно-захiднiй частинi дiлянки. За основу даної споруди прийнято колишня будiвля кiноклубу пiонертабору «Молчаново», яке пiсля реконструкцiї i прибудов перетворюється в багатофункцiональний культурно-розважальний комплекс.

КРК являє собою єдине одноповерхова будiвля складаються з трьох блокiв: ресторану на 40 посадочних мiсць (захiдний прилаштовують блок), кiноконцертного залу на 150 мiсць (реконструйований блок) та магазину площею 150 м2 (схiдний прилаштовують блок). У планi КРК має прямокутну форму з розмiрами 42х38 м.

Роль несучих елементiв в конструкцiї кiнозалу виконують цеглянi несучi стiни iз силiкатної цегли товщиною 510 мм, якi стоять на стрiчковому. Перекриття кiнозалу виконано iз збiрних залiзобетонних плит. Знову прибудовують схiдна (магазин) i пiвденна (ресторан) частини виконуються за каркасною схемою з несучим каркасом з металевого профiлю. Фундаменти прибудованих частин КРК - стрiчковi монолiтнi залiзобетоннi фундаменти глибиною 1.8 м з шириною пiдошви 1.2 м. Перекриття - утеплювати плоска покрiвля по металевих балках.

Будiвля КРК оснащене наступними видами iнженерного обладнання: централiзоване водяне опалення, холодне i гаряче водопостачання, каналiзацiя, електропостачання, телефон, припливно-витяжна вентиляцiя.
передбачуваний термiн отримання дозволу на введення в експлуатацiю споруджуваних ФОК i КРК - до 31 грудня 2007

11) можливi фiнансовi та iншi ризики при здiйсненнi проекту будiвництва бази вiдпочинку «вiтро Вiлладж» можливо застрахувати за програмами добровiльного страхування в обраних на свiй розсуд учасниками пайового будiвництва страхових компанiях;

12) органiзацiї, що здiйснюють основнi будiвельно-монтажнi та iншi роботи:
- ЗАМОВНИК -000 «Технохолдiнг», лiцензiя ГC1-99-02-27-0-7714223598-017193-1 на будiвництво будiвель i споруд I i II рiвнiв, термiн дiї до 27.09.09г., Видана Федеральним агентством з будiвництва та житлово комунальному господарству.

- Генпроектувальник -000 «Королiвський Торговий Дiм», лiцензiя ГC-1-50-O2-21-05018050851-002677-1, на дiяльнiсть з проектування будiвель i споруд I i II рiвнiв вiдповiдальностi вiдповiдно до державних стандартiв, видана Державним комiтетом РФ по будiвництва та житлово-комунальному комплексу, термiн дiї до 15.03.08г ..

- ГЕНПОДРЯДЧІК- 000 «Королiвський Торговий Дiм +», лiцензiя ГC-1-50-О2-27-0-5018081553-028554-2 на будiвництво будiвель i споруд I i II рiвнiв, термiн дiї до 19.09.10 р, видана Федеральним агентством по будiвництву i житлово-комунальному господарству ,.

- ПОДРЯДЧИК - ТОВ «Градострой», лiцензiя ГС-1-99-02-27-0-7704553580-026738-1 на будiвництво будiвель i споруд I i II рiвнiв, термiн дiї до 14.06.10г., Видана Федеральним агентством з будiвництва та житлово-комунальному господарству.

Джерело:
19-11-2018, 15:55
164 просмотров
[/group]