Мансарда - новий куточок у вашiй оселi

Найбiльш придатними виявилися ранiше побудованi «гостроверхi» вдома готичного стилю. У них з'явилася можливiсть при незначних витратах i в досить короткi термiни створити стерпнi умови для розмiщення житлових кiмнат.

Згодом вдалий досвiд французького зодчого отримав широке поширення не тiльки при реконструкцiї старого, але i нового будiвництва.

Новим «диханням» при створеннi мансард стали сороковi роки ХХ столiття, коли датський iнженер В. Рассмуссен розробив i застосував нову конструкцiю вiкна, пристосовану для мансардних примiщень. Саме, це що дозволило вирiшити головну проблему створення комфорту: оптимальне освiтлення та вентиляцiю.

Якщо ви вирiшили реконструювати свiй замiський будинок i перетворити горище в додатковий комфортне i затишне примiщення, перш за все, необхiдно звернутися до професiоналiв, людей якi, орiєнтуючись на вашi побажання, запропонують варiанти примiщень для мансарди.

Особливо важлива думка експерта в будiвництвi, якщо ви вирiшили надбудовувати додатковий поверх, так як тут можливо, що фундамент будинку може не витримати додаткових поверхiв.

Для початку вам запропонують послуги замiрника, який прибуде на мiсце, дасть оцiнку роботам, назве необхiднi матерiали, в кiнцi залишить кошторис документiв i пiдрахує витрати.

В середньому приїзд зморщок обходиться в 50 у.е. Вартiсть послуг залежить вiд вiддаленостi замiського будинку вiд МКАД. Наприклад, у деяких фiрмах, якщо вiдстань перевищує 30 км., То цiна вже складає 55 доларiв.

Зазвичай реконструкцiя горища пiд мансарду займає л 1,5 мiс. Обiйдеться ж вам квадратний метр в середньому 100 $. Вартiсть може збiльшитися у випадку, якщо необхiдно демонтувати покрiвлю. Тут же знову необхiдно думка експерта.

Технiчнi питання i поради

Несуча частина покрiвлi, яка одночасно є огороджувальними стiнами мансарди, спирається на крокви. Вiд них залежить форма даху, наявнiсть i розташування внутрiшнiх опор, а також величина прольоту. До числа найбiльш часто вживаних в будiвельнiй практицi несучих конструкцiй вiдносяться похилi крокви, елементи яких виконують функцiю балок. Їх оптимальне перетин 50х150 мм.

Такi конструкцiї найбiльш характернi для будинкiв з вузьким корпусом (шириною до 9-12 м) i для малоповерхових будинкiв. Бiльш складнi крокви виконуються у виглядi кроквяних ферм. Вони можуть дерев'яними, сталевими або змiшаними. Їх використовують для великопрольотних перекриттiв. Крокви беруть на себе як постiйну (вага покрiвлi, обрешiтки, прогонiв i власну вагу крокв), так i тимчасове навантаження (снiг, вiтер).

Вiдстань мiж кроквами становить близько 100 см. Для дахiв з ухилами бiльше 45 цей iнтервал збiльшується до 120-140 см. А в регiонах з великим снiговим покривом це вiдстань зменшується до 80-60 см, що пов'язано зi збiльшенням навантажень на крокви. Сьогоднi проектувальники, враховуючи конструктивнi можливостi сучасних будiвельних матерiалiв, прелагают для зведення мансард рiзноманiтнi форми дахiв. Найбiльш проста i поширена трикутна, яку можна бачити в iндивiдуальних замiських будинках.

Бiльш складнi, такi як ламана форма або несиметрична даху характернi для котеджiв i багатоповерхових будiвель. При ламанiй формi даху нижнiй частинi мансарди надають крутий ухил (60-70 °), а верхнiй - пологий (15-30). Пiсля установки i закрiплення кроквяних конструкцiй, можна приступати до покрiвельних робiт. Правда, попередньо необхiдно для покрiвельного матерiалу створити надiйну основу, т. Е. Обрешiтку. Її рекомендується зробити з дерев'яних брускiв (50х50 мм). Вiтчизняний ринок пропонує широкий асортимент покрiвельних покриттiв в числi яких металочерепиця, натуральна черепиця, профнастил, ондулiн та iн.

Враховуючи, що в мансардi повиннi бути створенi оптимально комфортнi умови для проживання i роботи, тому дуже важливо правильно вибрати покрiвельний матерiал, який буде виконувати основну захисну функцiю примiщення.

У теж час крiвля є завершальним об'ємним i кольоровим акцентом в архiтектурi як малоповерхового, так i багатоповерхового будинку. Тому вибiр матерiалу для покриття мансарди має не менш важливе значення, нiж iншi елементи всього будинку.

Для пiдйому на мансарду, наприклад, котеджу, передбачається спецiальна сходи, що ведуть з першого поверху на мансардний. Її мiсце розташування в чому залежить вiд планування примiщення першого та другого поверхiв. Сходи збирається з двох дерев'яних несучих косоурiв (тятив), з'єднаних разом ступенями i огорожi. Косоури спираються на перекриття мансарди i пiдлоги першого поверху.

Тепла «одяг» мансарди.

Якщо мансардний поверх призначений для обладнання житлових примiщень, то його похилi стiни повиннi мати ефективну теплоiзоляцiю надiйно захищає внутрiшнiй простiр вiд холодних вiтрiв i низьких температур. Як утеплювач пропонується застосовувати: пiнопласт, пеноплен, термозвукоiзол, Rockwool, формглас та iн.

Один з цих матерiалiв укладається в подкришное простiр, утворюючи тепле непродуваемое «покривало» не тiльки вiд холоду, але i вiд перегрiву примiщення в лiтнiй перiод.

Щоб утеплювач надiйно виконував свої функцiї i пiддавався впливу вологого потоку повiтря, з внутрiшньої сторони, тобто з боку примiщення його закривають шаром пароiзоляцiї, а iз зовнiшнього боку (з боку покрiвлi) шаром гiдроiзоляцiї.

Вартiсть некотроих покрiвельних матерiалiв.

Назва матерiалу
Вартiсть кв.м. в руб.

металочерепиця
230
натуральна черепиця
225
ондулiн
310
бiтумна черепиця
175
гнучка черепиця
214
покрiвельна мiдь
720
Для забезпечення внутрiшньої вентиляцiї мiж верхньою стороною утеплювального шару i нижньою стороною покрiвельного покриття рекомендується залишити достатнiй простiр, що сприяло б вентиляцiї i видаленню неминучого потоку вологого теплого повiтря, що проникає через паровi перешкоди i теплоiзоляцiйний шар. Оздоблення та обладнання iнтер'єру.

Найпростiший спосiб обробки стiн - це обшiв¬ка простору мiж кроквами вагонкою, стiнними панелями або листами гiпсокартону (фанери). А самi крокви покривають темним лаком або пiнотексом. Пол мансарди роблять дере¬вянним: дошки прибивають безпосередньо до балок перекриття, поверх звуко- i теплоiзолюючого матерiалу.

Перевагою для внутрiшньої обробки користуються деревно-волокнистi плити (ДВП), якi є хорошими теплоизоляторами (плита товщиною 12 мм еквiвалентна одному цеглi або дошцi товщиною 45 мм). Не менш важливо, що цi плити одночасно забезпечують хорошу звукоiзоляцiю, не руйнуються шкiдниками, оскiльки антисептованi. ДВП являє собою м'який, легкий i ламкий картон рiзної товщини i фортецi. Лицьова сторона плити - гладка, iнша - трохи рифлена. ДВП легко рiжеться, не деформується вiд перепадiв температури i вологостi. На її лицьову сторону навiть без пiдшару газетного паперу добре приклеюються шпалери., Що приносить в iнтер'єр домашню теплоту. При оформленнi iнтер'єру мансарди - невеликого i порiвняно невисокого примiщення - бажано ви¬бiрать свiтлi тони фарби або обробки, завдяки яким людина психологiчно не вiдчуває «тиску» стiн i стелi.

В залежностi вiд побажань i смакiв замовника, а також враховуючи розмiри i площi примiщень i крутизну даху мансарди, можна створити зручне планування житлового простору, що включає вiтальню, спальню, кабiнет або кiмнату для вiдпочинку i т. Д.

Обмежений простiр мансардного поверху, регламентоване нахилом i конструкцiєю перекриттiв даху, диктує спецiальний пiдбiр меблiв i обладнання у вiдповiдностi з певними вимогами, в числi яких компактнiсть i простота конструктивного рiшення а, головне, зручнiсть користування. Наявнiсть рiзних нiш, якi перебувають у «мертвих». Т. е. Незручних зонах i нахил стiн створюють ряд незручностей. Тому цей простiр намагаються використовувати для розмiщення вбудованi меблiв, висувних шаф, секретера для роботи i т. Д.

У тiй частинi мансарди, що має висоту вiд пiдлоги до похилої частини стелi 1,8-1,9 м., Бажано розмiстити лiжка, диван. Влаштувати комору. Це пов'язано з тим, що пiдходити впритул до таких стiн на весь зрiст незручно через те, що стеля тут знижується.

Центральну зону мансарди бажано залишити для проходу. Тут можна пересуватися на весь зрiст. Тому цей простiр бiльше пiдходить для розстановки обiднього столу, стiльцiв та iнших предметiв меблiв (шафи, меблевi стiнки i т.д.). Високi меблi бажано встановлювати мiж похилими кроквами. Дверцята цих шаф-нiш можуть вiдкидатися вниз i виготовлятися з дерев'яних рейок, наскрiзнi отвори мiж якими забезпечують необхiдну вентиляцiю для постiльної бiлизни. На рiвнi верху матраца лiжка або тахти можна змонтувати полицi для книг, свiтильника i предметiв особистої гiгiєни. Полицi влаштовуються у виглядi уступiв. Вони крiпляться до похилих площинах стiн за допомогою спецiальних металевих або дерев'яних куточкiв.

У тому випадку, коли мансарда перетворюється на загальну або житлову кiмнату, в обiднiй зонi рекомендується мати откри¬тие або заскленi полицi-нiшi (з розсувними стеклами). У зонi, де похилий дах пiдходить до пiдлоги, цi ємностi використовуються як буфет, в якому можна зберiгати посуд або iншi предмети домашнього ужитку. Як правило, варiант розмiщення спецiального оборудо¬ванiя i вбудованих меблiв вибирається залежно вiд конкретних умов примiщення мансарди.

Вартiсть оздоблювальних матерiалiв

Назва матерiалу
Вартiсть в руб. / Кв.м.

Фанера
115-130
Гiпсокартон
140
Шпалери
вiд 150
Вагонка
100 - 120
Дошка статева
вiд 150
Ковролiн
вiд 56
Ламiнат
вiд 190
Дошка паркетна
вiд 800
Лiнолеум
88 - 109
Освiтлення мансарди

Основне джерело свiтла для мансарди - вiкно, яке розмiщується у вертикальнiй торце¬вой стiнi або прорiзано в даху. Похилi свiтловi прорiзи в даху пропускають бiльше свiтла, нiж у вертикальних стiнах, У випадку, коли необхiдно зменшити освiтленiсть примiщення, передбачається вiдповiдна солнцезащита - декоративнi натяжнi штори - жалюзi.

Для штучного освiтлення мансарди передбачаються два види джерел свiтла: один - загальний, другий - локальний, розрахований на обмежену зону освiтлення (бра, торшер, настiльна лампа i т.д.). Часто одночасно використовують рiзнi види свiтильникiв, якi можуть створювати загальне i локальне освiтлення кiмнат.

Джерело:
29-11-2018, 09:19
161 просмотров
[/group]