» » На московських новобудовах виявленi занадто низькi цiни

На московських новобудовах виявленi занадто низькi цiни

Московськi чиновники боротимуться iз занадто низькими цiнами пiдрядникiв у будiвництвi. Демпiнг - суттєва причина зриву термiнiв будiвництв, виявили вони.

Проблема демпiнгу iстотна для московського будiвельного ринку, заявив керiвник департаменту будiвництва Москви Андрiй Бочкарьов (цитата по "Інтерфаксу"). Десятки об'єктiв зупиненi, тому що компанiї не змогли виконати зобов'язання i кинули об'єкт недобудованим, пояснює представник департаменту будiвництва Москви. Мова йде про об'єкти, пов'язаних з проведенням iнженерних комунiкацiй, будiвництвом дитячих садкiв, шкiл, житла, соцiально значущих об'єктiв, уточнює вiн. Недобросовiснi компанiї iнодi знижують цiни на 40-50% вiд максимальної цiни контракту, говорить представник департаменту. Пiдрядникiв вiн назвати вiдмовився, сказавши лише, що це десятки компанiй, у тому числi тi, якi присутнi на ринку давно.

З березня мiсто, за словами представника департаменту, виявив десятки випадкiв демпiнгу, а за три роки - сотнi.

Випадки, коли компанiї пропонують побудувати об'єкт за цiною нижче собiвартостi, дiйсно є, пiдтверджує спiвробiтник великої компанiї-забудовника, який попросив про анонiмнiсть. При цьому не завжди зрозумiло, за рахунок чого компанiя планує виконати контракт, продовжує вiн: нерiдко витрати бюджету ростуть вже в процесi будiвництва.

При проведеннi аукцiону замовник зобов'язаний укласти контракт з компанiєю, яка запропонувала найбiльш вигiдну цiну, говорить адвокат юридичної компанiї "Юков, Хренов i партнери" Дмитро Лобачов.

Прямого збитку мiсту через демпiнг не нанесено, говорить представник департаменту, але об'єкти замороженi, не будуються i не здаються в експлуатацiю. Якщо контракт не виконується, замовник може його розiрвати i застосувати до пiдрядника штрафнi санкцiї, говорить Лобачев. При цьому мiсто, щоб завершити будiвництво, змушений проводити торги заново, продовжує представник департаменту.

Станом на березень мiсто вирiшило розiрвати 53 контракту. Бiльшу частину - на пiдставi того, що минули строки виконання, говорив тодi чиновник мерiї.
18-10-2018, 06:08
135 просмотров
[/group]