Презентацiя Стратегiї розвитку Києва

Презентацiя Стратегiї розвитку Києва до 2025 року.

Презентацiя Стратегiї розвитку Києва Сьогоднi 26 травня 2012року о 14:30 у Колоннiй залi Київської мiської державної адмiнiстрацiї вiдбудеться розширена нарада пiд головуванням Президента України Вiктора Януковича.

На нарадi планується провести презентацiю проекту щодо Стратегiї розвитку мiста Києва до 2025 року. Проводитися захiд буде за адресою: вул. Хрещатик, 36, 2-й поверх.

Експерти та члени Консорцiуму iз написання Стратегiї розвитку Києва в ходi одного iз засiдань вiдзначили, що фiксацiя територiї мiста в певних межах, поетапне винесення промислових зон iз центральних i житлових районiв столицi, вiдновлення «старого мiста», збереження i збiльшення зелених зон i жорстке дотримання Генерального плану Києва - це основнi принципи стабiльного територiального розвитку столицi.

Начальник комунального пiдприємства «Інститут генерального плану мiста Києва» Сергiй Броневицький сказав, що одним з принципiв розвитку мiста, закладених у Стратегiї розвитку Києва до 2025 року, є фiксацiя площi столицi в iснуючих кордонах. Так як компактне розмiщення об'єктiв заощадить фiнансовi ресурси на розвиток iнженерної та транспортної iнфраструктури.

Так само, на думку багатьох експертiв Громадської ради, однiєю з найголовнiших завдань, є оновлення iнфраструктури Києва i забудова iснуючих територiй мiста.

5-08-2018, 22:50
166 просмотров
[/group]