» » Азаров перевiрить скандальнi будiвництва столицi

Азаров перевiрить скандальнi будiвництва столицi

Азаров перевiрить скандальнi будiвництва столицi Прем'єр Микола Азаров доручив Київськiй горгосдамiнiстрацii перевiрити скандальнi будiвництва в центрi Києва. Ранiше мiнiстр регiонального розвитку подавав прем'єру список резонансних будiвництв, до якого увiйшли чотири об'єкти
Прем'єр-мiнiстр України Микола Азаров доручив Київськiй мiськдержадмiнiстрацiї провести перевiрку скандальних об'єктiв, що будуються в iсторичнiй частинi Києва, повiдомила прес-служба вiце-прем'єр - мiнiстра регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства Вiктора Тихонова.

Згiдно з повiдомленням, зокрема, Азаров доручив мiськдержадмiнiстрацiї створити спецiальну комiсiю з проведення всебiчної перевiрки вiдповiдностi будiвництва цих об'єктiв мiстобудiвному законодавству, державним будiвельним, санiтарним та екологiчним нормам.

Ранiше Тихонов повiдомляв про звернення до Азарова з пропозицiєю доручити Київськiй мiськдержадмiнiстрацiї створити комiсiю з перевiрки будiвництва конфлiктних об'єктiв у Києвi.

Тодi мiнiстр вiдзначав, що за результатами перевiрки Київська мiськдержадмiнiстрацiя має вжити вiдповiдних рiшення по кожному об'єкту, а також притягнути до вiдповiдальностi осiб, дiї або бездiяльнiсть яких призвели до порушення мiстобудiвного законодавства.

Серед викликали резонанс об'єктiв будiвництва Тихонов в записцi до прем'єр-мiнiстра вказував:

- Будiвництво офiсно-торговельного центру по вул.Б.Хмельницького, 7/20, замовником якого виступає ТОВ "Альянс-Центр", проектувальником - ТАМ "А.Пашенько";

- Будiвництво житлового комплексу по вул.О.Гончара, 17-23, замовником якого виступає ТОВ "Інвестицiйно-будiвельна група", проектувальник - АБ "Янош Вiг i партнери";

- Будiвництво багатоповерхового житлового будинку на територiї Олександрiвської лiкарнi по вул.Шовковична, 39/1 (замовник - ТОВ "Житло-Буд", проектувальник - ТОВ "Проектно-будiвельна фiрма" Ардок ");

- Будiвництво будинку з вбудованими офiсними примiщеннями, примiщеннями соцiальної сфери та пiдземним паркiнгом по вул.Пирогова, 2/37 "Б" (замовник - ТОВ "Торговий дiм Мiжнародної спiлки українських пiдприємцiв").
27-09-2018, 20:52
160 просмотров
[/group]