Януковичу не подобаються хмарочоси в Києвi

Януковичу не подобаються хмарочоси в Києвi Президент України Вiктор Янукович вважає, що в Українi має бути запроваджено регулювання мiстобудiвної дiяльностi, яке виключило б можливiсть будiвництва хмарочосiв в iсторичних частинах мiст.

Про це вiн заявив сьогоднi в ходi засiдання Громадської гуманiтарної ради.

Янукович пiдкреслив, що збереження об'єктiв нацiональної культурної спадщини - це персональна вiдповiдальнiсть керiвникiв мiсцевих органiв влади.

«Рiшення, якi приймаються радами всiх рiвнiв з вiдчуження таких об'єктiв, там, де ми встигнемо, ми їх зупинимо. Наприклад, по Києву. Я кiлька днiв тому сказав головi КМДА, щоб всi рiшення, якi були про видiлення земельних дiлянок на територiї лiсових насаджень, паркiв, дитячих садкiв, були зупиненi », - додав вiн.

За словами глави держави, зараз цими питаннями займається Генеральна прокуратура.

«Ми з вами доб'ємося того, щоб врештi-решт навести тут порядок. Але мова не йде про якийсь мораторiй або повну заборону на будiвництво у буферних зонах, адже реставрацiя пам'яток i створення туристично-готельної та музейної iнфраструктури - невiд'ємна частина будiвельної дiяльностi. Тут є велика рiзниця мiж руйнуванням i реставрацiєю, збереженням i використанням », - сказав вiн.

За словами Януковича, багато країн свiту пройшли процеси реставрацiї пам'яток, i завдяки цьому спадщина цих країн збереглося досi.

«Нам потрiбно дуже грамотно i по-господарському пiдiйти до вирiшення цих питань ... хмарочоса не мiсце в iсторичних центрах, це однозначно. У Києвi, Львовi, Чернiвцях та в будь-якому мiстi, де їх спорудження руйнує iсторичне середовище », - пiдкреслив президент.

За його словами, про це багато рокiв велися розмови, а тепер прийшов час перейти вiд слiв i документiв до справи i вибудувати надiйну систему захисту всiх нацiональних святинь вiд будь-яких посягань.

Янукович вважає, що в Українi має бути впроваджене таке регулювання мiстобудiвної дiяльностi, яке iснує в багатьох європейських мiстах - Краковi, Будапештi, Празi, Вiднi, де жорстко регламентується не лише сама можливiсть будiвництва, а й габарити будiвель, а також характер їх архiтектури.
19-08-2017, 07:23
127 просмотров
[/group]