День будiвельника - дата всесвiтньої важливостi

День будiвельника - дата всесвiтньої важливостi У свiтi iснують тисячi професiй, якi, як вiдомо, все є важливими. Однак серед них є професiї, ще бiльш важливi, нiж всi iншi, такi як доктор, вчитель, пожежник, мiлiцiонер. Також, безсумнiвно, до останнiх можна вiднести i професiю будiвельника, свято якого сьогоднi, 8 серпня, вiдзначає вiдзначати весь свiт. Будiвельник недарма заслужив такої шана - адже трудiвники цiєї галузi - чоловiки i жiнки виконують одну з головних життєвих функцiй - дають дах над головою величезному числу людей. Усвiдомлюючи всю важливiсть цiєї професiї, в 1955 роцi, уряд СРС? видало указ, в якому призначило другу недiлю серпня днем ??будiвельника. Перший свято вiдбулося 12 серпня 1956, i з того часу, щорiчно в цей урочистий день проводяться виставки, гуляння i концерти, на яких звучать .

Також з цiєю знаменною днем ??пов'язаний цiкавий звичай - посвята молодих фахiвцiв. Починаючому будiвельниковi дають з'їсти хлiб з сiллю (уособлення пуда з сiллю) для якнайшвидшого освоєння спецiальностi. Потiм молодий фахiвець повинен потримати руки над чашею з вогнем, щоб вiдчути, наскiльки його майбутня робота «гаряча».

Цього року з днем будiвельника повиннi прозвучати 8 серпня. Важливо не забути про цей день i обов'язково привiтати друзiв, всiх знайомих, а тим бiльше рiдних представникiв цiєї професiї.

Якщо ви знаєте, як привiтати тата чи брата, але поздоровлення жiнцi-будiвельнику у вас викликають труднощi - не страшно, адже в помiчниках є свiтова мережа, в якiй є , жiнцi, мамi, коханiй дiвчинi, професiйнi та особистi, смiшнi i серйознi i багато-багато iнших. Скориставшись допомогою вiтального порталу можна здивувати i порадувати дорогого вам людини оригiнальним тостом, красивою електронної листiвкою, смiшним, веселим вiршем i т.п. Такi привiтання з днем ??будiвельника запам'ятаються надовго i при спогадi, будуть ще довго викликати на губах милу посмiшку.
15-01-2018, 20:49
137 просмотров
[/group]