Андрiївський узвiз буде будувати сiм'я Ющенка

Андрiївський узвiз буде будувати сiм'я Ющенка На Андрiївському узвозi збираються забудувати рестораном i готелем ВІП-рiвня останнiй незайнятий дiлянку землi. За повiдомленнями ЗМІ, замовником проекту виступають найближчi родичi екс-президента Вiктора Ющенка, а будiвництво має розпочатися вже нинiшньої осенi.

Найбiльш резонансним проектом, розглянутим на засiданнi столичного мiстобудiвної ради 22 липня, стало будiвництво на перетинi Андрiївського узвозу та Боричевого Току ресторану в комплексi з магазином з продажу предметiв мистецтва та виставковим залом, а також невеликим готелем на 8 номерiв.

Замовником будiвництва об'єкта, який розташується нижче театру «Колесо», виступила ТОВ «Фiрма« Сула ». Як повiдомляють ЗМІ, власниками компанiї є близькi родичi екс-президента України Вiктора Ющенка - брат Петро i племiнник Ярослав.

Сьогоднi планований пiд забудову дiлянку - чи не єдине вiльне вiд будiвель мiсце на Андрiївському узвозi. Зона проектування визначена як регенерацiйнi. Для будiвництва видiлено майданчик розмiром всього 580 кв. метрiв. Примiтно, що незважаючи на ряд висловлених мiстобудiвниками зауважень i побажань до проекту, будiвництво розраховують розпочати вже в найближчi мiсяцi.

Історико-мiстобудiвне обґрунтування та стилiстичнi особливостi району визначили висоту будiвлi, яка не повинна перевищувати 19 метрiв, i його архiтектурний стиль. Проектувальник - ТОВ «Планета буд» - представив будiвля, яка з боку театру «Колесо» має три поверхи, а з боку Боричевого Току - п'ять.

У цокольному поверсi будуть розташованi пiдсобнi примiщення ресторану, на першому поверсi - сам ресторан на 60 посадкових мiсць, другий i третiй поверхи вiдданi пiд магазин з продажу предметiв мистецтва та картинну галерею, а в мансардному поверсi влаштують примiщення для вiдпочинку VIP-клiєнтiв. Всi поверхи будуть з'єднанi панорамним лiфтом. У будiвлi побудують пiдземний механiчний паркiнг на 24 автомобiлi, заїзд в який буде здiйснюється з боку Боричевого Току. В якостi архiтектурного рiшення авторами проекту був обраний досить статичний стиль українського модерну, який не домiнує над навколишньою забудовою.

Будiвництво будiвлi на такому вiдповiдальному мiсцi зажадала вiд членiв мiстобудiвної ради серйозного обговорення. Рецензент Лариса Скорик вважає, що головне - це повага до обраного стилю. Якщо заявлений український модерн, то його i треба дотримуватися. А в запропонованому рiшеннi це не витримано, оскiльки український модерн не передбачає на даху функцiональних вiкон, в рiшеннях фасаду не повинно бути елементiв мавританського стилю i бароко, а покрiвля повинна бути скатної i з заломами. Вона попросила авторiв позбутися еклектики у вирiшеннi архiтектурного образу будiвлi i попрацювати над фасадами. Горизонтальний розподiл функцiй будiвлi вона вважає виправданим, а заїзди в нього виконаними грамотно.

Натомiсть начальник Управлiння охорони пам'яток iсторiї, культури та iсторичного середовища столицi Руслан Кухаренко не висловив претензiй до авторiв за архiтектурним рiшенням i порахував об'єкт вiдбувся. На його думку, треба давати авторам бiльше свободи при проектуваннi та дбайливiше вiдноситься до їх роботи.

Архiтектор Вiктор Добровiнський, якого пiдтримали iншi члени мiстобудiвної ради, висловив зауваження по виїздам на Боричiв Тiк i Андрiївський узвiз з будiвель, що знаходяться в другiй лiнiї забудови. На його думку, на момент розгляду проекту вже мають бути проведенi громадськi слухання, оскiльки поява будiвлi перекриває можливiсть проходу людей i проїзду транспорту до сусiднiх будинкiв.

Мiстобудiвник Йосип Шварцман зауважив, що висота будiвлi завищена, до того ж майданчик, вiдведена пiд будiвництво, буде забудована на мало не на 99% - 538 кв. м з 580 кв. м. Це, як пiдкреслив архiтектор, не вiдповiдає нормативам, тому корисну площу будiвлi треба зменшити в три рази.

Його колегу Вiктора Судоргiн збентежило вiдсутнiсть накопичувальної площадки для автотранспорту. До того ж, на його думку, функцiї в будiвлi не роздiленi, зокрема, видовищнi зони є транзитними для готелю, в той час як примiщення з рiзними функцiями повиннi мати окремi входи.

На закiнчення виступив заступник голови секцiї мiстобудування та архiтектури Юрiй Тихонович. Вiн погодився з зауваженнями виступаючих i зазначив, що проект треба доопрацювати. Вiн вважає, що його можна буде узгодити тiльки тодi, коли автори ув'яжуться його з концепцiєю реконструкцiї Андрiївського узвозу, проведуть громадськi слухання, владнають всi питання з сусiднiми землекористувачами i проведуть iнженерне обстеження сусiднiх будинкiв.
26-11-2018, 23:50
393 просмотров
[/group]