Пiдготовка до будiвництва замiського будинку

Пiдготовка до будiвництва замiського будинку Всiм добре вiдомо, що перед тим, як будiвельники почнуть зводити стiни майбутнього будинку, необхiдно виконати безлiч самих рiзних пiдготовчих робiт. Вiд якостi цих робiт багато в чому буде залежати те, наскiльки мiцним, надiйним i головне довговiчним буде ваш будинок. завжди починається з вибору земельної дiлянки, на якiй буде розташовуватися котедж, i цiлого комплексу робiт, спрямованих на дослiдження особливостi даної мiсцевостi. Компанiя SearchBuild.Ru надає повний комплекс послуг з геодезичного та геологiчного дослiдження мiсця майбутньої споруди. В даному випадку має значення безлiч самих рiзних факторiв: тип i особливостi грунту, наявнiсть i особливостi пiдземних вод, рельєф мiсцевостi, екологiчнi чинники мiсцевостi та багато iнших. Подiбнi дослiдження не є основним профiлем роботи будiвельної компанiї, проте вони мають саме пряме вiдношення до зведення майбутнього замiського котеджу i багато в чому впливають на якiсть будiвельних робiт. Тому будiвельна компанiя SearchBuild.Ru завжди готова запропонувати своїм замовникам послуги професiйних фахiвцiв в областi геодезичних дослiджень i топографiчної зйомки, яка користується великим попитом i популярнiстю.

Топографiчна зйомка використовується в будiвництвi для того, щоб отримати детальний iнженерно-будiвельний план рiзних призначень. Фахiвцi компанiї SearchBuild.Ru виконують професiйну топографiчну зйомку в рiзних масштабах. Масштаб топографiчної зйомки в чому залежить вiд того, в яких цiлях вона буде використана. Зйомка в дрiбному i великому масштабах використовується для отримання основних базових вiдомостей про даної мiсцевостi, якi знадобляться при будiвництвi замiського котеджу. Наприклад, рельєф мiсцевостi багато в чому визначає вибiр будiвельного матерiалу, з якого буде побудований майбутнiй будинок. Також така топографiчна зйомка буде просто незамiнною при прокладцi iнженерних комунiкацiй. Що стосується топографiчної зйомки в особливо великих масштабах (наприклад, 1:50 або 1: 100), то вона досить часто використовується для проектування ландшафтного дизайну замiської дiлянки, який сьогоднi також є невiд'ємною частиною замiського будiвництва. Будiвництво замiських котеджiв нерiдко включає в себе також облаштування всiєї дiлянки та послуги з ландшафтного дизайну замiської дiлянки, оскiльки тiльки в повному комплексi замiський будинок буде виглядати гармонiйно i оригiнально. Компанiя SearchBuild.Ru не тiльки проводить попередню топографiчну зйомку мiсцевостi, але також надає комплексне геодезичне супровiд всього будiвельного процесу.

Геологiчнi i геодезичнi дослiдження в замiському будiвництвi є необхiдним етапом зведення будинку. Вiд особливостей ґрунту i пiдземних вод буде залежати, наприклад, проектування фундаменту, вибiр типу пiдстави замiського будинку. Вiдомо, що при виборi типу фундаменту необхiдно враховувати i рiвень грунтових вод, i глибину промерзання грунту в данiй мiсцевостi, i особливостi рельєфу. Залежно вiд того, яка глибина промерзання грунту, фундамент може мати рiзнi види заглиблення. Вiд цього також може залежати поверховiсть майбутнього будинку. Найбiльш вдалим умовою для закладення фундаменту замiського будинку є таке спiввiдношення, при якому рiвень грунтових вод бiльше, нiж глибина промерзання грунту. Як вiдомо вiд якостi фундаменту безпосередньо залежить довговiчнiсть життя вдома, тому фахiвцi компанiї SearchBuild.Ru рекомендують з усiєю серйознiстю пiдiйти до геологiчних i геодезичним дослiдженням перед початком будiвельних робiт. Тiльки в тому випадку, якщо, виходячи з геологiчних дослiджень, будуть врахованi всi нюанси майбутнього будiвництва, будинок прослужить вашiй родинi протягом багатьох десяткiв рокiв. При цьому дуже важливо, щоб всi пiдготовчi роботи були виконанi в комплексi, так як комплексний пiдхiд до будiвництва свiдчить про високий професiоналiзм фахiвцiв.

Першоджерело статтi - проекти замiських будинкiв на будь-який смак.

e-mail -
13-10-2018, 01:56
156 просмотров
[/group]