» » МВФ прогнозує пiдвищення зростання свiтового ВВП в 2011 роцi

МВФ прогнозує пiдвищення зростання свiтового ВВП в 2011 роцi

Мiжнародний валютний фонд (МВФ) пiдвищив оцiнку зростання свiтового ВВП в 2012 роцi до 4,4% з очiкуваних у жовтнi 4,2%, зокрема, завдяки оптимiзму щодо економiки США, пiдтримку якої надасть продовження податкових льгот.Как повiдомляє агентство Bloomberg, локомотивом зростання свiтової економiки як i ранiше залишаться країни з економiкой.Прогноз зростання свiтового ВВП на 2012 рiк залишився колишнiм - 4,5%. "Свiтова економiка восстанавлiваетс. Наш прогноз передбачає приблизно такi ж темпи зростання свiтової економiки наступного року, як i в цьому. У результатi вони не зможуть серйозно вплинути на рiвень безробiття ", - йдеться в коментарях головного економiста МВФ Олiв'є Бланшара, розмiщених на сайтi органiзацiї.

Крiм цього, в повiдомленнi МВФ наголошується, що хоча "в розвинених економiках уповiльнення темпiв зростання дiлової активностi виявилося менш помiтним, нiж очiкувалося, економiчне зростання в цiлому залишається слабким". Крiм того, "в країнах, що розвиваються зростає iнфляцiйний тиск, i з'являються ознаки перегрiву економiки частково у зв'язку з потужним припливом капiталiв".

Оцiнка пiдвищення свiтового ВВП в 2012 роцi також полiпшена до 5% з 4,8% у жовтнi.

За прогнозами експертiв МВФ, в 2012 роцi економiка США виросте на 3% - максимум серед держав G-7. Прогноз полiпшений на 0,7 процентного пункту в порiвняннi з жовтневої оцiнкою. Тим часом, наступного року темпи зростання можуть сповiльнитися до 2,7%.

Прогноз пiдвищення ВВП єврозони в поточному роцi залишено без змiни - 1,5%, i знижений до 1,7% на 2012 рiк.

Як очiкується, економiка Японiї виросте на 1,6% в 2012 роцi, тодi як у жовтнi оцiнка становила 1,5%. Прогноз зростання на 2012 рiк становить 1,8%.

Прогноз зростання економiк КН? та Індiї в 2012 роцi збережено на рiвнях 9,6% i 8,4% вiдповiдно.

Нагадаємо, в доповiдi Свiтового банку говориться, що свiтова економiка вступає у фазу повiльного, але досить стабiльного зростання, яке триватиме в 2012 i 2012 роках.

За прогнозами експертiв СБ, зростання свiтового внутрiшнього валового продукту (ВВП), що склав в 2012 роцi 3,9%, в роцi сповiльниться до 3,3%. У 2012 роцi експерти очiкують зростання ВВП до рiвня 3,6%.3-03-2018, 08:36
131 просмотров
[/group]