» » У 2010 роцi ЄБРР iнвестував в українськi проекти $ 1,3 млрд

У 2010 роцi ЄБРР iнвестував в українськi проекти $ 1,3 млрд

У 2012 роцi Європейський банк реконструкцiї та розвитку iнвестував $ 1,3 млрд (952 млн. Євро) в 28 українських проектов.Так, серед пiдписаних минулого року важливих проектiв у секторах iнфраструктури та енергетики можна видiлити кредит Укравтодору на суму 450 млн євро для фiнансування модернiзацiї автомобiльних дорiг на пiдходах до Києва i кредит на суму 175 млн євро для будiвництва високовольтної лiнiї електропередачi Запорiжжя-Каховка.

У повiдомленнi банку говориться, що реалiзацiя цих проектiв сприятиме значному збiльшенню ефективностi транспортної мережi, а також надiйностi передачi електроенергiї.

Крiм цього, в ЄБР? вiдзначають, значну частину iнвестицiй в корпоративному секторi в минулому роцi склали iнвестицiї в агробiзнес, зокрема, у ВАТ Миронiвський хлiбопродукт було iнвестовано $ 50 млн, в Нiбулон - $ 50 млн, Нобл Ресорсиз Україна - $ 24 млн, Ukrainian Agrarian Farms - $ 20 млн, Астарта - 10 млн. євро). Серед iнших транзакцiй в корпоративному секторi можна назвати кредити виробнику упаковки ВАТ Укрпластик на суму 29,8 млн євро, виробнику паркетної дошки компанiї Барлiнек на суму 10 млн. Євро i дистриб'ютору фармацевтичної продукцiї компанiї Фра-М на суму $ 11,5 млн.

У свою чергу, у фiнансовому секторi ЄБР? надав субординований кредит на суму $ 140 млн УкрСиббанку, який є одним з найбiльших приватних банкiв у країнi, а також домовився про iнвестицiї в акцiонерний капiтал цього банку. Також були укладенi угоди з пiдтримки лiзингових, страхових i торгових операцiй.

Продовжуючи реалiзацiю в Українi рiзних iнiцiатив у сферi енергоефективностi, ЄБР? оголосив про початок Програми фiнансування альтернативної енергетики (USELF) обсягом 50 млн євро, метою якої є надання фiнансування мiсцевим приватним пiдприємствам для iнвестицiй у проекти вiдновлюваної енергетики (мала гiдроенергетика, вiтроенергетика, сонячна енергетика, використання бiомаси та бiогазу) в Українi. Крiм цього, банк розпочав здiйснення програми технiчної допомоги, спрямованої на пiдвищення енергоефективностi житлових будiвель в Українi.

Крiм цього, банк розпочав реалiзацiю нової програми дiлових консультацiй (Business Advisory Services), яка призначена для пiдвищення ефективностi мiсцевого малого бiзнесу i передбачає участь мiсцевих бiзнес-консультантiв.

Сукупний обсяг дiяльностi ЄБР? в Українi станом на 31 грудня 2012 року становив понад 6 млрд євро, причому близько половини цих iнвестицiй були здiйсненi в останнi три роки.13-01-2018, 00:23
154 просмотров
[/group]