» » Уряд України закликає iноземцiв активнiше iнвестувати в нашу країну

Уряд України закликає iноземцiв активнiше iнвестувати в нашу країну

Уряд України закликає iноземних iнвесторiв активнiше приходити в країну, заявив перший вiце-прем'єр, мiнiстр економiчного розвитку i торгiвлi України Андрiй Клюєв. «Ми зацiкавленi, щоб в Україну прийшло якомога бiльше iнвестицiй», - заявив Андрiй Клюев.А також зазначив, що в Україна кардинально скорочено кiлькiсть дозволiв та лiцензiй для ведення бiзнесу, i влада буде впевнено рухатися по шляху полiпшення iнвестицiйного клiмату.

Вiн пiдкреслив, що йде робота над впровадженням механiзму отримання пiдприємствами всiх дозволiв через «єдине вiкно». «Бiзнесмен пише заяву i вiддає в цю одну iнстанцiю. Бiльше з ним нiхто не спiлкується. І через певний час вiн в цьому «єдиному вiкнi» отримує всi дозволи. Тим самим ми зменшуємо, по-перше, тимчасовi витрати самого бiзнесу, а, по-друге, мiнiмiзуємо самi контакти мiж державними чиновниками та бiзнесменами, щоб звести до мiнiмуму корупцiю », - заявив перший вiце-прем'єр.

Вiн також додав, що новий Податковий кодекс стимулює iнвестора вiдкривати нове виробництво або розширювати вже iснуюче. «Наприклад, ми тепер не оподатковуємо на прибуток тi кошти, якi iнвестор вкладає в розвиток власного виробництва, у пiдвищення його енергоефективностi. Крiм цього ми скорочуємо ПДВ, податок на прибуток. Ряд прiоритетних галузей на кiлька рокiв взагалi звiльненi вiд податку на прибуток », - сказав Клюєв.

Як приклад крокiв назустрiч iнвесторам вiн також навiв змiни в законодавствi про будiвництво, прийнятi парламентом України на початку 2012 року. «Ми максимально скоротили кiлькiсть всiляких процедур при отриманнi дозволiв на будiвництво та введення в експлуатацiю об'єкта. До останнього часу, для того, щоб побудувати який-небудь об'єкт, необхiдно було отримати 93 дозволи. Новим законом кiлькiсть дозволiв скорочено до 23 », - зазначив Андрiй Клюєв. Крiм того, вiн нагадав про кроки щодо спрощення всiєї системи надання адмiнiстративних послуг.

За його словами, для залучення iнвестицiй необхiдно також предметно займатися питаннями кожного iнвестора, i великого, i середнього, особливо iноземного, який готовий вкладати грошi в Україну. «Коли люди приїжджають в нашу країну, маючи зовсiм iнший менталiтет, працюючи з абсолютно iншим законодавством, їм складно. Тому ми повиннi допомогти iнвестору в здiйсненнi перших крокiв. Для цього ми створили Державне агентство з iнвестицiй та нацiональними проектам, яке надає допомогу всiм iнвесторам у реалiзацiї тих чи iнших проектiв », - заявив Клюєв.15-10-2018, 23:05
143 просмотров
[/group]