Новi правила приватизацiї в Києвi

Київська мiська державна адмiнiстрацiя пiдготувала та передала на розгляд депутатiв Постiйної комiсiї Київради з питань власностi проект Програми приватизацiї комунального майна територiальної громади мiста Києва на 2012-2012 роки. Про це повiдомляє прес-служба КМДА. "Ми пропонуємо виставити на продаж тi об'єкти, про якi є достовiрнi вiдомостi, що вони не були приватизованi ранiше, там не перебувають установи та органiзацiї, якi забезпечують життєдiяльнiсть мiста, вони не використовуються медичними установами чи органами громадського правопорядку ", - пiдкреслив заступник голови КМДА Олександр Пузанов. Серед основних прiоритетiв програми чиновник назвав:

* Збiльшення надходжень до бюджету Києва вiд приватизацiї, пiдвищення конкурентоспроможностi та прозоростi процедур вiдчуження майна * продаж дрiбних i малолiквiдних пакетiв акцiй * збиткових та малоприбуткових пiдприємств, об'єктiв незавершеного будiвництва * залучення покупцiв, якi зацiкавленi у довгостроковому розвитку пiдприємств.

При пiдготовцi проекту програми були виправленi недолiки минулих рокiв, якi служили об'єктом критики громадськостi. На вiдмiну вiд попередньої програми приватизацiї, в проект нової програми не увiйшли об'єкти iсторико-культурної спадщини, нерухомiсть та майновi комплекси, якi знаходяться у використаннi комунальних пiдприємств.

Програма приватизацiї комунального майна територiальної громади мiста Києва на 2012-2012 роки набуде чинностi пiсля її затвердження депутатами Київської мiської ради.

Нагадаємо, ранiше Постiйна комiсiя Київради з питань власностi схвалила виключення з Програми приватизацiї будiвель амбулаторiї Центральної районної полiклiнiки Шевченкiвського району та кабiнету довiри Київського мiського центру профiлактики та боротьби зi СНІДом.
18-09-2017, 06:19
138 просмотров
[/group]